Việt Nam vô giúp !!!

Join other median communities around the world!
kimlongvn
Imp
5 | -2
Ai có thùng đồ share weapon, amor, jewel, rune, set, .... thì cho mình xin vs, lâu lâu chơi lại mà lười cầy wa :D
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6752 | 85
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Lười cày thì cũng phải tìm đúng thread mà hỏi chứ bạn: viewtopic.php?f=28&t=173
kimlongvn
Imp
5 | -2
bác có stash ngon thì share e vs :mweed: