Hướng dẫn chơi paladin cho newbie

Join other median communities around the world!
User avatar
thanmadw
Thunder Beetle
50 | 0
Spartan wrote:
thanmadw wrote:Bác cho hỏi cái nhiệm vụ này: 27. Vizjun : Dễ , các bạn chỉ cần chạy một mạch tới chỗ Master Control System rồi Purify nó .
Purify là làm thế nào???

bạn làm duncraig sẽ được cái
Assur's Bane
Assur's Bane
Assur's Bane (Sacred)

Required Level: 100
+1 to All Skills
Adds 7-13 damage
+150% Damage to Undead
+1 to Purify
Increase Maximum Life and Mana 10%
+2 to Light Radius

là có purify

Thanks, chua lam nhiem vu do hjhj
User avatar
thanmadw
Thunder Beetle
50 | 0
THE TRIUNE:
Mình ko hiểu làm sao làm nv này, Khi mình có được cuốn sách, trong cuốn sách nói: dẫn con Arihan tới chỗ primus messenger và giết nó, nhưng dẫn tới rồi vẫn ko giết được nó immune hết ah...
help
User avatar
dtd
Core Lord
368 | 1
bản 2017 build pal theo hướng này vẫn ngon chứ ạ? có cần chỉnh sửa gì ko?