Vietnamese Box's Screenshot Thread

Join other median communities around the world!
User avatar
brackans
Heretic
445 | 58
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Showcase Badge
Bored at work? Come watch my stream!
Common Guide Badge
Created a complete character guide
Pinball wrote:Image

Còn mỗi con Uldy là chưa làm đc với sin :Dcongraz ông, hi hi. Ureh sin đi kiểu nào ông nhỉ
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6308 | 89
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
brackans wrote:
Pinball wrote:Image

Còn mỗi con Uldy là chưa làm đc với sin :Dcongraz ông, hi hi. Ureh sin đi kiểu nào ông nhỉ


Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D
User avatar
sacks
Mahasattva
912 | 4
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !
User avatar
brackans
Heretic
445 | 58
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Showcase Badge
Bored at work? Come watch my stream!
Common Guide Badge
Created a complete character guide
sacks wrote:
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !


Bằng đó vô chịu nổi đám Howling spirit ko ông? Thấy nó blink 1 lần chắc phải 50 con vào mặt ko biết 25% ko có block còn lại nó xuyên qua, rùi 63% avoid cái 25% xuyên qua đó nữa, thì chắc còn lại khoảng 37% dam còn lại ko biết sin sống nổi ko
User avatar
sacks
Mahasattva
912 | 4
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
brackans wrote:
sacks wrote:
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !


Bằng đó vô chịu nổi đám Howling spirit ko ông? Thấy nó blink 1 lần chắc phải 50 con vào mặt ko biết 25% ko có block còn lại nó xuyên qua, rùi 63% avoid cái 25% xuyên qua đó nữa, thì chắc còn lại khoảng 37% dam còn lại ko biết sin sống nổi ko


Bremm nếu ơi trên tsw cách nhanh nhất là nhờ ng giúp , chứ ko thì hơi oải .
Mình chỉ làm đc charm bremm với tantrumsin (may mắn) và caster sin . còn nếu làm bằng broadsidesin thì rất khó . mà 10k hp vào bremm cũng chết lia lịa thôi . mà chơi sin có ai đc 10k hp khi làm bremm đâu , ks ko có cũng vô dụng
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6308 | 89
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
sacks wrote:
brackans wrote:
sacks wrote:
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !


Bằng đó vô chịu nổi đám Howling spirit ko ông? Thấy nó blink 1 lần chắc phải 50 con vào mặt ko biết 25% ko có block còn lại nó xuyên qua, rùi 63% avoid cái 25% xuyên qua đó nữa, thì chắc còn lại khoảng 37% dam còn lại ko biết sin sống nổi ko


Bremm nếu ơi trên tsw cách nhanh nhất là nhờ ng giúp , chứ ko thì hơi oải .
Mình chỉ làm đc charm bremm với tantrumsin (may mắn) và caster sin . còn nếu làm bằng broadsidesin thì rất khó . mà 10k hp vào bremm cũng chết lia lịa thôi . mà chơi sin có ai đc 10k hp khi làm bremm đâu , ks ko có cũng vô dụng


Bremm làm dễ ẹc mà. Tui làm = ATMG sin cake walk.

Image
User avatar
brackans
Heretic
445 | 58
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Showcase Badge
Bored at work? Come watch my stream!
Common Guide Badge
Created a complete character guide
brackans wrote:
sacks wrote:
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !


Bằng đó vô chịu nổi đám Howling spirit ko ông? Thấy nó blink 1 lần chắc phải 50 con vào mặt ko biết 25% ko có block còn lại nó xuyên qua, rùi 63% avoid cái 25% xuyên qua đó nữa, thì chắc còn lại khoảng 37% dam còn lại ko biết sin sống nổi ko


Howling spirit trong Ureh mà, trong đó quái density cũng cao
User avatar
sacks
Mahasattva
912 | 4
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Pinball wrote:
sacks wrote:
brackans wrote:
sacks wrote:
Pinball wrote:Đi ureh với sin thì ông phải có khoảng 10k hp (jewel, vit craft), khoảng -90% poison duration (lấy từ rare amulet/ring), 95% poison res, 75% block, 60% avoid (perfect being), 50% DR (shadow refuge), frw nhiều (shadow refuge). Vô Ureh thì đụng quái để lấy max DR + frw từ shadow refuge rồi đi bộ + blink là tới boss nhanh, gặp boss thì 2-3 cái broadside là nó chết.

Ở trên realm thì tui chưa test vì ko có char nhưng chắc làm vẫn đc. MO cho char đủ 200% fhr (3 frame). Lấy thêm SU Nagi ờ weapon hand 2. Khi Howling Spirit bay tới thì Blink vô tụi nó để stun, Barrie Strike dọn. Nếu bị kẹt char giữa zombie thì switch qua weapon 2 có claw rare/craft oskill Danse Macabre đi xuyên người tụi nó :D

Không cần nhiều hp vậy đâu và cả - poison duration nữa . Dĩ nhiên làm như Pinpall sẽ càng dễ , nhưng thật sự ko quá cần thiết . 7k hp, 75% block , 63% avoid, 400-450% poison res, 200% FHR/FBR , 30-40k def nữa là vô tư rồi !


Bằng đó vô chịu nổi đám Howling spirit ko ông? Thấy nó blink 1 lần chắc phải 50 con vào mặt ko biết 25% ko có block còn lại nó xuyên qua, rùi 63% avoid cái 25% xuyên qua đó nữa, thì chắc còn lại khoảng 37% dam còn lại ko biết sin sống nổi ko


Bremm nếu ơi trên tsw cách nhanh nhất là nhờ ng giúp , chứ ko thì hơi oải .
Mình chỉ làm đc charm bremm với tantrumsin (may mắn) và caster sin . còn nếu làm bằng broadsidesin thì rất khó . mà 10k hp vào bremm cũng chết lia lịa thôi . mà chơi sin có ai đc 10k hp khi làm bremm đâu , ks ko có cũng vô dụng


Bremm làm dễ ẹc mà. Tui làm = ATMG sin cake walk.

Image


Item and skill build please
User avatar
Pinball
A dragon with boobs
6308 | 89
Common Posting Badge
Posted over 1.000 messages
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Weapon:
Judge
Judge
Assassin Claws

'Ohm'
Runeword Level: 57
25% Chance to cast level 7 Thunder Hammer on Striking
10% Chance to cast level 17 Forked Lightning on Melee Attack
+(87 to 114)% Enhanced Damage
Adds 1-250 lightning damage
Stun Attack
5% Bonus to Dexterity
5% Bonus to Vitality
Lightning Resist +(31 to 60)%

Shield: Dex craft ATMG oskill
Armor:
Sharkbaiter
Sharkbaiter
Ring Mail (6)

Defense: (105-119) to (214-242)
Required Strength: 37
Required Level: 4
1% Chance to cast level 6 Bloodlust when you Take Damage
+(11 to 25)% Bonus Damage to Bloodlust
5% Increased Attack Speed
(2 to 3)% Chance of Crushing Blow
+(24 to 40)% Enhanced Defense
+(11 to 15) to Strength
+(3 to 5) Life on Attack
Socketed (2)

Defense: (214-238) to (401-447)
Required Strength: 54
Required Level: 12
1% Chance to cast level 12 Bloodlust when you Take Damage
+(26 to 40)% Bonus Damage to Bloodlust
10% Increased Attack Speed
(3 to 4)% Chance of Crushing Blow
+(41 to 57)% Enhanced Defense
+(16 to 20) to Strength
+(6 to 8) Life on Attack
Socketed (3)

Defense: (379-420) to (679-752)
Required Strength: 78
Required Level: 21
1% Chance to cast level 18 Bloodlust when you Take Damage
+(41 to 55)% Bonus Damage to Bloodlust
15% Increased Attack Speed
(4 to 5)% Chance of Crushing Blow
+(58 to 75)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Strength
+(9 to 11) Life on Attack
Socketed (4)

Defense: (624-685) to (1086-1192)
Required Strength: 113
Required Level: 30
1% Chance to cast level 24 Bloodlust when you Take Damage
+(56 to 70)% Bonus Damage to Bloodlust
20% Increased Attack Speed
(5 to 6)% Chance of Crushing Blow
+(75 to 92)% Enhanced Defense
+(26 to 30) to Strength
+(12 to 14) Life on Attack
Socketed (4)

Defense: (975-1061) to (1666-1814)
Required Strength: 164
Required Level: 39
1% Chance to cast level 30 Bloodlust when you Take Damage
+(71 to 85)% Bonus Damage to Bloodlust
25% Increased Attack Speed
(6 to 7)% Chance of Crushing Blow
+(92 to 109)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Strength
+(15 to 17) Life on Attack
Socketed (5)

Defense: (1440-1557) to (2459-2660)
Required Strength: 237
Required Level: 47
1% Chance to cast level 36 Bloodlust when you Take Damage
+(86 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
30% Increased Attack Speed
(7 to 8)% Chance of Crushing Blow
+(109 to 126)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Strength
+(18 to 20) Life on Attack
Socketed (6)


Helm:
Royal Circlet
Royal Circlet
Tiara (Sacred)

Defense: (1769-1964) to (2000-2222)
Required Dexterity: 392
Required Level: 100
+2 to All Skills
+150% Damage to Demons
+150% Damage to Undead
+(144 to 171)% Enhanced Defense
(21 to 25)% Bonus to All Attributes
All Resists +(31 to 40)%
Damage Reduced by 5%
(21 to 25)% Better Chance of Getting Magic Items
Socketed (4)


Gloves:
Featherclaw
Featherclaw
Chain Gloves (6)

Defense: (28-30) to (49-54)
Required Strength: 38
Required Level: 5
15% Faster Run/Walk
5% Increased Attack Speed
(21 to 50)% Bonus to Attack Rating
(3 to 5)% Chance of Open Wounds
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(6 to 10) to Dexterity
+(101 to 150) Maximum Stamina
Socketed (1)

Defense: (72-78) to (110-119)
Required Strength: 55
Required Level: 13
20% Faster Run/Walk
10% Increased Attack Speed
(51 to 80)% Bonus to Attack Rating
(6 to 8)% Chance of Open Wounds
+(30 to 40)% Enhanced Defense
+(11 to 15) to Dexterity
+(151 to 200) Maximum Stamina
Socketed (2)

Defense: (149-161) to (203-218)
Required Strength: 80
Required Level: 22
25% Faster Run/Walk
15% Increased Attack Speed
(81 to 110)% Bonus to Attack Rating
(9 to 11)% Chance of Open Wounds
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(16 to 20) to Dexterity
+(201 to 250) Maximum Stamina
Socketed (2)

Defense: (250-268) to (334-358)
Required Strength: 116
Required Level: 31
30% Faster Run/Walk
20% Increased Attack Speed
(111 to 140)% Bonus to Attack Rating
(12 to 14)% Chance of Open Wounds
+(52 to 63)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Dexterity
+(251 to 300) Maximum Stamina
Socketed (3)

Defense: (393-420) to (519-554)
Required Strength: 168
Required Level: 40
35% Faster Run/Walk
25% Increased Attack Speed
(141 to 170)% Bonus to Attack Rating
(15 to 17)% Chance of Open Wounds
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(26 to 30) to Dexterity
+(301 to 350) Maximum Stamina
Socketed (3)

Defense: (581-617) to (759-807)
Required Strength: 244
Required Level: 48
40% Faster Run/Walk
30% Increased Attack Speed
(171 to 200)% Bonus to Attack Rating
(18 to 20)% Chance of Open Wounds
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Dexterity
+(351 to 400) Maximum Stamina
Socketed (4)


Belt:
Ahriman
Ahriman
Belts

'Ghal'
Runeword Level: 100
+1 to All Skills
Adds 50-150 fire damage
Adds 50-150 lightning damage
Adds 50-150 cold damage
+(172 to 200)% Enhanced Defense
+(31 to 50) to all Attributes
All Resists +(31 to 40)%
Requirements +10%

Boots:
Epicenter (Xis)
Epicenter
Boots

'IthXis'
Runeword Level: 121
100% Chance to cast level 33 Tremor when you Die
(0.125 per level)% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
+(203 to 231)% Enhanced Defense
Increase Maximum Life (31 to 40)%


Amulet: rare. MO thunnderhammer proc
Ring: rare. MO thunderhammer proc.

Char nên có 100% CB. Gear trên là rẻ nhưng đi đc nhiều nơi. Farm dunc ez mode :lol:
User avatar
kissofaries
Ice Clan
572 | 11
judget claw :( a.k.a. ngon - bổ - rẻ