Search found 1 match

Go to advanced search

by thanhluan115
2 months
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương
Replies: 48
Views: 53841

Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương

THROWING BARBARIAN - REBOUND * Gửi lời cảm ơn tới Minh và Bone đã giúp mình hoàn thành build này Patch: 1.6 *Ưu điểm: - Đồ rẻ. Farm nhanh. Sống khỏe trong Fauz từ P1 - P5 *Nhược: - Không Boss được - Yêu cầu gần đủ charm 125. Nhiều đồ linh tinh cho Merc - Cần kỹ năng thục Bi-a 1 lỗ :twisted: * Giai ...

Go to advanced search