Hang Tran Athula k thấy

Join other median communities around the world!
duyhuy5
Imp
5 | -1
mình chơi bản XVI mình vào map Dry HiLL vào hang ''Halls of the Dead'' mà không thấy đường xuống hang ''Tran Athula'' chi thấy hang '' Twin aseas'' ai bik. Tran athula nằm ở đâu chỉ dùm mình Image
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6508 | 89
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Pinball wrote:Từ Twin Seas bạn đi lên xíu bên trái là có hang TA nhé :D


lần sau vô thread hỏi đáp chung hỏi nhé.
duyhuy5
Imp
5 | -1
u minh mới tạo nick k biết, vào hang seas hả , mình di hết hang của '''Halls of the Dead'' ma k thấy lối nào het
duyhuy5
Imp
5 | -1
Image
duyhuy5
Imp
5 | -1
Pinball wrote:
Pinball wrote:Từ Twin Seas bạn đi lên xíu bên trái là có hang TA nhé :D


lần sau vô thread hỏi đáp chung hỏi nhé.

than bạn nhiều mình tìm dc r , tính xóa bài viết mà k dc