Search found 14 matches

Go to advanced search

by blackdance66
7 months
Forum: General Discussion
Topic: Short Questions Thread
Replies: 22546
Views: 2168332

Short Questions Thread

TROUBLESHOOTING ERROR #2239 The core was not loaded: - Make sure dll files are in Diablo II folder and not blocked by windows/antivirus (right click -> properties -> unblock). - If using PlugY or D2SE, make sure PlugY.ini has this set DllToLoad=MXL.dll - Run the game as administrator i got this erro...
by blackdance66
7 months
Forum: Announcements
Topic: Median XL 1.3 Released
Replies: 65
Views: 50917

Median XL 1.3 Released

ERROR #2239 i got this error and still dont know how to fix yet , the guilde on page 1 it seem i dont understand how to do.
by blackdance66
7 months
Forum: General Discussion
Topic: Yay aus server
Replies: 4
Views: 646

Re: Yay aus server

tranvanhieu wrote:
Hiehvorak wrote:You can check it on this very website under Game>Documentation

https://docs.median-xl.com/

There is no pounce affixes as of now, but there is shunpo which if I'm not mistaken is a similar skill?


Smaller Pounce

useless one / anyway b co choi median nua ko.
by blackdance66
7 months
Forum: General Discussion
Topic: most op character possible?
Replies: 54
Views: 13801

most op character possible?

so good old day, one of the video make me wanna play median at the first time, now again,
by blackdance66
2 years
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3484
Views: 358150

Re: Hỏi đáp các vấn đề chung của Median XL: Ultimative (Sigma is future)

Đang vật vã với Belial, Kabraxis + Witch với sin http://i.imgur.com/o98K7yI.png . Kabraxis thử kiểu gì cũng ko đc. Belial làm ở early game thì như shit :facepalm: Rework skill thì tui nghĩ ko có đâu :) Thấy mấy đứa xài broadside vả Kabraxis vỡ mồm kìa :lol: , bác thử chưa :D . Chưa. Thử tantrumsin ...
by blackdance66
2 years
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3484
Views: 358150

Hỏi đáp các vấn đề chung của Median XL: Ultimative (Sigma is future)

ai có mấy char offline cho xin với, pala din amazon ...
by blackdance66
3 years
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3484
Views: 358150

Re: Hỏi đáp các vấn đề chung của Median XL: Ultimative (Sigma is future)

ai có vài char offline cho muộn check vơi , mất vài hôm mới fix dc cái lỗi 22
by blackdance66
3 years
Forum: Median XL International
Topic: Season 13: Chaos (Friday the 13th, January 2017)
Replies: 3484
Views: 358150

Re: Hỏi đáp các vấn đề chung của Median XL: Ultimative (Sigma is future)

Pinball wrote:
blackdance66 wrote:ai co vai char len destrustion ko, ko cam charm :))


Ý là xin char SP đó hả?

m chay vao các uber level chưa vào thôi. offline mà, nếu chơi sinwar thì có party chung dc ko, vào có đông người chơi ko b,

Go to advanced search