Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương

Join other median communities around the world!
User avatar
Minh
Pit Knight
102 | 89
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Druid Wolf

Patch 1.6

Giới thiệu
► Show Spoiler


EARLY - Wolf (1-115)
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 month.
User avatar
Minh
Pit Knight
102 | 89
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Druid - Bear Summoner


(đang thử nghiệm)
Patch 1.6

Giới thiệu
► Show Spoiler


EARLY - Druid (1-115)
► Show Spoiler
hoaitan4444
Rust Claw
89 | 2
PALADIN RISING DAW
Patch: chỉ dành cho newbie ( không UMO ). Late game đang cập nhật...

Mid game


► Show Spoiler
User avatar
dellxaru
Jungle Hunter
25 | 4
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1Hand Nec
Patch:1.6

Ưu điểm và nhược điểm Và Break Point


► Show Spoiler

Early-Mid “1-120”


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler

Lab Game


► Show Spoiler
Edited by dellxaru 2 weeks.
User avatar
BoneSpirit
Gravedigger
193 | 52
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
slot
thanhluan115
Fallen
1 | 1
THROWING BARBARIAN - REBOUND
* Gửi lời cảm ơn tới Minh và Bone đã giúp mình hoàn thành build này

Patch: 1.6
*Ưu điểm:
- Đồ rẻ. Farm nhanh. Sống khỏe trong Fauz từ P1 - P5
*Nhược:
- Không Boss được
- Yêu cầu gần đủ charm 125. Nhiều đồ linh tinh cho Merc
- Cần kỹ năng thục Bi-a 1 lỗ :twisted:

* Giai đoạn Early nên chơi Summon Bar là tốt nhất !

Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler


Boss Gear


► Show Spoiler