Search found 102 matches

Go to advanced search

by ghostandme
4 months
Forum: General Discussion
Topic: Samael, Descendant of MNX
Replies: 22
Views: 4334

Samael, Descendant of MNX

I can't understand
Why do I sometimes die unexpectedly?
by ghostandme
5 months
Forum: Guide Center
Topic: Harbinger Wolf Druid Full Guide [1.3]
Replies: 507
Views: 107684

Harbinger Wolf Druid Full Guide [1.3]

Image
i have 95IAS -> anim 8/72IAS -> axcess 22point
when i farm fauz
I was punished 15point by enemy
my char is still in anim 8, but
Why do I feel slower than before?
by ghostandme
5 months
Forum: General Discussion
Topic: HELP
Replies: 1
Views: 305

HELP

my char is stuck
More than 3 hours have passed and I can not create a new game or join a game
id: fa
ingame: fa
by ghostandme
5 months
Forum: General Discussion
Topic: Short Questions Thread
Replies: 20145
Views: 1840644

Short Questions Thread

my char is stuck
It's been an hour and I can't make new game or join game
id: fa
ingame: fa
by ghostandme
1 year
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3482
Views: 329138

Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

có bác nào có thanh này k :|Carsomyr
merc abjurer mua chỗ nào v mấy bác @@ act3 hả? chọn thế nào đưuọc abjurer z :|
by ghostandme
1 year
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3482
Views: 329138

Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

sever sập hả ae @@
k zô được game
by ghostandme
1 year
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3482
Views: 329138

Re: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

Và một câu hỏi nữa (Hỏi luôn cho mấy con boss sau) tại sao ow lai gây damage lên bọn chúng nhỉ, immun hết mà vẫn gây damage là sao ta :-8 hên là b~ bookmark lại :v k là ngồi lọ mọ OW là hiệu ứng làm quái "tới tháng" trong 1 khoảng thời gian (còn gọi là DoT - Damage over Time tức gây damag...
by ghostandme
1 year
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3482
Views: 329138

Re: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

dtd wrote:có emeral powder j đó đấy

cái weapon hả bác @@?
e thiếu mỗi cái armor vs gloves n~thôi
by ghostandme
1 year
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3482
Views: 329138

Re: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

dtd wrote:Hôm nay vừa ép sig mất rồi :v sao ko bảo sớm @@

có đăng 1 lần trước đó kiếm set druid mà ==
đen vcl

Go to advanced search