Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)

Join other median communities around the world!
User avatar
brackans
Heretic
446 | 58
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Showcase Badge
Bored at work? Come watch my stream!
Common Guide Badge
Created a complete character guide
ducker wrote:up lên hóng ss18 :v

/w brackans ss này có chơi không bác ơi :v

Cũng chưa biết, nếu sắp xếp dc thời gian thì mớ stream dc chứ 2 season ko stream rùi thấy cũng lụt
User avatar
kaupezanaj
Rust Claw
88 | 4
Chơi đi bác, stream mình vào xem ké. Mùa này mình bận nên không chơi đc, nhưng nếu bác Stream thì thỉnh thoảng sẽ vào coi.
kraken
Fallen
1 | 0
bản 1.3.2 upgrade Glorious Book of Median thế nào nhỉ các bác
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6311 | 89
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies