Vietnamese - Hướng dẫn chơi Unholy Paladin

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
169 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Unholy Caster Paladin Guide

Giới thiệu
Guide hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao của class unholy paladin. Guide tập trung vào khai thác lợi thế từ defense cao, khả năng boost Spell Damage và pierce của unholy pally. Guide bao gồm nhiều lối build khác nhau với đủ các loại elemental, cả magic và physic.
Thông tin liên quan
- Forum chính: https://forum.median-xl.com
- Docs (chứa mọi thông tin chính của game): https://docs.median-xl.com/
- Wiki: http://median-xl.wikia.com/wiki/Median_XL_Wiki
Viết tắt
- DR: damage reduce %
- Flat DR: damage reduced by xx
- LaeK: life after each kill
- FCR: faster cast rate
- FHR: faster hit rate
- MF: magic find
- EWD: tăng weapon damage
- TCD: Total Character Defense - nhân với tổng defense đang có

Các kỹ năng của Paladin


Innate Skill

Vindicate - (Buff cho bản thân và party): regen máu theo %hp, tăng EWD. Đây là skill chính giúp Pal regen nhanh khi kết hợp với Tainted Blood, bạn phải luôn buff skill này.
Shadow Influence

Vessel of Justice (VoJ)(Physic Spell Damage) - (Buff cho bản thân, tự gây damage sau thời gian nhất định, tự chọn mục tiêu): bắn tia phép vào kẻ thù sau mỗi 0.16s. Switch gear không được hưởng lợi vì dmg của vessel chỉ tính theo dmg từ gear đang mặc.
Euphoria - (Buff cho bản thân): giảm tất cả kháng phép của kẻ thù (-all enemy resistance), giang hồ hay gọi là all pierce > Đây là skill chính giúp UCP có được lợi thế khi theo hướng caster.
Life and Death - (Passive): hỗ trợ tăng tia phép của VoJ, hỗ trợ minion.
Demiurge - Thêm stats và reanimate trong một thời gian ngắn
Scourge - Summon Scourge aka khiên thịt, luôn summon đầy đủ 15 con để làm khiên thịt.
Wicked Tree

Tainted Blood - (Buff cho bản thân): regen máu theo %hp, tăng TCD, tăng poison resistance - đây là buff chính giúp Pal tank cực khỏe: def cao, regen nhanh! > Nên Smax
Mind Flay - (Lightning Spell Damage) - bắn tia sét được triệu hồi bởi Slayer, thêm một tia sét khi nâng 9 point vào Slayer, nổ thành chùm khi chạm kẻ thù, không xuyên qua kẻ thù
Symphony of Destructon - (Buff cho bản thân, tự gây damage sau thời gian nhất định, tự chọn mục tiêu): bắn tia độ vào kẻ thù, đây là skill hỗ trợ giết boss
Slayer (Magic Spell Damage) - triệu hồi quỷ địa ngục sau khi cast, tự chọn mục tiêu, bắn 10 lần rồi biến mất, kèm hiệu ứng knock back
Stormlord (Passive): cho stats, nên Smax. Đây là passive chính giúp pal thoải mái mặc đồ có base def cao yêu cầu STR, DEX, thêm VIT và ENE cũng hỗ trợ rất nhiều.
Unholy Melee Tree
Terror Strike - (Melee Attack) - tấn công cận chiến giúp tăng spell damage và defense, kích hoạt 3 loại melee spell khác là Lemures, Black Sleep và Blood thorns.
Lemures (Melee Spell) - tấn công cận chiến giải phóng các linh hồn băng giá, chỉ hoạt động khi kích hoạt Terror Strike
Black Sleep (Melee Spell) - tấn công cận chiến giúp thu phục kẻ thù chiến đấu giúp bạn, chỉ hoạt động khi kích hoạt Terror Strike
Blood Thorns (Melee Spell) - tấn công cận chiến giải phóng các tia lửa, chỉ hoạt động khi kích hoạt Terror Strike
Hymn (Buff cho bản thân) - hồi máu khi đánh cận chiến
Holy Melee Tree
Retaliate (Melee Attack) - tấn công cận chiến, giải phóng nova xung quanh, kèm knock back
Divine Judgement (Melee Attack) - tấn công cận chiến, gây damage dạng multi-hitting
Plague (Passive) - thêm poison damage vào WDM
Dragonheart (Buff cho bản thân) - buff tăng thêm EWD (Physical WDM), VIT và defense
Colossseum (Warp Strike) - dịch chuyển đến kẻ thù và tạo một vùng lửa nơi giảm sức mạnh của kẻ thù
Light Influence Tree
Vessel of Retribution (VoR)(Physical Spell Damage) (Buff cho bản thân, tự gây damage sau thời gian nhất định, tự chọn mục tiêu): bắn tia phép vào kẻ thù sau mỗi 0.08s. Switch gear không được hưởng lợi vì dmg của vessel chỉ tính theo dmg từ gear đang mặc.
Rapture (Buff cho bản thân) - Buff tăng all speed
Solstice and equinox (Passive) - tăng sức mạnh của VoR
Sacred Armor (Buff cho bản thân) - Buff tăng magic resistance, base defense và life regen
Hoplite (Summon) - triệu hồi chiến binh từ thiên đường.
Dragon Tree (Holy caster)
Solar Flare (Spell Cast) - tạo vòng lửa, kích hoạt các kỹ năng dragon khác.
Drakemaw (Spell Cast) - tạo gai magic tiến dần về phía trước, hoạt động khi kích hoạt Solar Flare
Frozen Breath (Spell Cast) - cast spell băng, gây damage và đóng băng kẻ thù, hoạt động khi kích hoạt Solar Flare
Incarnation (Passive) - tăng Attack Rating, Lifesteal và Spell Damage, chỉ hoạt động khi kích hoạt Solar Flare
Dragon Wyrms (Spell Cast) - triệu hiệu rồng, bắn cầu lửa vào kẻ thù, hoạt động khi kích hoạt Solar Flare
Uberskill
Superbeast (Buff cho bản thân)(Morph): biến thành superbeast, tăng all spell damage, tác động có hại là thời gian lock khi trúng hit rất cao, yêu cầu FHR cao.
Dragonknight (Buff cho bản thân)(Morph): biến thành dragonknight, tăng % All stats
Reserrect (Cast spell)(Summon): hồi sinh xác chiến đấu cho bạn
Ennead Skill
Divine Apparition - Blink, đóng băng random kẻ thù xung quanh, đây là skill kiểu soát đám đông rất tốt mà nhiều bạn bỏ qua, nên sử dụng sau mỗi 3s, bạn có thể đóng băng 20% kẻ thủ, giảm 20% damage.
Black Road Skill
Blessed Life - (Passive) cho %DR và Flat DR, nên Smax, giới hạn của %DR là 50%, Flat DR không giới hạn
Oskill
- Brimstone (Fire Spell Damage) - Multi-hit
- Pentagram (Fire Spell Damage)
- Ring of Light (Fire Spell Damage) - Multi-hit
- Path of Flame (Fire Spell Damage) - Multi-hit
- Flamestrike (Fire Spell Damage) - Multi-hit
- Stormcall (Lightning Spell Damage)
- Avalanche (Cold Spell Damage)
- Hailstorm (Cold Spell Damage) - Multi-hit
- Lorenado (Poison Spell Damage)
- Hive (Poison Spell Damage)
- Lightning Arena (Lightning Spell Damage)

MERCENARY
Normal game: dùng Fighter Mage A2 > Necrolyte A3
Nightmare: dùng Barb A5
Hell: Barb A5 hoặc Abjurer
Necrolyte
Necrolyte sử dụng poison-cold spell, đây là merc săn boss, Necrolyte rất mạnh ở Normal có thể solo boss, vì chỉ dùng cho normal game nên nude cũng đc, mình không đề cập đến gear, nếu muốn thì bạn build theo max cold pierce gear là ngon.
Abjurer
Abjurer sử dụng lightning spell damage, đây là farmer chân chính. Kết hợp sử dụng Nih RUne tăng thời gian biến hình Superbeast (cast nhanh hơn và thêm spell damage).
Chú ý: Khi craft phải cẩn thận dùng MO, vì Nih rune yêu cần level 100
- Gear:
⦁ Ornate Crafted Crystal Sword: +3 All Skill, 23% lightning pierce, 30% spell damage > Eternal Vigil
⦁ Ornate Crafted Bone Shield: +2 All skill, 8% lightning pierce > Qor Shield RW
⦁ Ornate Crafted Ancient Armor: + 2 All Skill, ED, 8% lightning pierce > Hide of the Basilisk
⦁ Ornate Crafted Circle: +3 All Skill, 8% lightning pierce, ED
⦁ Ornate Crafted Greaves: Nih RW Boots
⦁ Ornate Crafted Gauntlet: 23% lightning pierce
⦁ Ornate Crafted Plated Belt: 18% lightning pierce > Nor Tiraj's Wisdom
⦁ Amulet: Black Dwaft, +3 All Skill, 20% lightning pierce
⦁ Bless all Ornate Shrine - MO: Lightning spell damage, MF - Jewel 20 Nih, còn lại jewel FCR
Breakpoint cho Abjurer
⦁ Cast Speed: 194 CS cho 5 frame cho Superbeast
Barbarian
A5 Merc là melee merc, sử dụng weapon damage, rất mạnh khi được boost STR với khả năng regen, physic damage cao.
- Gear:
⦁ Weapon:
Oblivion
Oblivion
Weapons

'Lah'
Runeword Level: 75
20% Chance to cast level 40 Venomous Spirit on Melee Attack
+(115 to 143)% Enhanced Damage
+0.375 to Maximum Damage (Based on Character Level)
+(16 to 20)% to Poison Spell Damage
5% Chance of Crushing Blow
10% to All Attributes
Level 20 Abyss (17/17 Charges)
,
Gehenna
Gehenna
Weapons

'Xar'
Runeword Level: 100
20% Chance to cast level 32 Frozen Crown on Melee Attack
+(144 to 171)% Enhanced Damage
Adds 188-250 cold damage
Adds 150-200 poison damage over 1 seconds
+25% to Cold Spell Damage
+25% to Poison Spell Damage
-25% to Enemy Cold Resistance
-25% to Enemy Poison Resistance
Increase Maximum Life and Mana 25%
Requirements -33%
,
Eruption
Eruption
Mount Arreat Set
Two-Handed Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (140 - 161) to (220 - 242)
Two-Hand Damage: (184 - 215) to (261 - 293)
Required Strength: 421
Required Level: 90
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
15% Chance to cast level 35 Cataclysm on Melee Attack
+2 to Barbarian Skill Levels
+(144 to 200)% Enhanced Damage
Adds 50-125 damage
Adds 400-700 fire damage
-(11 to 15)% to Enemy Fire Resistance
Fire Resist +(31 to 50)%
Socketed (4)
,
Marchosias' Anger
Marchosias' Anger
Marchosias' Essence Set
Long Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (171 - 184) to (215 - 229)
Required Strength: 540
Required Level: 90
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
10% Chance to cast level 3 Bladestorm on Melee Attack
+(4 to 6) to Druid Skill Levels
+(140 to 170)% Enhanced Damage
Adds 63-100 damage
(151 to 200)% Bonus to Attack Rating
(11 to 20)% to Strength
+1 Life on Striking
Socketed (6)
>
Shark
Shark
Weapons

'Tal'
Runeword Level: 17
5% Chance to cast level 9 Bloodlust on Kill
+(11 to 15)% Bonus Damage to Bloodlust
20% Attack Speed
+(24 to 35)% Enhanced Damage
+0.125 to Maximum Damage (Based on Character Level)
+5 to all Attributes
-1 to Mana
XIS-RW,
Qarak's Will
Qarak's Will
Giant Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (150 - 163) to (233 - 246)
Two-Hand Damage: (206 - 225) to (285 - 305)
Required Strength: 480
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
6% Chance to cast level 40 Pentagram on Melee Attack
15% Chance to cast level 34 Spike Nova on Melee Attack
10% Chance to cast level 36 Bloodlust on Kill
+(50 to 100)% Bonus Damage to Bloodlust
+(140 to 170)% Enhanced Damage
Adds 50-125 damage
Adds 167-334 fire damage
+(26 to 38)% to Fire Spell Damage
5% Reanimate as: Flesh Clan
+(100 to 250) Life after each Kill
Socketed (4)
,
Durandal the Blazing Sword
Durandal the Blazing Sword
Giant Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (214 - 226) to (322 - 335)
Two-Hand Damage: (276 - 295) to (382 - 401)
Required Strength: 480
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
15% Chance to cast level 13 Earthquake on Melee Attack
+(2 to 3) to Barbarian Skill Levels
25% Attack Speed
+(172 to 200)% Enhanced Damage
Adds 100-200 damage
(100 to 150)% Bonus to Attack Rating
+100 to Strength
Total Character Defense (50 to 100)%
2% Reanimate as: Void Archon
Socketed (4)
,
Shadowfang
Shadowfang
Bastard Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (164 - 207) to (272 - 341)
Two-Hand Damage: (232 - 285) to (337 - 416)
Required Strength: 535
Required Level: 100
(Necromancer Only)
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
Area Effect Attack
20% Chance to cast level 40 Veil King Plague Grasp on Melee Attack
+(160 to 200)% Enhanced Damage
Adds (50 to 75)-(150 to 200) damage
Ignore Target's Defense
+60 to Stormlord
5% Reanimate as: Veil Terror
Socketed (4)
,
Carsomyr
Carsomyr
Flamberge (Sacred)

One-Hand Damage: (219 - 238) to (305 - 325)
Two-Hand Damage: (295 - 325) to (375 - 406)
Required Strength: 600
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
13% Chance to cast level 13 Shower of Rocks on Kill
50% Attack Speed
+(160 to 200)% Enhanced Damage
Adds 100-175 damage
100% Bonus to Attack Rating
+(40 to 50) to Strength
+(40 to 50) to Vitality
Physical Resist 10%
1% Reanimate as: Umbaru Spirit
+250 Life after each Kill
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Erawan
Erawan
Body Armor

'Nih'
Runeword Level: 100
10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
5% Chance of Crushing Blow
+(144 to 171)% Enhanced Defense
25% to Strength
25% to Vitality
Physical Resist (11 to 15)%
Total Character Defense (11 to 20)%
,
Celestia's Wings
Celestia's Wings
Celestia's Myth Set
Gothic Plate (Sacred)

Defense: (7038 - 7874) to (8464 - 9478)
Required Strength: 614
Required Level: 90
+1 to Amazon Skill Levels
Adds 25-38 damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
(21 to 25)% to Strength
(21 to 25)% to Vitality
+350 Defense
+(31 to 50) to Dexterity
Elemental Resists +(21 to 25)%
Socketed (6)
,
Scosglen's Fables
>
Candlewake
Candlewake
Splint Mail (Sacred)

Defense: (8032 - 9339) to (11077 - 12593)
Required Strength: 563
Required Level: 100
-2% Base Block Chance
Additional Strength Damage Bonus: 0.0390625%
(5 to 10)% Chance of Crushing Blow
+(150 to 200)% Enhanced Defense
(10 to 25)% to Strength
+(1500 to 3500) Defense
Cannot Be Frozen
Total Character Defense (50 to 100)%
Socketed (6)
,
Khazra Plate
Khazra Plate
Ancient Armor (Sacred)

Defense: (7820 - 8625) to (9683 - 10680)
Required Strength: 2160
Required Level: 100
Level 1 Demon Blood Aura
+100% Damage to Demons
5% Chance of Crushing Blow
10% Deadly Strike
+(172 to 200)% Enhanced Defense
(20 to 25)% to Strength
(20 to 25)% to Vitality
Physical Resist 10%
Requirements +200%
Socketed (6)

⦁ Boots:
Steppe Sleeper
Steppe Sleeper
Tundra Walker Set
Boots (Sacred)

Defense: 651 to 671
Required Strength: 0
Required Level: 80
+1 to Barbarian Skill Levels
(0 to 40)% Movement Speed
+(21 to 30)% to Cold Spell Damage
+(3 to 7) to Blood Hatred (Barbarian Only)
(31 to 40)% to Strength
Requirements -100%
Socketed (4)
,
Nephilim
Nephilim
Boots

'Nih'
Runeword Level: 100
10% Bonus to Buff/Debuff/Cold Skill Duration
+(144 to 171)% Enhanced Defense
(21 to 25)% to Strength
(21 to 25)% to Vitality
+150 Defense
+50 to Strength
+50 to Vitality
>
Akarat's Trek
Akarat's Trek
Light Plated Boots (Sacred)

Defense: (1960 - 2352) to (2170 - 2604)
Required Strength: 561
Required Level: 100
2% Chance to cast level 30 Thunder Hammer Nova on Melee Attack
2% Chance to cast level 30 Thunder Wave on Melee Attack
2% Chance to cast level 30 Hammertime on Melee Attack
(0 to 40)% Movement Speed
+(15 to 20) to Charged Strike
Enhanced Weapon Damage +(100 to 150)%
+(150 to 200)% Enhanced Defense
10% to All Attributes
+10 to Light Radius
Socketed (4)

⦁ Gloves:
Tower Push
,
Yaerius' Mediation
Yaerius' Mediation
Yaerius' Grey Omen Set
Light Gauntlets (Sacred)

Defense: 336 to 410
Required Strength: 544
Required Level: 100
+(0 to 1) to Paladin Skill Levels
+75 magic damage
+(16 to 20)% to Spell Damage
(16 to 20)% to Strength
-200 Defense
+1 Life on Striking
Socketed (4)
>
Blind Anger
Blind Anger
Light Gauntlets (Sacred)

Defense: (1179 - 1447) to (1342 - 1647)
Required Strength: 544
Required Level: 100
8% Chance to cast level 13 Crucify on Melee Attack
+(0 to 1) to All Skills
(1 to 5)% Chance of Crushing Blow
Blinds Attacker +3
+(120 to 170)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to All Attributes
Socketed (4)

⦁ Belt:
Cinadide's Anvil
Cinadide's Anvil
Cinadide's Craft Set
Plated Belt (Sacred)

Defense: (3271 - 3680) to (3583 - 4031)
Required Strength: 303
Required Level: 100
+1 to Paladin Skill Levels
Adds 13-25 damage
Adds 63-125 magic damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
(21 to 25)% to Strength
(11 to 15)% Chance of Uninterruptable Attack
Requirements -50%
Socketed (2)
>
Black Void
Black Void
Heavy Belt (Sacred)

Defense: (3060 - 3442) to (3304 - 3717)
Required Strength: 568
Required Level: 100
20% Attack Speed
Adds 10-15 damage
(10 to 15)% Life stolen per Hit
Slow Target 10%
+(140 to 170)% Enhanced Defense
10% to Strength
10% to Dexterity
Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
30% Magic Find
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Angel Heart
Angel Heart
Amulet

Required Level: 40
+(1 to 2) to All Skills
(5 to 10)% to Strength
(5 to 10)% to Dexterity
Total Character Defense (15 to 25)%
+(3 to 5) to Light Radius
>
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
+2 to All Skills
25% Attack Speed
Adds 1-375 lightning damage
+650 poison damage over 2 seconds
Stun Attack
+(11 to 16) to Hive
Lightning Resist +(40 to 50)%
Poison Resist +(40 to 50)%
50% Enhanced Damage vs. Necrobots
,
Beads of the Snake Queen
Beads of the Snake Queen
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
Adds 5-10 damage
Stun Attack
(20 to 25)% to Strength
(20 to 25)% to Dexterity
+(200 to 500) Defense
+100 Life after each Kill

⦁ Helm:
Bogspitter
Bogspitter
Helms

'Yul'
Runeword Level: 100
20% Chance to cast level 11 Miasma on Melee Attack
+1 to All Skills
Adds 60-179 poison damage over 1 seconds
+(115 to 143)% Enhanced Defense
>
Boarfrost
Boarfrost
Assault Helmet (Sacred)

Defense: (2238 - 2561) to (2449 - 2803)
Required Strength: 550
Required Level: 100
(Barbarian Only)
25% Chance to cast level 40 Ice Bolt Nova on Melee Attack
20% Attack Speed
Adds 125-250 cold damage
+(21 to 25)% to Cold Spell Damage
-50% to Enemy Cold Resistance
5% Chance of Crushing Blow
Enhanced Weapon Damage +150%
+(87 to 114)% Enhanced Defense
(21 to 25)% to Strength
Socketed (4)
,
Lilith's Legion
Lilith's Legion
Avenger Guard (Sacred)

Defense: (3691 - 4041) to (4067 - 4455)
Required Strength: 580
Required Level: 100
(Barbarian Only)
+2 to Barbarian Skill Levels
150% Bonus to Attack Rating
+(172 to 200)% Enhanced Defense
20% to Strength
10% to Vitality
+300 Defense
Physical Resist 10%
1% Reanimate as: Celebrant of the Triune
1% Reanimate as: Morlu
(30 to 60)% Gold Find
50% Magic Find
Socketed (4)

⦁ MO: Attack Speed cho weapon, còn lại flat STR hết
⦁ Socket: x6 Jewel Attack speed cho weapon, còn lại Ko Rune hết.
Breakpoint của Merc A5:
⦁ Attack Speed: 102 AS cho 10 frame, 174 AS cho 9 frame
⦁ FHR: 86 FHR cho 4 frame, 200 FHR cho 3 frame
BREAKPOINTS của Paladin
Speed Break Points của Superbeast
⦁ AS: 78 AS cho 6 frames, 174 cho 5 frames
⦁ FCR : 86 FCR cho 6 frames, 194 cho 5 frames
⦁ FHR: 200 cho 7 frames
Speed Break Points của Dragon Knight
⦁ AS: 95 AS cho 8 frames, 180 AS cho 7 frames
⦁ FCR: 75 FCR cho 7 frames, 152 FCR cho 6 frames
⦁ FHR: 86 FHR cho 5 frames, 174 FHR cho 4 frames
Speed Break Points của Paladin (có ít khi làm Quest)
⦁ AS: 105 cho 8 frame, 200 cho 7 frame
⦁ FCR: 75 cho 10 frame, 125 cho 9 frame
⦁ FBR: 174 cho 4 frame
⦁ FHR: 200 cho 3 frame

SLAYER UNHOLY CASTERSpell chính: Slayer, Vessel of Justice, Symphony of Destruction
Slayer caster có sức mạnh trung bình, không vượt trội so với build khác, nhưng cực kì tank, tốc độ farm không chậm, giết boss dễ dàng, lối đánh dễ dàng. Mình khuyến khích các ban mới chơi và làm quen với game bằng build này.
[size=18]Early Game
[/size]Stats: Chia đều STR và VIT - Bạn cần STR để mặc đồ lấy DEF cao, cho đến khi có Stormlord sẽ reset lại.
Skills:
Smax: Tainted Blood, Vessel of Justice, Slayer, Stormlord, Symphony of Destructon
1 point: Scourge
Đến khi có Slayer thì bạn dùng Mind Flay để giết mob
Gear
Nhìn chung gear boost physic/magic spell damage, bất cứ item nào có dòng đó là được.
⦁ Weapon:
Herr Donner
Herr Donner
Long Sword (4)

One-Hand Damage: 10 to 12
Required Strength: 58 to 72
Required Level: 8
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+1 to All Skills
+(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
+(11 to 20) to Energy
Physical Resist 1%
2% Reanimate as: Dark Templar
-(1 to 20)% Magic Find
Requirements -(1 to 20)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 18 to 21
Required Strength: 77 to 97
Required Level: 26
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(1 to 2) to All Skills
+(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(21 to 30) to Energy
Physical Resist 2%
3% Reanimate as: Dark Templar
-(11 to 30)% Magic Find
Requirements -(11 to 30)%
Socketed (4)
One-Hand Damage: 28 to 33
Required Strength: 140 to 181
Required Level: 45
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(31 to 40) to Energy
Physical Resist 3%
4% Reanimate as: Dark Templar
-(16 to 35)% Magic Find
Requirements -(16 to 35)%
Socketed (5)
One-Hand Damage: 33 to 39
Required Strength: 256 to 337
Required Level: 54
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+3 to All Skills
+(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
+(41 to 50) to Energy
Physical Resist 4%
5% Reanimate as: Dark Templar
-(21 to 40)% Magic Find
Requirements -(21 to 40)%
Socketed (6)
(Long Sword),
Heartrend
Heartrend
Large Axe (4)

Two-Hand Damage: (8 - 9) to (10 - 11)
Required Strength: 18
Required Level: 1
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
1% Chance to cast level 6 Lifeblood on Death Blow
+1 to All Skills
+(18 to 29)% Enhanced Damage
+(6 to 10)% to Lightning Spell Damage
-(3 to 5)% to Enemy Lightning Resistance
+(21 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (2)
Two-Hand Damage: (19 - 21) to (22 - 24)
Required Strength: 39
Required Level: 18
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
2% Chance to cast level 12 Lifeblood on Death Blow
+(1 to 2) to All Skills
+(41 to 52)% Enhanced Damage
+(11 to 20)% to Lightning Spell Damage
-(6 to 10)% to Enemy Lightning Resistance
+(31 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)
Two-Hand Damage: (39 - 42) to (45 - 49)
Required Strength: 88
Required Level: 37
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
3% Chance to cast level 18 Lifeblood on Death Blow
+2 to All Skills
+(64 to 75)% Enhanced Damage
+(21 to 30)% to Lightning Spell Damage
-(11 to 15)% to Enemy Lightning Resistance
+(41 to 50)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (5)
Two-Hand Damage: (50 - 53) to (57 - 61)
Required Strength: 180
Required Level: 46
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
4% Chance to cast level 21 Lifeblood on Death Blow
+3 to All Skills
+(75 to 86)% Enhanced Damage
+(31 to 40)% to Lightning Spell Damage
-(16 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(51 to 60)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (6)
(Large Axe),
Voidstream
Voidstream
Grand Scepter (4)

One-Hand Damage: 6 to 9
Required Dexterity: 40
Required Level: 4
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+1 to Paladin Skill Levels
5% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
+(6 to 8)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(21 to 25)%
Physical Damage Reduced by (3 to 5)
Slows Attacker by (3 to 5)%
Socketed (1)
One-Hand Damage: 12 to 16
Required Dexterity: 67
Required Level: 23
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+2 to Paladin Skill Levels
15% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(31 to 35)%
Physical Damage Reduced by (9 to 11)
Slows Attacker by (9 to 11)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 19 to 25
Required Dexterity: 139
Required Level: 41
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+3 to Paladin Skill Levels
25% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
+(16 to 18)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(41 to 45)%
Physical Damage Reduced by (15 to 17)
Slows Attacker by (15 to 17)%
Socketed (3)
One-Hand Damage: 22 to 29
Required Dexterity: 279
Required Level: 51
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+4 to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
+(18 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(46 to 50)%
Physical Damage Reduced by (18 to 20)
Slows Attacker by (18 to 20)%
Socketed (3)
(Grand Scepter),
Vindicatress
Vindicatress
Angel Star (4)

One-Hand Damage: 9 to 14
Required Strength: 55 to 58
Required Level: 8
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
1% Chance to cast level 2 Celerity when Struck
+1 to Paladin Skill Levels
10% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Physical/Magic Spell Damage
+(21 to 30) to Energy
Fire Resist +(21 to 30)%
(2 to 4)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(6 to 10)%
Socketed (1)
One-Hand Damage: 17 to 25
Required Strength: 80 to 84
Required Level: 26
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 6 Celerity when Struck
+(1 to 2) to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(11 to 13)% to Fire Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
+(41 to 50) to Energy
Fire Resist +(41 to 50)%
(5 to 7)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(16 to 20)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 29 to 39
Required Strength: 143 to 151
Required Level: 45
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 10 Celerity when Struck
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
50% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(16 to 18)% to Fire Spell Damage
+(16 to 18)% to Physical/Magic Spell Damage
+(61 to 70) to Energy
Fire Resist +(61 to 70)%
(8 to 9)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(26 to 30)%
Socketed (3)
One-Hand Damage: 33 to 46
Required Strength: 265 to 282
Required Level: 54
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 12 Celerity when Struck
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
60% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(71 to 80) to Energy
Fire Resist +(71 to 80)%
(10 to 12)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (3)
(Angel Star), MO với LaeK, Physic/Magic Spell Damage
⦁ Shield:
Shadowmoon
Shadowmoon
Crown Shield (4)

Defense: (167 - 191) to (329 - 376)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 43
Required Level: 10
(Paladin Only)
5% Cast Speed
5% Attack Speed
+(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
+(4 to 5)% to Cold Spell Damage
+(4 to 5)% to Poison Spell Damage
+(8 to 10)% to Summoned Minion Life
+(18 to 35)% Enhanced Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Socketed (2)
Defense: (535 - 594) to (983 - 1093)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 64
Required Level: 28
(Paladin Only)
10% Cast Speed
10% Attack Speed
+(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
+(8 to 9)% to Cold Spell Damage
+(8 to 9)% to Poison Spell Damage
+(14 to 16)% to Summoned Minion Life
+(52 to 69)% Enhanced Defense
Cold Absorb 3%
Lightning Absorb 3%
Fire Absorb 3%
Socketed (2)
Defense: (1325 - 1439) to (2386 - 2590)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 135
Required Level: 45
(Paladin Only)
15% Cast Speed
15% Attack Speed
+(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(12 to 13)% to Cold Spell Damage
+(12 to 13)% to Poison Spell Damage
+(20 to 22)% to Summoned Minion Life
+(87 to 103)% Enhanced Defense
Cold Absorb 4%
Lightning Absorb 4%
Fire Absorb 4%
Socketed (3)
Defense: (1968 - 2123) to (3529 - 3806)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 280
Required Level: 54
(Paladin Only)
15% Cast Speed
15% Attack Speed
+(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
+(14 to 15)% to Cold Spell Damage
+(14 to 15)% to Poison Spell Damage
+(23 to 25)% to Summoned Minion Life
+(104 to 120)% Enhanced Defense
Cold Absorb 5%
Lightning Absorb 5%
Fire Absorb 5%
Socketed (4)
(Crown Shield)
⦁ Armor:
Dragon's Blood
Dragon's Blood
Light Plate (4)

Defense: (241 - 284) to (487 - 573)
Required Strength: 79
Required Level: 8
4% Chance to cast level 8 Wrath on Melee Attack
15% Cast Speed
+(31 to 50)% Damage to Demons
+(11 to 15)% to Fire Spell Damage
+(11 to 15)% to Physical/Magic Spell Damage
+(24 to 46)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Vitality
+(16 to 25) Life after each Demon Kill
Socketed (2)
Defense: (806 - 915) to (1526 - 1733)
Required Strength: 116
Required Level: 25
6% Chance to cast level 18 Wrath on Melee Attack
25% Cast Speed
+(71 to 90)% Damage to Demons
+(16 to 20)% to Fire Spell Damage
+(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(69 to 92)% Enhanced Defense
+(41 to 45) to Vitality
+(36 to 45) Life after each Demon Kill
Socketed (4)
Defense: (2057 - 2268) to (3809 - 4199)
Required Strength: 244
Required Level: 43
8% Chance to cast level 32 Wrath on Melee Attack
35% Cast Speed
+(111 to 130)% Damage to Demons
+(21 to 25)% to Fire Spell Damage
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(115 to 137)% Enhanced Defense
+(51 to 55) to Vitality
+(56 to 65) Life after each Demon Kill
Socketed (5)
Defense: (3094 - 3380) to (5716 - 6245)
Required Strength: 506
Required Level: 51
10% Chance to cast level 45 Wrath on Melee Attack
40% Cast Speed
+(131 to 150)% Damage to Demons
+(26 to 30)% to Fire Spell Damage
+(26 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
+(138 to 160)% Enhanced Defense
+(56 to 60) to Vitality
+(66 to 75) Life after each Demon Kill
Socketed (6)
(Light Plate)
⦁ Helm:
The Allseeing Eye
The Allseeing Eye
Coronet (4)

Defense: 58 to 106
Required Dexterity: 17
Required Level: 6
+1 to All Skills
+10% to Physical/Magic Spell Damage
(4 to 5)% to Strength
+(31 to 50) Defense
+5 Mana after each Kill
Socketed (1)
Defense: 144 to 225
Required Dexterity: 36
Required Level: 23
+1 to All Skills
+15% to Physical/Magic Spell Damage
(8 to 9)% to Strength
+(71 to 90) Defense
+10 Mana after each Kill
Socketed (2)
Defense: 262 to 399
Required Dexterity: 85
Required Level: 41
+2 to All Skills
+25% to Physical/Magic Spell Damage
(12 to 13)% to Strength
+(111 to 130) Defense
+15 Mana after each Kill
Socketed (3)
Defense: 337 to 514
Required Dexterity: 183
Required Level: 49
+2 to All Skills
+35% to Physical/Magic Spell Damage
(14 to 15)% to Strength
+(131 to 150) Defense
+20 Mana after each Kill
Socketed (4)
(Coronet), Skull Lord (Blackguard Helm)
⦁ Boots:
Wake of Destruction
Wake of Destruction
Greaves (4)

Defense: (90 - 102) to (135 - 152)
Required Strength: 60
Required Level: 9
+(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Poison Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
+(24 to 40)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Energy
Requirements -20%
Socketed (1)
Defense: (333 - 369) to (462 - 512)
Required Strength: 84
Required Level: 27
+(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(10 to 12)% to Fire Spell Damage
+(10 to 12)% to Poison Spell Damage
+(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
+(58 to 75)% Enhanced Defense
+(26 to 30) to Energy
Requirements -25%
Socketed (2)
Defense: (854 - 930) to (1152 - 1254)
Required Strength: 164
Required Level: 44
+(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(14 to 16)% to Fire Spell Damage
+(14 to 16)% to Poison Spell Damage
+(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
+(92 to 109)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Energy
Requirements -30%
Socketed (3)
Defense: (1274 - 1378) to (1713 - 1853)
Required Strength: 292
Required Level: 52
+(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Poison Spell Damage
+(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(109 to 126)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Energy
Requirements -40%
Socketed (4)
(Greaves)
⦁ Gloves:
Kali
Kali
Gloves

'Pul'
Runeword Level: 45
15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
+2 to All Skills
-214 Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +21%
Level 2 Possess (124/124 Charges)
(Pul Gloves RW)
⦁ Belt:
Moonwrap
Moonwrap
Sash (4)

Defense: (16 - 18) to (20 - 21)
Required Strength: 9
Required Level: 1
5% Cast Speed
+3% to Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
Cold Resist +(11 to 15)%
Lightning Resist +(11 to 15)%
Socketed (1)
Defense: (119 - 129) to (131 - 141)
Required Strength: 13
Required Level: 17
15% Cast Speed
+9% to Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Socketed (2)
Defense: (331 - 353) to (370 - 395)
Required Strength: 28
Required Level: 35
25% Cast Speed
+15% to Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Socketed (2)
Defense: (493 - 524) to (542 - 576)
Required Strength: 58
Required Level: 43
30% Cast Speed
+20% to Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
Cold Resist +(36 to 40)%
Lightning Resist +(36 to 40)%
Socketed (2)
(Sash)
⦁ Amulet: Rare Amulet +3 All skills, Physical/Magic Spell Damage, Resist, Laek
⦁ Ring: Rare Ring +1 All skills, Physical/Magic Spell Damage
⦁ MO: tư tiên ED > Physical/Magic Spell Damage > FHR > TCD. Ring và Amulet MO với Flat DR, Physical/Magic Spell Damage, Mana Regen nếu cần.
⦁ Socket: Dùng 4 loại gem nguyên tố: Bloodstone, Onyx, Amber và Turquoise. Dùng Perfect Ruby cho weapon nếu cần.
Tại sao dùng Shield Shadowmoon?
Shadowmoon rất qua trọng ở gia đoạn đầu game và 1 phần cuối game, giúp bạn sống tốt hơn trước spell damage của kẻ thù, dùng shield này kết hợp với full 75% resist thì hầu như bạn bất tử với spell. Nên giữ lại 4 gem nguyên tốt để dễ làm Uber quest sau này.
Gameplay
Buff vào VoJ, Tainted Blood, SoD, vừa đi vừa spam Slayer, cứ lao thẳng vào nhu xe tank thôi. Với boss thì spam Slayer chạy lòng vòng, nhưng nên gần boss để SoD hoạt động.
Slayer là skill có knock back mobs, nên cast trước 1 màn hình thì quái khó tiếp cận được bạn, VoJ và SoD hạ gục quái còn sót lại. Gameplay khá nhanh và nhàn, bạn sẽ có chút vấn đề với Magic Absorb nhưng không đáng kể.
Chú ý khi chơi:
⦁ Giữ lại 4 gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise)
⦁ Giữ lại 4 loại rune level cao (On, Lai, Nih, Xar)
⦁ Nhặc hết gold
⦁ Nhặt hết Jewel
Level Challenge
(làm trước level 59, nếu hơn sẽ phải trả nhiều AC mới ép được)
Throne of Destruction Act 5 -> giết cái trụ wave cuối cùng Infernal Contraption sẽ mở port -> Tran Athulua
Giết 3 boss nhặt được 3 mảnh ghép, cube lại với nhau là xong.
Monster Tokens
⦁ Act 1 : Clawstorm Terror: The Barracks, Catacombs Level 3
⦁ Act 2 : Fairy Witch: Canyon of the Magi
⦁ Act 3 : Glowing Blob: Travincal, Durance of Hate Level 2
⦁ Act 4 : Landmass: City of the Damned, River of Flame
⦁ Act 5 : Bane Hunter: Worldstone Keep Level 1-3
[size=18][b]Mid Game[/b][/size]
Stats: max VIT hoặc max ENE. Chọn max VIT nếu muốn tank tốt hơn, max ENE để thêm damage. Nên max VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Blessed Life, Symphony of Destruction, Vessel of Justice, Slayer
1 point: Divine Apparition, Superbeast, Scourge
Gear
Dùng full crafted gear, sử dụng shrine Enchanted
⦁ Weapon: Enchanted Crafted Crystal Sword: +3 All Skill, 30% spell damage
⦁ Shield: Enchanted Crafted Crown Shield: +5 Paladin skill, ED hoặc Enchanted Crafted Bone Shield: +2 All skills, 30% Spell Damage, ED
⦁ Body Armor: Enchanted Crafted Ancient Armor: + 2 All Skill, ED, Flat life, FHR
⦁ Helm: Enchanted Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skill, ED
⦁ Boots: Enchanted Crafted Greaves: Run Speed, ED
⦁ Gloves: Enchanted Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skill, 10% Spell Damage, ED, FHR
⦁ Belt: Enchanted Crafted Plated Belt: +2 Paladin Skill, 10% Spell Damage, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All Skill, Physical/Magic Spell Damage, Flat life, Laek
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, Physical/Magic Spell Damage
⦁ Bless all Enchanted Shrine
⦁ MO: ED, Physical/Magic Spell Damage, MF.
⦁ Socket với Zod Jewel, Tir Jewel Crafted lấy dòng 15 FHR cho đủ breakpoint.
Late Game
Stats: max ENE
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Blessed Life, Symphony of Destruction, Vessel of Justice, Slayer
1 point: Divine Apparition, Superbeast, Scourge
Gear
Thay bằng những SU mạnh hơn
⦁ Weapon:
Aeterna
Aeterna
Broad Sword (Sacred)

One-Hand Damage: (101 - 118) to (105 - 124)
Required Strength: 488
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Amazing Grace
+200 Strength Factor to Spell Damage
-200 Energy Factor to Spell Damage
4% Chance to cast level 50 Blizzard on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
(20 to 50)% Cast Speed
+(130 to 170)% Enhanced Damage
+(20 to 40)% to Spell Damage
(10 to 20)% to Strength
Socketed (6)
,
Eternal Vigil
Eternal Vigil
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 1162
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+200 Strength Factor to Spell Damage
3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
+(31 to 40)% to Spell Damage
-(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(400 to 500) to Mana
Requirements +100%
Socketed (3)
,
Dead Lake's Lady
Dead Lake's Lady
Grand Scepter (Sacred)

One-Hand Damage: 30 to 38
Required Dexterity: 449
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+100 Strength Factor to Spell Damage
+100 Energy Factor to Spell Damage
+4 to Paladin Skill Levels
50% Block Speed
+50% Damage to Undead
+(21 to 25)% to Lightning Spell Damage
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
(21 to 25)% to Strength
(21 to 25)% to Dexterity
(21 to 25)% to Energy
Regenerate Mana +25%
Socketed (3)
,
⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)
MO x5 Lodestone
⦁ Body Armor:
Robe of Steel
Robe of Steel
Full Plate Mail (Sacred)

Defense: (6084 - 6876) to (7456 - 8427)
Required Strength: 428
Required Level: 100
+(11 to 20)% Bonus to Energy Factor
25% Cast Speed
+(21 to 30)% to Spell Damage
+(115 to 143)% Enhanced Defense
+100 to Strength
+100 to Energy
Elemental Resists +20%
Total Character Defense 50%
+250 Life after each Demon Kill
Requirements -33%
Socketed (6)

⦁ Helm:
Veil of the Tainted Sun
Veil of the Tainted Sun
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (3042 - 3434) to (3680 - 4093)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+150 Strength Factor to Spell Damage
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
+(25 to 30)% to Fire Spell Damage
-(20 to 25)% to Enemy Fire Resistance
+(35 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
+(160 to 200)% Enhanced Defense
+(500 to 1000) Defense
Regenerate Mana +(20 to 25)%
Physical Resist -6%
1% Reanimate as: Howling Spirit
Socketed (4)
,
Blessed Wrath
Blessed Wrath
Hundsgugel (Sacred)

Defense: (2883 - 3327) to (3192 - 3684)
Required Strength: 363
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(50 to 75) Energy Factor to Spell Damage
+3 to Paladin Skill Levels
(25 to 30)% Cast Speed
+(10 to 15)% to Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(160 to 200)% Enhanced Defense
(20 to 30)% to Energy
Maximum Mana (11 to 15)%
Total Character Defense (40 to 50)%
+(30 to 50) Life after each Kill
+(2 to 3) to Light Radius
Socketed (4)
,
Black Masquerade
Black Masquerade
Bone Helm (Sacred)

Defense: (2420 - 2904) to (2622 - 3147)
Required Strength: 0
Required Level: 125
+100 Strength Factor to Spell Damage
+(1 to 3) to All Skills
-60% Attack Speed
+40% to Physical/Magic Spell Damage
+(6 to 20) to Spellbind
+(150 to 200)% Enhanced Defense
Physical Resist (0 to 10)%
Requirements -100%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Belt:
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse
Light Belt (Sacred)

Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
Required Strength: 490
Required Level: 100
+(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
25% Cast Speed
30% Hit Recovery
+(10 to 15)% to Spell Damage
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+(40 to 50) to Energy
+100 to Life
Elemental Resists +15%
+5 to Light Radius
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Vizjerei's Necklace
Vizjerei's Necklace
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 3) to All Skills
+(20 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
(10 to 20)% to Energy
Maximum Mana 10%
+(25 to 50) Life after each Kill

⦁ Ring:
Ras Algethi
Ras Algethi
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(40 to 50) Energy Factor to Spell Damage
2% Chance to cast level 44 Magic Missiles on Melee Attack
+(15 to 20)% to Fire Spell Damage
-10% to Enemy Fire Resistance
+(15 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Physical Resist -2%
,
Black Hand Sigil
Black Hand Sigil
Ring (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 50 Doom on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Drakemaw on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Shuriken Flurry on Death Blow
Elemental Resists -25%
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames

⦁ MO: Physical/Magic Spell Damage, ED, MF
⦁ Socket: Zod Jewel 15 EF, 15 FHR hoặc Tir Jewel lấy 15 EF, 15 FHR

Mở rộng của build này: Exorcism Pally

Exorcism là Melee Spell (thay vì cast spell, thì đánh melee sẽ thay cho cast spell) tương tự Bloodthorn hay Lemures. Exorcism deal magic damage theo thời gian, dạng multi-hitting, range rộng, damage cao nên đáng để thử.
Gear:
⦁ Weapon: Enchannhed Crafted Paladin Weapon có dòng Exorcism, +5 Paladin Skills, +30% Spell damage
⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)
MO x5 Lodestone
⦁ Helm:
Veil of the Tainted Sun
Veil of the Tainted Sun
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (3042 - 3434) to (3680 - 4093)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+150 Strength Factor to Spell Damage
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
+(25 to 30)% to Fire Spell Damage
-(20 to 25)% to Enemy Fire Resistance
+(35 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
+(160 to 200)% Enhanced Defense
+(500 to 1000) Defense
Regenerate Mana +(20 to 25)%
Physical Resist -6%
1% Reanimate as: Howling Spirit
Socketed (4)
,
Blessed Wrath
Blessed Wrath
Hundsgugel (Sacred)

Defense: (2883 - 3327) to (3192 - 3684)
Required Strength: 363
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(50 to 75) Energy Factor to Spell Damage
+3 to Paladin Skill Levels
(25 to 30)% Cast Speed
+(10 to 15)% to Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(160 to 200)% Enhanced Defense
(20 to 30)% to Energy
Maximum Mana (11 to 15)%
Total Character Defense (40 to 50)%
+(30 to 50) Life after each Kill
+(2 to 3) to Light Radius
Socketed (4)
,
Black Masquerade
Black Masquerade
Bone Helm (Sacred)

Defense: (2420 - 2904) to (2622 - 3147)
Required Strength: 0
Required Level: 125
+100 Strength Factor to Spell Damage
+(1 to 3) to All Skills
-60% Attack Speed
+40% to Physical/Magic Spell Damage
+(6 to 20) to Spellbind
+(150 to 200)% Enhanced Defense
Physical Resist (0 to 10)%
Requirements -100%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Shrill Sacrament
Shrill Sacrament
Chain Boots (Sacred)

Defense: (1625 - 1995) to (1762 - 2162)
Required Strength: 527
Required Level: 100
+50% Total Exorcism Damage
10% Chance to cast level 20 Nightmare on Melee Attack
(0 to 40)% Movement Speed
+(10 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
+(9 to 13) to Exorcism
+(120 to 170)% Enhanced Defense
(15 to 25)% to Vitality
+(40 to 100) Life after each Demon Kill
Socketed (4)

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Belt:
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse
Light Belt (Sacred)

Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
Required Strength: 490
Required Level: 100
+(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
25% Cast Speed
30% Hit Recovery
+(10 to 15)% to Spell Damage
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+(40 to 50) to Energy
+100 to Life
Elemental Resists +15%
+5 to Light Radius
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Vizjerei's Necklace
Vizjerei's Necklace
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 3) to All Skills
+(20 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
(10 to 20)% to Energy
Maximum Mana 10%
+(25 to 50) Life after each Kill

⦁ Ring:
Ras Algethi
Ras Algethi
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(40 to 50) Energy Factor to Spell Damage
2% Chance to cast level 44 Magic Missiles on Melee Attack
+(15 to 20)% to Fire Spell Damage
-10% to Enemy Fire Resistance
+(15 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Physical Resist -2%
,
Black Hand Sigil
Black Hand Sigil
Ring (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 50 Doom on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Drakemaw on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Shuriken Flurry on Death Blow
Elemental Resists -25%
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames

⦁ MO: Physical/Magic Spell Damage, ED, MF
⦁ Socket: Zod Jewel 15 EF, 15 FHR hoặc Tir Jewel lấy 15 EF, 15 FHR
Tương tự cùng gear, nhưng có thể sử dụng spell Magic Missiles từ
Oris' Herald


Oris' Herald
Sceptres

'MaMaMaMaMaMa'
Runeword Level: 100
+(0 to 4) to All Skills
50% Cast Speed
Adds 300-600 magic damage
+(25 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
+(23 to 37) to Magic Missiles
30% to Energy
+1000 Defense
Physical Resist 15%
6 Magic Rune RW, săn boss rất mạnh.

FIRE UNHOLY CASTERSpell chính: Blood Thorn, Ring of Light, Pentagram, Flamestrike, Path of Flames, ...
CHÚ Ý: PHẢI ĐÁNH TERROR STRIKE TRƯỚC ĐỂ KÍCH HOẠT BLOODTHORN
Early Game
Stats: max STR cho đến khi có Stormlord
Skills: tốt nhất là phân đều giữa 4 skill: Terror Strike, Bloodthorn, Stormlord, Tainted Blood, Hynn
Smax: Bloodthorn
15-20 point: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (cho đủ 35% pierce)
1 point: Scourge, Superbeast, Divine Apparition
Gear
⦁ Weapon:
Auto Da Fe
Auto Da Fe
Bonebreaker (4)

One-Hand Damage: 6 to 8
Required Strength: 31
Required Level: 4
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(11 to 25) Energy Factor to Spell Damage
2% Chance to cast level 4 Cataclysm on Melee Attack
5% Cast Speed
5% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+(3 to 4)% to Fire Spell Damage
-(2 to 3)% to Enemy Fire Resistance
+(3 to 4) to Apocalypse
Socketed (1)
One-Hand Damage: 12 to 16
Required Strength: 61
Required Level: 22
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(41 to 55) Energy Factor to Spell Damage
4% Chance to cast level 18 Cataclysm on Melee Attack
15% Cast Speed
15% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+(5 to 7)% to Fire Spell Damage
-(5 to 6)% to Enemy Fire Resistance
+(9 to 10) to Apocalypse
Socketed (2)
One-Hand Damage: 21 to 25
Required Strength: 132
Required Level: 41
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(71 to 85) Energy Factor to Spell Damage
6% Chance to cast level 28 Cataclysm on Melee Attack
25% Cast Speed
25% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+(9 to 12)% to Fire Spell Damage
-(8 to 9)% to Enemy Fire Resistance
+(13 to 14) to Apocalypse
Socketed (3)
One-Hand Damage: 24 to 31
Required Strength: 269
Required Level: 50
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(86 to 100) Energy Factor to Spell Damage
8% Chance to cast level 35 Cataclysm on Melee Attack
30% Cast Speed
30% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+(13 to 15)% to Fire Spell Damage
-(9 to 10)% to Enemy Fire Resistance
+(17 to 19) to Apocalypse
Socketed (3)
(Bonebreaker)
⦁ Shield:
Grail of Tears
Grail of Tears
Targe (4)

Defense: (50 - 58) to (96 - 112)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 13
Required Level: 2
(Paladin Only)
10% Cast Speed
-(4 to 5)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (3 to 5)%
+(21 to 40)% Enhanced Defense
+(101 to 175) to Mana
Socketed (1)
Defense: (203 - 229) to (324 - 365)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 19
Required Level: 20
(Paladin Only)
20% Cast Speed
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (9 to 11)%
+(51 to 70)% Enhanced Defense
+(176 to 250) to Mana
Socketed (2)
Defense: (532 - 588) to (805 - 890)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 41
Required Level: 37
(Paladin Only)
30% Cast Speed
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (15 to 17)%
+(81 to 100)% Enhanced Defense
+(301 to 450) to Mana
Socketed (3)
Defense: (856 - 933) to (1282 - 1398)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 85
Required Level: 46
(Paladin Only)
40% Cast Speed
-(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (18 to 20)%
+(111 to 130)% Enhanced Defense
+(501 to 600) to Mana
Socketed (4)
(Targe)
⦁ Body Armor:
Queen of Glass
Queen of Glass
Ancient Armor (4)

Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
Required Strength: 82 to 86
Required Level: 11
15% Cast Speed
-(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(151 to 250) to Mana
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Durability -90%
Requirements -(11 to 15)%
Socketed (2)
Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
Required Strength: 107 to 112
Required Level: 30
25% Cast Speed
-(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(351 to 450) to Mana
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Durability -90%
Requirements -(21 to 25)%
Socketed (4)
Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
Required Strength: 195 to 207
Required Level: 47
35% Cast Speed
-(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(551 to 650) to Mana
Cold Resist +(41 to 45)%
Lightning Resist +(41 to 45)%
Durability -90%
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (5)
Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
Required Strength: 373 to 398
Required Level: 54
40% Cast Speed
-(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(651 to 750) to Mana
Cold Resist +(46 to 50)%
Lightning Resist +(46 to 50)%
Durability -90%
Requirements -(36 to 40)%
Socketed (6)
(Ancient Armor)
⦁ Gloves:
Kali
Kali
Gloves

'Pul'
Runeword Level: 45
15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
+2 to All Skills
-214 Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +21%
Level 2 Possess (124/124 Charges)
RW (Pul Rune)
⦁ Helm: [itemLanterne Rouge[/item] (Great Helm),
Farnham's Flowerpot
Farnham's Flowerpot
Full Helm (4)

Defense: (126 - 141) to (207 - 229)
Required Strength: 45
Required Level: 6
-(1 to 3)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 60)% Enhanced Defense
(3 to 5)% to Vitality
+(21 to 50) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -15%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (1)
Defense: (477 - 519) to (711 - 768)
Required Strength: 62
Required Level: 23
-(4 to 6)% to Enemy Elemental Resistances
+(71 to 90)% Enhanced Defense
(6 to 10)% to Vitality
+(101 to 200) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -20%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (3)
Defense: (1225 - 1313) to (1630 - 1746)
Required Strength: 114
Required Level: 41
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
+(101 to 120)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to Vitality
+(301 to 400) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -30%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
Defense: (1958 - 2078) to (2526 - 2685)
Required Strength: 204
Required Level: 49
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
+(131 to 150)% Enhanced Defense
(20 to 25)% to Vitality
+(501 to 600) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -40%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
(Full Helm),
⦁ Boots:
Wake of Destruction
Wake of Destruction
Greaves (4)

Defense: (90 - 102) to (135 - 152)
Required Strength: 60
Required Level: 9
+(3 to 5)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Poison Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
+(24 to 40)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Energy
Requirements -20%
Socketed (1)
Defense: (333 - 369) to (462 - 512)
Required Strength: 84
Required Level: 27
+(9 to 11)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(10 to 12)% to Fire Spell Damage
+(10 to 12)% to Poison Spell Damage
+(15 to 17)% to Physical/Magic Spell Damage
+(58 to 75)% Enhanced Defense
+(26 to 30) to Energy
Requirements -25%
Socketed (2)
Defense: (854 - 930) to (1152 - 1254)
Required Strength: 164
Required Level: 44
+(15 to 17)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(14 to 16)% to Fire Spell Damage
+(14 to 16)% to Poison Spell Damage
+(19 to 21)% to Physical/Magic Spell Damage
+(92 to 109)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Energy
Requirements -30%
Socketed (3)
Defense: (1274 - 1378) to (1713 - 1853)
Required Strength: 292
Required Level: 52
+(18 to 20)% Bonus to Energy Factor
(0 to 40)% Movement Speed
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Poison Spell Damage
+(23 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(109 to 126)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Energy
Requirements -40%
Socketed (4)
(Greaves)
⦁ Belt:
Aerin Orbiter
Aerin Orbiter
Belt (4)

Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
Required Strength: 45
Required Level: 5
5% Cast Speed
+(4 to 5)% to Fire Spell Damage
+(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
+(4 to 5)% to Cold Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(11 to 15) to Energy
Elemental Resists +(3 to 5)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
Socketed (1)
Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
Required Strength: 67
Required Level: 22
15% Cast Speed
+(8 to 9)% to Fire Spell Damage
+(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
+(8 to 9)% to Cold Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Energy
Elemental Resists +(9 to 11)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
Socketed (2)
Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
Required Strength: 139
Required Level: 40
25% Cast Speed
+(12 to 13)% to Fire Spell Damage
+(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(12 to 13)% to Cold Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Energy
Elemental Resists +(15 to 17)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
Socketed (2)
Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
Required Strength: 288
Required Level: 48
30% Cast Speed
+(14 to 15)% to Fire Spell Damage
+(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
+(14 to 15)% to Cold Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Energy
Elemental Resists +(18 to 20)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
Socketed (2)
(Belt)
⦁ Amulet:
The Dreamcatcher
The Dreamcatcher
Amulet

Required Level: 80
+(1 to 3) to All Skills
20% Cast Speed
-(4 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
Elemental Resists +(20 to 25)%
+(20 to 30) Mana after each Kill
, Rare Amulet +4 All Skills, 10% Fire Pierce
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% Fire Pierce
⦁ Socket: 4 loại gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise)
MID GAME
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Bloodthorn
15-20 point: Tainted Blood, Stormlord, Terror Strike, Blessed Life, Euphoria (cho đủ 35% pierce)
1 point: Scourge, Superbeast, Divine Apparition
Gear
⦁ Weapon: Fascinating Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage, 8% fire pierce
⦁ Shield: Fascinating Crafted Bone Shield: +2 All Skills, 30% Spell Damage, 8% fire pierce, ED hoặc Fascinating Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, 30% fire pierce, ED
⦁ Body Armor: Fascinating Crafted Ancient Armor: +2 All Skills, 8% fire pierce, ED, FHR, Flat life
⦁ Gloves: Fascinating Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 15% fire pierce, ED
⦁ Helm: Fascinating Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 10% fire pierce, ED
⦁ Boots: Fascinating Crafted Greaves: Run Speed, FHR, ED
⦁ Belt: Fascinating Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, 10% fire pierce, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% fire pierce, 10% Spell
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% fire pierce, 10% Spell
⦁ Bless: Fascinating
⦁ MO: Fire Spell Damage, ED (cho đủ 200%), MF
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 15FHR, 10MF
Late Game
Giai đoạn Late Game, bạn có thể chuyển skill chính bằng nhiều spell khác thay vì bloodthorn. Bao gồm:
⦁ Ring of Light: Trên Shield Paladin
⦁ Pentagram: Trên
Aurumvorax
Aurumvorax
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 581
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
30% Cast Speed
+(15 to 25)% to Fire Spell Damage
-(15 to 25)% to Enemy Fire Resistance
+(10 to 19) to Pentagram
+20% to Summoned Minion Resistances
+(50 to 100) Life Regenerated per Second
Maximum Fire Resist +(1 to 2)%
Elemental Resists +20%
-10% Gold Find
+(5 to 10) to Light Radius
Socketed (3)
,
Hepsheeba's Mantle
Hepsheeba's Mantle
Chain Mail (Sacred)

Defense: (6060 - 7575) to (6854 - 8568)
Required Strength: 538
Required Level: 100
+(2 to 4) to Necromancer Skill Levels
+(2 to 4) to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
-(20 to 30)% to Enemy Fire Resistance
+(15 to 25) to Pentagram
+(140 to 200)% Enhanced Defense
+50 Life Regenerated per Second
Maximum Fire Resist +3%
Socketed (6)
, Crafted Sceptres
⦁ Apocalypse: Crafted Boots
⦁ Funeral Pyre: Crafted Daggers
⦁ Path of Flames:
Nero
Nero
Belts

'Auhe'
Runeword Level: 100
10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
Adds 7-25 damage
+150% Damage to Demons
Adds 125-250 fire damage
+(16 to 20)% to Fire Spell Damage
2% Deadly Strike
+(7 to 12) to Path of Flames
+(115 to 143)% Enhanced Defense
Auhe RW,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames

⦁ (PoF có thể build dạng lazy, PoF rất mạnh nếu build theo max fire gear, bản sigma bị neft nặng nhưng vẫn mạnh, nên đi chung PoF với các spell chính còn lại như Ring of Light hay Pentagram).
⦁ Flamestrike:
The Pyre
The Pyre
Bonebreaker (Sacred)

One-Hand Damage: 51 to 52
Required Strength: 544
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
50% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(15 to 25)% to Fire Spell Damage
-15% to Enemy Fire Resistance
+(30 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
+(17 to 28) to Flamestrike
Elemental Resists +15%
+(75 to 100) Life after each Kill
30% Gold Find
Socketed (3)

⦁ Meteor Shower: Any Crafted Helms
⦁ Brimstone: Trên Crafted Sceptres, Paladin Helms, Circlets
⦁ Cataclysm: từ
Apostasy
Apostasy
Sceptres

'Shaad'
Runeword Level: 100
+3 to Paladin Skill Levels
50% Cast Speed
+20% Enhanced Damage
+(21 to 25)% to Lightning Spell Damage
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(24 to 29) to Cataclysm
+(24 to 29) to Frozen Crown
Total Character Defense (21 to 30)%
Shaad RW
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Bloodthorn (không cần nếu không dùng nó làm spell chính)
15-20 point: Tainted Blood, Stormlord, Terror Strike, Blessed Life, Euphoria (cho đủ 35% pierce)
1 point: Scourge, Superbeast, Divine Apparition
Gear
⦁ Weapon:
Eternal Vigil
Eternal Vigil
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 1162
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+200 Strength Factor to Spell Damage
3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
+(31 to 40)% to Spell Damage
-(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(400 to 500) to Mana
Requirements +100%
Socketed (3)
,
Minefield


Minefield
One-Handed Swords

'FiFiFiFiFiFi'
Runeword Level: 100
20% Chance to cast level 40 Cluster Bomb on Melee Attack
+(0 to 2) to All Skills
+(171 to 200)% Enhanced Damage
Adds 550-850 fire damage
+(25 to 38)% to Fire Spell Damage
-60% to Enemy Fire Resistance
+15 to Terror Strike
(Sword 6 fire RW),
Vizjerei Fury
Vizjerei Fury
Short Spear (Sacred)

Throw Damage: 69 to 80
One-Hand Damage: 45 to 50
Required Dexterity: 1386
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
You may Only use Melee, Summon and Support Skills
25% Chance to cast level 60 Trinity Beam on Melee Attack
Ignore Target's Defense
-33% to Enemy Fire Resistance
-33% to Enemy Lightning Resistance
-33% to Enemy Cold Resistance
(20 to 25)% to Dexterity
(20 to 25)% to Vitality
Maximum Elemental Resists +2%
Physical Resist 10%
+(60 to 100) Life after each Kill
Requirements +200%
Socketed (3)
,
Adjudicator
Adjudicator
Goedendag (Sacred)

One-Hand Damage: 53 to 54
Required Strength: 574
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Holy: Plague Deals 150% More Total Damage
Unholy: Blood Thorns Deal 40% More Total Damage
Neutrality: +50% Total Vessel Damage Bonus from Passives
+50% Damage to Undead
Adds 350-650 fire damage
Adds 1-1200 lightning damage
Adds 400-500 cold damage
+800 poison damage over 1 seconds
-(15 to 25)% to Enemy Elemental Resistances
Socketed (3)
,
The Angiris Star
The Angiris Star
Angel Star (Sacred)

One-Hand Damage: 55 to 58
Required Strength: 602
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
0.4% Vessel of Retribution Damage Leeched as Life
3% Chance to cast level 40 Boneyard on Death Blow
+(4 to 7) to Paladin Skill Levels
20% Movement Speed
+50% Damage to Undead
-50% to Fire Spell Damage
-50% to Lightning Spell Damage
-50% to Cold Spell Damage
-50% to Poison Spell Damage
+30% to Physical/Magic Spell Damage
(5 to 20)% to Energy
(5 to 20)% to Vitality
Maximum Elemental Resists +1%
Socketed (3)

⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)
(MO với 5 Lodestone),
Ignis Demonia
Ignis Demonia
Crown Shield (Sacred)

Defense: (4319 - 5070) to (5198 - 6102)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 782
Required Level: 100
(Paladin Only)
6% Chance to cast level 40 Dragon Wyrms on Death Blow
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(15 to 25)% to Enemy Fire Resistance
+(30 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
+(130 to 170)% Enhanced Defense
(5 to 15)% to Energy
Maximum Mana (5 to 15)%
Requirements +75%
Socketed (4)
,
Mark of the Que-Hegan
Mark of the Que-Hegan
Targe (Sacred)

Defense: (4742 - 5541) to (5247 - 6097)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 437
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(4 to 5) to Paladin Skill Levels
-(20 to 30)% to Enemy Fire Resistance
+20 to
Ranged Blood Thorns
+20% to Summoned Minion Resistances
+(150 to 200)% Enhanced Defense
+(750 to 1000) Defense
+(50 to 150) Life Regenerated per Second
Maximum Fire Resist +2%
5% Reanimate as: Dark Templar
Socketed (4)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
The Tesseract
The Tesseract
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
25% Cast Speed
+(1 to 30)% to Fire Spell Damage
+(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
+(1 to 30)% to Cold Spell Damage
+(1 to 30)% to Poison Spell Damage
-(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

⦁ Ring:
Witchcraft
Witchcraft
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
20% Cast Speed
-5% to Enemy Elemental Resistances
Maximum Mana (-5 to 5)%
Total Character Defense 20%
,
Ras Algethi
Ras Algethi
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(40 to 50) Energy Factor to Spell Damage
2% Chance to cast level 44 Magic Missiles on Melee Attack
+(15 to 20)% to Fire Spell Damage
-10% to Enemy Fire Resistance
+(15 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Physical Resist -2%

⦁ MO: Fire Spell Damage, ED, MF, weapon thì lấy Laek
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted có 15EF, 15FHR, 10FCR, weapon lấy Perfect Ruby nếu cần.
Setup này tương tự với build holy caster, có thể dễ dàng chuyển sang wyrmdin nếu muốn đánh uber quest dễ dàng hơn.

LIGHTNING UNHOLY CASTERSpell chính: Mind Flay, Stormcall, Stormfront
Early Game
Stats: Max STR cho đến khi có Stormlord
Skills:
Smax: Tainted Blood, Mind Flay, Stormlord, Euphoria (đến 35% pierce), Slayer (cho đủ thêm 3 tia)
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Heartrend
Heartrend
Large Axe (4)

Two-Hand Damage: (8 - 9) to (10 - 11)
Required Strength: 18
Required Level: 1
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
1% Chance to cast level 6 Lifeblood on Death Blow
+1 to All Skills
+(18 to 29)% Enhanced Damage
+(6 to 10)% to Lightning Spell Damage
-(3 to 5)% to Enemy Lightning Resistance
+(21 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (2)
Two-Hand Damage: (19 - 21) to (22 - 24)
Required Strength: 39
Required Level: 18
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
2% Chance to cast level 12 Lifeblood on Death Blow
+(1 to 2) to All Skills
+(41 to 52)% Enhanced Damage
+(11 to 20)% to Lightning Spell Damage
-(6 to 10)% to Enemy Lightning Resistance
+(31 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)
Two-Hand Damage: (39 - 42) to (45 - 49)
Required Strength: 88
Required Level: 37
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
3% Chance to cast level 18 Lifeblood on Death Blow
+2 to All Skills
+(64 to 75)% Enhanced Damage
+(21 to 30)% to Lightning Spell Damage
-(11 to 15)% to Enemy Lightning Resistance
+(41 to 50)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (5)
Two-Hand Damage: (50 - 53) to (57 - 61)
Required Strength: 180
Required Level: 46
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
4% Chance to cast level 21 Lifeblood on Death Blow
+3 to All Skills
+(75 to 86)% Enhanced Damage
+(31 to 40)% to Lightning Spell Damage
-(16 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(51 to 60)% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (6)
(Large Axe),
Rainbowcleave
Rainbowcleave
War Axe (4)

One-Hand Damage: 11 to 17
Required Strength: 85
Required Level: 11
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+1 to All Skills
10% Cast Speed
10% Attack Speed
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
+(6 to 8)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Fire Resist +(21 to 25)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
Socketed (2)
One-Hand Damage: 19 to 29
Required Strength: 125
Required Level: 29
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
20% Cast Speed
20% Attack Speed
+(11 to 13)% to Fire Spell Damage
+(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(11 to 13)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Fire Resist +(31 to 35)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
Socketed (4)
One-Hand Damage: 29 to 45
Required Strength: 244
Required Level: 48
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
30% Cast Speed
30% Attack Speed
+(16 to 18)% to Fire Spell Damage
+(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
+(16 to 18)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(41 to 45)%
Lightning Resist +(41 to 45)%
Fire Resist +(41 to 45)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
Socketed (5)
One-Hand Damage: 35 to 54
Required Strength: 481
Required Level: 55
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+3 to All Skills
40% Cast Speed
40% Attack Speed
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
+(18 to 20)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(46 to 50)%
Lightning Resist +(46 to 50)%
Fire Resist +(46 to 50)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
Socketed (6)
(War Axe)
⦁ Shield:
Grail of Tears
Grail of Tears
Targe (4)

Defense: (50 - 58) to (96 - 112)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 13
Required Level: 2
(Paladin Only)
10% Cast Speed
-(4 to 5)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (3 to 5)%
+(21 to 40)% Enhanced Defense
+(101 to 175) to Mana
Socketed (1)
Defense: (203 - 229) to (324 - 365)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 19
Required Level: 20
(Paladin Only)
20% Cast Speed
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (9 to 11)%
+(51 to 70)% Enhanced Defense
+(176 to 250) to Mana
Socketed (2)
Defense: (532 - 588) to (805 - 890)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 41
Required Level: 37
(Paladin Only)
30% Cast Speed
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (15 to 17)%
+(81 to 100)% Enhanced Defense
+(301 to 450) to Mana
Socketed (3)
Defense: (856 - 933) to (1282 - 1398)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 85
Required Level: 46
(Paladin Only)
40% Cast Speed
-(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (18 to 20)%
+(111 to 130)% Enhanced Defense
+(501 to 600) to Mana
Socketed (4)
(Targe),
Shadowmoon
Shadowmoon
Crown Shield (4)

Defense: (167 - 191) to (329 - 376)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 43
Required Level: 10
(Paladin Only)
5% Cast Speed
5% Attack Speed
+(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
+(4 to 5)% to Cold Spell Damage
+(4 to 5)% to Poison Spell Damage
+(8 to 10)% to Summoned Minion Life
+(18 to 35)% Enhanced Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Socketed (2)
Defense: (535 - 594) to (983 - 1093)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 64
Required Level: 28
(Paladin Only)
10% Cast Speed
10% Attack Speed
+(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
+(8 to 9)% to Cold Spell Damage
+(8 to 9)% to Poison Spell Damage
+(14 to 16)% to Summoned Minion Life
+(52 to 69)% Enhanced Defense
Cold Absorb 3%
Lightning Absorb 3%
Fire Absorb 3%
Socketed (2)
Defense: (1325 - 1439) to (2386 - 2590)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 135
Required Level: 45
(Paladin Only)
15% Cast Speed
15% Attack Speed
+(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(12 to 13)% to Cold Spell Damage
+(12 to 13)% to Poison Spell Damage
+(20 to 22)% to Summoned Minion Life
+(87 to 103)% Enhanced Defense
Cold Absorb 4%
Lightning Absorb 4%
Fire Absorb 4%
Socketed (3)
Defense: (1968 - 2123) to (3529 - 3806)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 280
Required Level: 54
(Paladin Only)
15% Cast Speed
15% Attack Speed
+(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
+(14 to 15)% to Cold Spell Damage
+(14 to 15)% to Poison Spell Damage
+(23 to 25)% to Summoned Minion Life
+(104 to 120)% Enhanced Defense
Cold Absorb 5%
Lightning Absorb 5%
Fire Absorb 5%
Socketed (4)
(Crown Shield)
⦁ Body Armor:
Queen of Glass
Queen of Glass
Ancient Armor (4)

Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
Required Strength: 82 to 86
Required Level: 11
15% Cast Speed
-(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(151 to 250) to Mana
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Durability -90%
Requirements -(11 to 15)%
Socketed (2)
Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
Required Strength: 107 to 112
Required Level: 30
25% Cast Speed
-(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(351 to 450) to Mana
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Durability -90%
Requirements -(21 to 25)%
Socketed (4)
Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
Required Strength: 195 to 207
Required Level: 47
35% Cast Speed
-(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(551 to 650) to Mana
Cold Resist +(41 to 45)%
Lightning Resist +(41 to 45)%
Durability -90%
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (5)
Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
Required Strength: 373 to 398
Required Level: 54
40% Cast Speed
-(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(651 to 750) to Mana
Cold Resist +(46 to 50)%
Lightning Resist +(46 to 50)%
Durability -90%
Requirements -(36 to 40)%
Socketed (6)
(Ancient Armor)
⦁ Gloves:
Kali
Kali
Gloves

'Pul'
Runeword Level: 45
15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
+2 to All Skills
-214 Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +21%
Level 2 Possess (124/124 Charges)
RW
⦁ Helm:
Farnham's Flowerpot
Farnham's Flowerpot
Full Helm (4)

Defense: (126 - 141) to (207 - 229)
Required Strength: 45
Required Level: 6
-(1 to 3)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 60)% Enhanced Defense
(3 to 5)% to Vitality
+(21 to 50) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -15%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (1)
Defense: (477 - 519) to (711 - 768)
Required Strength: 62
Required Level: 23
-(4 to 6)% to Enemy Elemental Resistances
+(71 to 90)% Enhanced Defense
(6 to 10)% to Vitality
+(101 to 200) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -20%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (3)
Defense: (1225 - 1313) to (1630 - 1746)
Required Strength: 114
Required Level: 41
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
+(101 to 120)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to Vitality
+(301 to 400) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -30%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
Defense: (1958 - 2078) to (2526 - 2685)
Required Strength: 204
Required Level: 49
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
+(131 to 150)% Enhanced Defense
(20 to 25)% to Vitality
+(501 to 600) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -40%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
(Full Helm),
Skull Lord
Skull Lord
Blackguard Helm (4)

Defense: (49 - 54) to (71 - 78)
Required Dexterity: 29
Required Level: 6
(Paladin Only)
+(16 to 25) Energy Factor to Spell Damage
5% Cast Speed
+(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
+(6 to 8)% to Physical/Magic Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
(2 to 3)% Reanimate as: Knight of Famine
(8 to 10)% Curse Length Reduction
Socketed (2)
Defense: (184 - 199) to (242 - 261)
Required Dexterity: 43
Required Level: 24
(Paladin Only)
+(36 to 45) Energy Factor to Spell Damage
10% Cast Speed
+(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
(4 to 5)% Reanimate as: Knight of Famine
(14 to 16)% Curse Length Reduction
Socketed (2)
Defense: (459 - 490) to (592 - 631)
Required Dexterity: 90
Required Level: 41
(Paladin Only)
+(56 to 65) Energy Factor to Spell Damage
15% Cast Speed
+(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
+(16 to 18)% to Physical/Magic Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
(6 to 7)% Reanimate as: Knight of Famine
(20 to 22)% Curse Length Reduction
Socketed (3)
Defense: (675 - 717) to (864 - 918)
Required Dexterity: 187
Required Level: 50
(Paladin Only)
+(66 to 75) Energy Factor to Spell Damage
15% Cast Speed
+(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
+(18 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
(7 to 8)% Reanimate as: Knight of Famine
(23 to 25)% Curse Length Reduction
Socketed (4)
(Blackguard Helm)
⦁ Boots:
Rabbit's Foot
Rabbit's Foot
Boots (4)

Defense: 8 to 14
Required Strength: 10
Required Level: 1
(0 to 40)% Movement Speed
+10% to Spell Damage
+5 Maximum Stamina
(6 to 8)% Chance of Uninterruptable Attack
(1 to 5)% Gold Find
(1 to 5)% Magic Find
Socketed (1)
Defense: 75 to 88
Required Strength: 18
Required Level: 17
(0 to 40)% Movement Speed
+12% to Spell Damage
+10 Maximum Stamina
(10 to 12)% Chance of Uninterruptable Attack
(5 to 10)% Gold Find
(5 to 10)% Magic Find
Socketed (2)
Defense: 184 to 215
Required Strength: 37
Required Level: 34
(0 to 40)% Movement Speed
+16% to Spell Damage
+15 Maximum Stamina
(14 to 16)% Chance of Uninterruptable Attack
(15 to 20)% Gold Find
(15 to 20)% Magic Find
Socketed (3)
Defense: 258 to 296
Required Strength: 77
Required Level: 43
(0 to 40)% Movement Speed
+20% to Spell Damage
+20 Maximum Stamina
(18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
(25 to 30)% Gold Find
(25 to 30)% Magic Find
Socketed (4)
(Boots)
⦁ Belt:
Aerin Orbiter
Aerin Orbiter
Belt (4)

Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
Required Strength: 45
Required Level: 5
5% Cast Speed
+(4 to 5)% to Fire Spell Damage
+(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
+(4 to 5)% to Cold Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(11 to 15) to Energy
Elemental Resists +(3 to 5)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
Socketed (1)
Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
Required Strength: 67
Required Level: 22
15% Cast Speed
+(8 to 9)% to Fire Spell Damage
+(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
+(8 to 9)% to Cold Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Energy
Elemental Resists +(9 to 11)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
Socketed (2)
Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
Required Strength: 139
Required Level: 40
25% Cast Speed
+(12 to 13)% to Fire Spell Damage
+(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(12 to 13)% to Cold Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Energy
Elemental Resists +(15 to 17)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
Socketed (2)
Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
Required Strength: 288
Required Level: 48
30% Cast Speed
+(14 to 15)% to Fire Spell Damage
+(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
+(14 to 15)% to Cold Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Energy
Elemental Resists +(18 to 20)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
Socketed (2)
(Belt)
⦁ Amulet:
The Dreamcatcher
The Dreamcatcher
Amulet

Required Level: 80
+(1 to 3) to All Skills
20% Cast Speed
-(4 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
Elemental Resists +(20 to 25)%
+(20 to 30) Mana after each Kill
, Rare Amulet +4 All Skills, 10% Lightning Pierce, 10% Spell Damage
⦁ Ring: Rare Ring +1 All skills, 10% Lightning Pierce, 10% Spell Damage
⦁ Socket: 4 loại gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise), Perfect Ruby trên Weapon
MID Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Mind Flay, Stormlord, Euphoria (đến 35% pierce), Blessed Life, ), Slayer (cho đủ thêm 3 tia)
1 point: còn lại
Dư point cho vào: Symphony of Destruction
Gear
⦁ Weapon: Ornate Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Lightning pierce
⦁ Shield: Ornate Crafted Bone Shield: +2 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Lightning pierce, ED hoặc Ornate Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, 30% Lightning pierce, ED
⦁ Body Armor: Ornate Crafted Ancient Armor: +2 All Skills, 8% Lightning pierce, ED, FHR, Flat life
⦁ Gloves: Ornate Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 15% Lightning pierce, ED
⦁ Helm: Ornate Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 10% Lightning pierce, ED
⦁ Boots: Ornate Crafted Greaves: Run Speed, FHR, ED
⦁ Belt: Ornate Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, 10% Lightning pierce, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% Lightning pierce, 10% Spell
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% Lightning pierce, 10% Spell
⦁ Bless: Ornate
⦁ MO: Lightning Spell Damage, ED (cho đủ 200%), MF
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 15FHR, 10MF
Late Game
Giai đoạn Late Game, bạn có thể chuyển skill chính bằng nhiều spell khác thay vì Mind Flay. Bao gồm:
⦁ Stormcall: trên Crafted Paladin Shield
⦁ Thunderstone:
Hide of the Basilisk
Hide of the Basilisk
Chain Mail (Sacred)

Defense: (5807 - 6817) to (6568 - 7711)
Required Strength: 538
Required Level: 100
+(1 to 2) to All Skills
30% Cast Speed
+(25 to 38)% to Lightning Spell Damage
-35% to Enemy Lightning Resistance
+(13 to 16) to Thunderstone
+(130 to 170)% Enhanced Defense
+500 to Mana
Maximum Lightning Resist +4%
Physical Resist 15%
2% Reanimate as: Silverbolt
Socketed (6)

⦁ Stormfront:
Nor Tiraj's Wisdom
Nor Tiraj's Wisdom
Heavy Belt (Sacred)

Defense: (2805 - 3315) to (3029 - 3580)
Required Strength: 624 to 852
Required Level: 100
+100 Strength Factor to Spell Damage
-(20 to 25)% to Enemy Lightning Resistance
+(15 to 20) to Stormfront
+(15 to 20) to Lightning Shield
+(120 to 160)% Enhanced Defense
Maximum Mana 10%
Total Character Defense (10 to 50)%
+2% to Experience Gained
Requirements +(10 to 50)%
Socketed (2)

Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Tainted Blood, Mind Flay, Stormlord, Euphoria (đến 35% pierce), Blessed Life, ), Slayer (cho đủ thêm 3 tia)
1 point: còn lại
Dư point cho vào: Symphony of Destruction
Gear
⦁ Weapon:
Eternal Vigil
Eternal Vigil
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 1162
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+200 Strength Factor to Spell Damage
3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
+(31 to 40)% to Spell Damage
-(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(400 to 500) to Mana
Requirements +100%
Socketed (3)
,
The Angiris Star
The Angiris Star
Angel Star (Sacred)

One-Hand Damage: 55 to 58
Required Strength: 602
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
0.4% Vessel of Retribution Damage Leeched as Life
3% Chance to cast level 40 Boneyard on Death Blow
+(4 to 7) to Paladin Skill Levels
20% Movement Speed
+50% Damage to Undead
-50% to Fire Spell Damage
-50% to Lightning Spell Damage
-50% to Cold Spell Damage
-50% to Poison Spell Damage
+30% to Physical/Magic Spell Damage
(5 to 20)% to Energy
(5 to 20)% to Vitality
Maximum Elemental Resists +1%
Socketed (3)
,
⦁ Shield:
The Vanquisher
The Vanquisher
Rondache (Sacred)

Defense: 5004 to 5520
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 440
Required Level: 100
(Paladin Only)
If You Have Not Been Hit Recently, +30% Total Mind Flay Damage
Otherwise, -10% Total Mind Flay Damage
+5 to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
30% Movement Speed
30% Hit Recovery
-25% to Enemy Lightning Resistance
+200% Enhanced Defense
Regenerate Mana +(20 to 30)%
Maximum Lightning Resist +(0 to 2)%
+(30 to 50) Life after each Kill
Socketed (4)
,
Astreon's Citadel
Astreon's Citadel
Aerin Shield (Sacred)

Defense: (4336 - 5059) to (5085 - 5933)
Chance to Block: 3%
Required Strength: 445
Required Level: 100
(Paladin Only)
+30% Pierce Chance to Mind Flay
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
1% Base Block Chance
+25% to Lightning Spell Damage
-15% to Enemy Lightning Resistance
+(140 to 180)% Enhanced Defense
-75 to Energy
Cold Absorb 7%
Socketed (4)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy
,
Hide of the Basilisk
Hide of the Basilisk
Chain Mail (Sacred)

Defense: (5807 - 6817) to (6568 - 7711)
Required Strength: 538
Required Level: 100
+(1 to 2) to All Skills
30% Cast Speed
+(25 to 38)% to Lightning Spell Damage
-35% to Enemy Lightning Resistance
+(13 to 16) to Thunderstone
+(130 to 170)% Enhanced Defense
+500 to Mana
Maximum Lightning Resist +4%
Physical Resist 15%
2% Reanimate as: Silverbolt
Socketed (6)

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Blessed Wrath
Blessed Wrath
Hundsgugel (Sacred)

Defense: (2883 - 3327) to (3192 - 3684)
Required Strength: 363
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(50 to 75) Energy Factor to Spell Damage
+3 to Paladin Skill Levels
(25 to 30)% Cast Speed
+(10 to 15)% to Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(160 to 200)% Enhanced Defense
(20 to 30)% to Energy
Maximum Mana (11 to 15)%
Total Character Defense (40 to 50)%
+(30 to 50) Life after each Kill
+(2 to 3) to Light Radius
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse
Light Belt (Sacred)

Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
Required Strength: 490
Required Level: 100
+(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
25% Cast Speed
30% Hit Recovery
+(10 to 15)% to Spell Damage
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+(40 to 50) to Energy
+100 to Life
Elemental Resists +15%
+5 to Light Radius
Socketed (2)
,
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)
,
Nor Tiraj's Wisdom
Nor Tiraj's Wisdom
Heavy Belt (Sacred)

Defense: (2805 - 3315) to (3029 - 3580)
Required Strength: 624 to 852
Required Level: 100
+100 Strength Factor to Spell Damage
-(20 to 25)% to Enemy Lightning Resistance
+(15 to 20) to Stormfront
+(15 to 20) to Lightning Shield
+(120 to 160)% Enhanced Defense
Maximum Mana 10%
Total Character Defense (10 to 50)%
+2% to Experience Gained
Requirements +(10 to 50)%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
The Tesseract
The Tesseract
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
25% Cast Speed
+(1 to 30)% to Fire Spell Damage
+(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
+(1 to 30)% to Cold Spell Damage
+(1 to 30)% to Poison Spell Damage
-(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
,
Black Dwarf
Black Dwarf
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
+2 to All Skills
20% Cast Speed
20% Hit Recovery
+(15 to 25)% to Lightning Spell Damage
+(15 to 25)% to Cold Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
+(21 to 29) to Supernova
Total Character Defense (30 to 40)%
-5 to Light Radius
,
⦁ Ring:
Witchcraft
Witchcraft
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
20% Cast Speed
-5% to Enemy Elemental Resistances
Maximum Mana (-5 to 5)%
Total Character Defense 20%
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
,
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 10MF khi farm

COLD UNHOLY CASTERSpell chính: Lemures, Avalanche, Hailstorm, ...
CHÚ Ý: PHẢI ĐÁNH TERROR STRIKE TRƯỚC ĐỂ KÍCH HOẠT LEMURES
Early Game
Stats: Max STR
Skills:
Smax: Lemures
10-15 point: Tainted Blood, Stormlord, Terror Strike, Euphoria (đủ 35% pierce)
1 point: còn lại
Dư point: chắc không dư đâu :P
Gear
⦁ Weapon:
Dies Metus
Dies Metus
Goedendag (4)

One-Hand Damage: (9 - 11) to (15 - 22)
Required Strength: 46
Required Level: 6
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
4% Chance to cast level 1 Ice Elementals on Death Blow
5% Attack Speed
+(18 to 40)% Enhanced Damage
+(3 to 7) to Maximum Damage
+50% Damage to Undead
Stun Attack
+(4 to 6)% to Spell Damage
+(11 to 20)% to Summoned Minion Life
+10% to Summoned Minion Resistances
Slow Target (3 to 5)%
Socketed (1)
One-Hand Damage: (24 - 27) to (45 - 53)
Required Strength: 81
Required Level: 24
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
5% Chance to cast level 5 Ice Elementals on Death Blow
15% Attack Speed
+(64 to 86)% Enhanced Damage
+(11 to 14) to Maximum Damage
+50% Damage to Undead
Stun Attack
+(7 to 9)% to Spell Damage
+(21 to 30)% to Summoned Minion Life
+15% to Summoned Minion Resistances
Slow Target (9 to 11)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: (50 - 55) to (84 - 96)
Required Strength: 169
Required Level: 43
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
6% Chance to cast level 10 Ice Elementals on Death Blow
25% Attack Speed
+(109 to 132)% Enhanced Damage
+(18 to 22) to Maximum Damage
+50% Damage to Undead
Stun Attack
+(10 to 12)% to Spell Damage
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+20% to Summoned Minion Resistances
Slow Target (15 to 17)%
Socketed (3)
One-Hand Damage: (67 - 73) to (112 - 124)
Required Strength: 339
Required Level: 52
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
8% Chance to cast level 16 Ice Elementals on Death Blow
30% Attack Speed
+(132 to 154)% Enhanced Damage
+(22 to 25) to Maximum Damage
+50% Damage to Undead
Stun Attack
+(13 to 15)% to Spell Damage
+(41 to 50)% to Summoned Minion Life
+30% to Summoned Minion Resistances
Slow Target (18 to 20)%
Socketed (3)
(Goedendag),
Iceflayer
Iceflayer
Crystal Sword (4)

One-Hand Damage: 7 to 8
Required Dexterity: 73
Required Level: 11
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+1 to Druid Skill Levels
+1 to Paladin Skill Levels
15% Hit Recovery
+(11 to 15)% to Cold Spell Damage
(3 to 5)% to Energy
Physical Damage Reduced by (5 to 10)
Socketed (2)
One-Hand Damage: 13 to 14
Required Dexterity: 110
Required Level: 30
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+2 to Druid Skill Levels
+2 to Paladin Skill Levels
30% Hit Recovery
+(16 to 20)% to Cold Spell Damage
(9 to 11)% to Energy
Physical Damage Reduced by (15 to 25)
Socketed (4)
One-Hand Damage: 19 to 22
Required Dexterity: 216
Required Level: 48
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+3 to Druid Skill Levels
+3 to Paladin Skill Levels
45% Hit Recovery
+(21 to 25)% to Cold Spell Damage
(15 to 17)% to Energy
Physical Damage Reduced by (31 to 40)
Socketed (5)
One-Hand Damage: 23 to 26
Required Dexterity: 427
Required Level: 57
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+4 to Druid Skill Levels
+4 to Paladin Skill Levels
60% Hit Recovery
+(26 to 30)% to Cold Spell Damage
(18 to 20)% to Energy
Physical Damage Reduced by (41 to 50)
Socketed (6)
(Crystal Sword),
Rainbowcleave
Rainbowcleave
War Axe (4)

One-Hand Damage: 11 to 17
Required Strength: 85
Required Level: 11
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+1 to All Skills
10% Cast Speed
10% Attack Speed
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
+(6 to 8)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Fire Resist +(21 to 25)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
Socketed (2)
One-Hand Damage: 19 to 29
Required Strength: 125
Required Level: 29
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
20% Cast Speed
20% Attack Speed
+(11 to 13)% to Fire Spell Damage
+(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(11 to 13)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Fire Resist +(31 to 35)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
Socketed (4)
One-Hand Damage: 29 to 45
Required Strength: 244
Required Level: 48
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
30% Cast Speed
30% Attack Speed
+(16 to 18)% to Fire Spell Damage
+(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
+(16 to 18)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(41 to 45)%
Lightning Resist +(41 to 45)%
Fire Resist +(41 to 45)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
Socketed (5)
One-Hand Damage: 35 to 54
Required Strength: 481
Required Level: 55
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+3 to All Skills
40% Cast Speed
40% Attack Speed
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
+(18 to 20)% to Cold Spell Damage
Cold Resist +(46 to 50)%
Lightning Resist +(46 to 50)%
Fire Resist +(46 to 50)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
Socketed (6)
(War Axe)
⦁ Shield:
Grail of Tears
Grail of Tears
Targe (4)

Defense: (50 - 58) to (96 - 112)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 13
Required Level: 2
(Paladin Only)
10% Cast Speed
-(4 to 5)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (3 to 5)%
+(21 to 40)% Enhanced Defense
+(101 to 175) to Mana
Socketed (1)
Defense: (203 - 229) to (324 - 365)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 19
Required Level: 20
(Paladin Only)
20% Cast Speed
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (9 to 11)%
+(51 to 70)% Enhanced Defense
+(176 to 250) to Mana
Socketed (2)
Defense: (532 - 588) to (805 - 890)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 41
Required Level: 37
(Paladin Only)
30% Cast Speed
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (15 to 17)%
+(81 to 100)% Enhanced Defense
+(301 to 450) to Mana
Socketed (3)
Defense: (856 - 933) to (1282 - 1398)
Chance to Block: 2%
Required Dexterity: 85
Required Level: 46
(Paladin Only)
40% Cast Speed
-(13 to 15)% to Enemy Elemental Resistances
Attacker Flees after Striking (18 to 20)%
+(111 to 130)% Enhanced Defense
+(501 to 600) to Mana
Socketed (4)
(Targe)
⦁ Body Armor:
Queen of Glass
Queen of Glass
Ancient Armor (4)

Defense: (286 - 313) to (572 - 625)
Required Strength: 82 to 86
Required Level: 11
15% Cast Speed
-(6 to 8)% to Enemy Elemental Resistances
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(151 to 250) to Mana
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Durability -90%
Requirements -(11 to 15)%
Socketed (2)
Defense: (817 - 881) to (1562 - 1684)
Required Strength: 107 to 112
Required Level: 30
25% Cast Speed
-(11 to 13)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(351 to 450) to Mana
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Durability -90%
Requirements -(21 to 25)%
Socketed (4)
Defense: (1894 - 2021) to (3555 - 3794)
Required Strength: 195 to 207
Required Level: 47
35% Cast Speed
-(16 to 18)% to Enemy Elemental Resistances
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(551 to 650) to Mana
Cold Resist +(41 to 45)%
Lightning Resist +(41 to 45)%
Durability -90%
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (5)
Defense: (2738 - 2910) to (5136 - 5459)
Required Strength: 373 to 398
Required Level: 54
40% Cast Speed
-(18 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(651 to 750) to Mana
Cold Resist +(46 to 50)%
Lightning Resist +(46 to 50)%
Durability -90%
Requirements -(36 to 40)%
Socketed (6)
(Ancient Armor)
⦁ Gloves:
Kali
Kali
Gloves

'Pul'
Runeword Level: 45
15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
+2 to All Skills
-214 Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +21%
Level 2 Possess (124/124 Charges)
RW
⦁ Helm:
Farnham's Flowerpot
Farnham's Flowerpot
Full Helm (4)

Defense: (126 - 141) to (207 - 229)
Required Strength: 45
Required Level: 6
-(1 to 3)% to Enemy Elemental Resistances
+(41 to 60)% Enhanced Defense
(3 to 5)% to Vitality
+(21 to 50) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -15%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (1)
Defense: (477 - 519) to (711 - 768)
Required Strength: 62
Required Level: 23
-(4 to 6)% to Enemy Elemental Resistances
+(71 to 90)% Enhanced Defense
(6 to 10)% to Vitality
+(101 to 200) Defense
Cold Absorb 1%
Lightning Absorb 1%
Fire Absorb 1%
Requirements -20%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (3)
Defense: (1225 - 1313) to (1630 - 1746)
Required Strength: 114
Required Level: 41
-(7 to 9)% to Enemy Elemental Resistances
+(101 to 120)% Enhanced Defense
(11 to 15)% to Vitality
+(301 to 400) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -30%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
Defense: (1958 - 2078) to (2526 - 2685)
Required Strength: 204
Required Level: 49
-(10 to 12)% to Enemy Elemental Resistances
+(131 to 150)% Enhanced Defense
(20 to 25)% to Vitality
+(501 to 600) Defense
Cold Absorb 2%
Lightning Absorb 2%
Fire Absorb 2%
Requirements -40%
Random Movement Speed Bonus
Socketed (4)
(Full Helm)
⦁ Boots:
Rabbit's Foot
Rabbit's Foot
Boots (4)

Defense: 8 to 14
Required Strength: 10
Required Level: 1
(0 to 40)% Movement Speed
+10% to Spell Damage
+5 Maximum Stamina
(6 to 8)% Chance of Uninterruptable Attack
(1 to 5)% Gold Find
(1 to 5)% Magic Find
Socketed (1)
Defense: 75 to 88
Required Strength: 18
Required Level: 17
(0 to 40)% Movement Speed
+12% to Spell Damage
+10 Maximum Stamina
(10 to 12)% Chance of Uninterruptable Attack
(5 to 10)% Gold Find
(5 to 10)% Magic Find
Socketed (2)
Defense: 184 to 215
Required Strength: 37
Required Level: 34
(0 to 40)% Movement Speed
+16% to Spell Damage
+15 Maximum Stamina
(14 to 16)% Chance of Uninterruptable Attack
(15 to 20)% Gold Find
(15 to 20)% Magic Find
Socketed (3)
Defense: 258 to 296
Required Strength: 77
Required Level: 43
(0 to 40)% Movement Speed
+20% to Spell Damage
+20 Maximum Stamina
(18 to 20)% Chance of Uninterruptable Attack
(25 to 30)% Gold Find
(25 to 30)% Magic Find
Socketed (4)
(Boots)
⦁ Belt:
Moonwrap
Moonwrap
Sash (4)

Defense: (16 - 18) to (20 - 21)
Required Strength: 9
Required Level: 1
5% Cast Speed
+3% to Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
Cold Resist +(11 to 15)%
Lightning Resist +(11 to 15)%
Socketed (1)
Defense: (119 - 129) to (131 - 141)
Required Strength: 13
Required Level: 17
15% Cast Speed
+9% to Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Socketed (2)
Defense: (331 - 353) to (370 - 395)
Required Strength: 28
Required Level: 35
25% Cast Speed
+15% to Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Socketed (2)
Defense: (493 - 524) to (542 - 576)
Required Strength: 58
Required Level: 43
30% Cast Speed
+20% to Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
Cold Resist +(36 to 40)%
Lightning Resist +(36 to 40)%
Socketed (2)
(Sash),
Aerin Orbiter
Aerin Orbiter
Belt (4)

Defense: (88 - 96) to (121 - 132)
Required Strength: 45
Required Level: 5
5% Cast Speed
+(4 to 5)% to Fire Spell Damage
+(4 to 5)% to Lightning Spell Damage
+(4 to 5)% to Cold Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
+(11 to 15) to Energy
Elemental Resists +(3 to 5)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (3 to 5)
Socketed (1)
Defense: (310 - 334) to (389 - 419)
Required Strength: 67
Required Level: 22
15% Cast Speed
+(8 to 9)% to Fire Spell Damage
+(8 to 9)% to Lightning Spell Damage
+(8 to 9)% to Cold Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to Energy
Elemental Resists +(9 to 11)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (9 to 11)
Socketed (2)
Defense: (754 - 805) to (938 - 1001)
Required Strength: 139
Required Level: 40
25% Cast Speed
+(12 to 13)% to Fire Spell Damage
+(12 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(12 to 13)% to Cold Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Energy
Elemental Resists +(15 to 17)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (15 to 17)
Socketed (2)
Defense: (1104 - 1173) to (1358 - 1443)
Required Strength: 288
Required Level: 48
30% Cast Speed
+(14 to 15)% to Fire Spell Damage
+(14 to 15)% to Lightning Spell Damage
+(14 to 15)% to Cold Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
+(36 to 40) to Energy
Elemental Resists +(18 to 20)%
Elemental/Magic Damage Reduced by (18 to 20)
Socketed (2)
(Belt)
⦁ Amulet:
The Dreamcatcher
The Dreamcatcher
Amulet

Required Level: 80
+(1 to 3) to All Skills
20% Cast Speed
-(4 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
Elemental Resists +(20 to 25)%
+(20 to 30) Mana after each Kill
, Rare Amulet +4 All Skills, 10% cold pierce
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% cold pierce
⦁ Socket: 4 loại gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise), Perfect Ruby trên Weapon
Mid Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Lemures, Blessed Life
10-15 point: Tainted Blood, Stormlord, Terror Strike, Euphoria (đủ 35% pierce)
1 point: còn lại
Dư point: Terror Strike
Gear
⦁ Weapon: Sacred Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Cold pierce
⦁ Shield: Sacred Crafted Bone Shield: +2 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Cold pierce, ED hoặc Sacred Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, 30% Cold pierce, ED
⦁ Body Armor: Sacred Crafted Ancient Armor: +2 All Skills, 8% Cold pierce, ED, FHR, Flat life
⦁ Gloves: Sacred Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 15% Cold pierce, ED
⦁ Helm: Sacred Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 10% Cold pierce, ED
⦁ Boots: Sacred Crafted Greaves: Run Speed, FHR, ED
⦁ Belt: Sacred Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, 10% Cold pierce, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% Cold pierce, 10% Spell
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% Cold pierce, 10% Spell
⦁ Bless: Sacred
⦁ MO: Cold Spell Damage, ED (cho đủ 200%), MF
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 15FHR, 10MF
Late Game
Đến giai đoạn Late Game bạn có thể chọn nhiều loại spell khác thay vì Lemures làm damage chính. Bao gồm:
⦁ Avalanche:
Eyes of Septumos
Eyes of Septumos
Circlet (Sacred)

Defense: 505 to 571
Required Dexterity: 262
Required Level: 80
+(80 to 150) Energy Factor to Spell Damage
1% Chance to cast level 10 Cold Fear on Death Blow
-(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
+(14 to 22) to Avalanche
(10 to 20)% to Energy
Elemental Resists +(15 to 25)%
Socketed (4)
,
Spire of Sarnakyle
Spire of Sarnakyle
Gnarled Staff (Sacred)

Two-Hand Damage: 59 to 62
Required Dexterity: 218
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.1 per Dexterity)%
+(9 to 11) to All Skills
+50% Damage to Undead
+(26 to 50)% to Cold Spell Damage
-(29 to 35)% to Enemy Cold Resistance
+(10 to 20) to Avalanche
Cannot Be Frozen
Total Character Defense 50%
+(201 to 250) Life after each Demon Kill
Poison Length Reduced by 50%
25% Gold Find
Socketed (4)
, Crafted Staves
⦁ Hailstorm: Rare Amulet
⦁ Churel: Boots (Spell này yếu, không khuyến khích sử dụng)
⦁ Winter Avatar:
Galdr
Galdr
Sceptres

'Taha'
Runeword Level: 100
You may Only use Melee, Summon and Support Skills
+15 Energy Factor to Spell Damage
+(3 to 5) to Paladin Skill Levels
1% Base Block Chance
+20 to Maximum Damage
+15% to Fire Spell Damage
+(3 to 13)% to Fire Spell Damage
+(18 to 28)% to Cold Spell Damage
-15% to Enemy Fire Resistance
-15% to Enemy Cold Resistance
+(11 to 19) to Winter Avatar
,
Frostneedle
Frostneedle
Kriss (Sacred)

One-Hand Damage: 39 to 40
Required Dexterity: 454
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
You may Only use Melee, Summon and Support Skills
2% Chance to cast level 19 Glacial Nova on Death Blow
+(1 to 2) to All Skills
+(25 to 40)% to Cold Spell Damage
-(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
+(20 to 25) to Winter Avatar
Maximum Cold Resist +(1 to 2)%
Cannot Be Frozen
Total Character Defense 50%
Socketed (3)
,
Shiverhood
Shiverhood
Full Helm (Sacred)

Defense: (3596 - 4141) to (4218 - 4803)
Required Strength: 273
Required Level: 100
You may Only use Melee, Summon and Support Skills
+(1 to 2) to All Skills
+(20 to 30)% to Cold Spell Damage
-(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
+(15 to 20) to Winter Avatar
+(25 to 50)% to Summoned Minion Life
+(120 to 160)% Enhanced Defense
+(600 to 1000) Defense
Maximum Mana (10 to 20)%
+100 Life on Attack
Requirements -50%
Socketed (4)

⦁ Hunting Banshee:
Darkfeast
Darkfeast
Goedendag (Sacred)

One-Hand Damage: 53 to 54
Required Strength: 574
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(0 to 2) Projectile to Hunting Banshee
+(50 to 200) Energy Factor to Spell Damage
+50% Damage to Undead
+(30 to 50)% to Cold Spell Damage
-(10 to 25)% to Enemy Cold Resistance
+(18 to 30) to Hunting Banshee
+50 Life Regenerated per Second
Total Character Defense (30 to 60)%
+50 Life after each Kill
Socketed (3)

Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Lemures, Blessed Life
10-15 point: Tainted Blood, Stormlord, Terror Strike, Euphoria (đủ 35% pierce)
1 point: còn lại
Dư point: Terror Strike
Gear
⦁ Weapon:
Eternal Vigil
Eternal Vigil
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 1162
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+200 Strength Factor to Spell Damage
3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
+(31 to 40)% to Spell Damage
-(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(400 to 500) to Mana
Requirements +100%
Socketed (3)
,
Azurewrath
Azurewrath
Crystal Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 40 to 42
Required Dexterity: 1020
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
200% of Vitality Added as Cold Damage to Weapon
Deal no Fire, Lightning, Poison or Magic Damage
25% Chance to cast level 30 Frozen Orb on Melee Attack
-100% to Enemy Cold Resistance
Slow Target 25%
Maximum Cold Resist +10%
Physical Resist 10%
Cannot Be Frozen
Total Character Defense 100%
Requirements +100%
Remorseless Winter
Socketed (6)
,
Darkfeast
Darkfeast
Goedendag (Sacred)

One-Hand Damage: 53 to 54
Required Strength: 574
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(0 to 2) Projectile to Hunting Banshee
+(50 to 200) Energy Factor to Spell Damage
+50% Damage to Undead
+(30 to 50)% to Cold Spell Damage
-(10 to 25)% to Enemy Cold Resistance
+(18 to 30) to Hunting Banshee
+50 Life Regenerated per Second
Total Character Defense (30 to 60)%
+50 Life after each Kill
Socketed (3)

⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Black Dwarf
Black Dwarf
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
+2 to All Skills
20% Cast Speed
20% Hit Recovery
+(15 to 25)% to Lightning Spell Damage
+(15 to 25)% to Cold Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
+(21 to 29) to Supernova
Total Character Defense (30 to 40)%
-5 to Light Radius
,
The Tesseract
The Tesseract
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
25% Cast Speed
+(1 to 30)% to Fire Spell Damage
+(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
+(1 to 30)% to Cold Spell Damage
+(1 to 30)% to Poison Spell Damage
-(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

⦁ Ring:
Witchcraft
Witchcraft
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
20% Cast Speed
-5% to Enemy Elemental Resistances
Maximum Mana (-5 to 5)%
Total Character Defense 20%
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames

⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm

POISON UNHOLY CASTERSpell chính: Lorenado hoặc Pestilence
Early Game
KHÔNG THỂ CHƠI POISON TỪ ĐẦU VÌ SKILL CHÍNH LORENADO XUẤT HIỆN Ở CRAFTED PALADIN HELM
Mid Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Blessed Life, Symphony of Destruction
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon: Shimmering Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Poison pierce hoặc Shimmering Crafted Paladin Spear: +5 Paladin Skills, +Pestilence, 8% Poison pierce nếu dùng Pestilence làm spell chính.
⦁ Shield: Shimmering Crafted Bone Shield: +2 All Skills, 30% Spell Damage, 8% Poison pierce, ED hoặc Shimmering Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, 30% Poison pierce, ED
⦁ Body Armor: Shimmering Crafted Ancient Armor: +2 All Skills, 8% Poison pierce, ED, FHR, Flat life
⦁ Gloves: Shimmering Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, 15% Poison pierce, ED
⦁ Helm: Shimmering Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, + Lorenado, 10% Spell Damage, 10% Poison pierce, ED
⦁ Boots: Shimmering Crafted Greaves: Run Speed, FHR, ED
⦁ Belt: Shimmering Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, 10% Poison pierce, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% Poison pierce, 10% Spell
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% Poison pierce, 10% Spell
⦁ Bless: Shimmering
⦁ MO: Poison Spell Damage, ED (cho đủ 200%), MF
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 15FHR, 10MF
Late Game
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Blessed Life, Symphony of Destruction
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Herald of Pestilence
Herald of Pestilence
Angel Star (Sacred)

One-Hand Damage: 55 to 58
Required Strength: 602
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Deal No Fire, Lightning or Cold Damage
+2 Projectiles to Graveyard
+50% Total Damage to Graveyard
3% Chance to cast level 40 Rotting Flesh on Kill
+(1 to 2) to All Skills
+(50 to 100)% Bonus to Poison Skill Duration
+50% Damage to Undead
-(15 to 30)% to Enemy Poison Resistance
+(20 to 30) to Graveyard
+(10 to 15) to Devouring Cloud
Socketed (3)
,
Freakshow
Freakshow
Scythe (Sacred)

Two-Hand Damage: 53 to 73
Required Strength: 699
Required Dexterity: 699
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.21 per Dexterity)%
-25% to Enemy Poison Resistance
+(11 to 24) to Pestilence
+(11 to 24) to Terror Strike
Maximum Poison Resist +4%
Physical Resist 10%
5% Reanimate as: Slain Soul
5% Reanimate as: Slain Soul
Requirements +50%
Socketed (6)
(nếu chơi Pestilence)
⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy
,
Scales of the Drake
Scales of the Drake
Ring Mail (Sacred)

Defense: (5239 - 5921) to (5764 - 6514)
Required Strength: 512
Required Level: 100
+(1 to 2) to All Skills
30% Cast Speed
+(25 to 38)% to Poison Spell Damage
-35% to Enemy Poison Resistance
+(14 to 18) to Lorenado
+(115 to 143)% Enhanced Defense
+300 to Life
Maximum Poison Resist +5%
Physical Resist (5 to 10)%
3% Reanimate as: Henchman
Socketed (6)

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Gallowlaugh
Gallowlaugh
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
+1 to All Skills
+100% Bonus to Poison Skill Duration
-(20 to 30)% to Enemy Poison Resistance
+1 to Sacrifices
Poison Length Reduced by 50%

⦁ Ring: 2x
Sigil of Tur Dulra
Sigil of Tur Dulra
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 2) to Druid Skill Levels
+(30 to 40)% Bonus to Poison Skill Duration
20% Cast Speed
-(1 to 10)% to Enemy Poison Resistance
Elemental Resists +(20 to 25)%

⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm

NEUTRALDIN(thử nghiệm)

Spell chính: Vessel of Justice, Vessel of Retribution
Early Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Vessel of Justice, Vessel of Retribution, Demiurge, Sacred Armor, Life and Death
1 point còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Herr Donner
Herr Donner
Long Sword (4)

One-Hand Damage: 10 to 12
Required Strength: 58 to 72
Required Level: 8
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+1 to All Skills
+(6 to 10)% to Physical/Magic Spell Damage
+(11 to 20) to Energy
Physical Resist 1%
2% Reanimate as: Dark Templar
-(1 to 20)% Magic Find
Requirements -(1 to 20)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 18 to 21
Required Strength: 77 to 97
Required Level: 26
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+(1 to 2) to All Skills
+(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(21 to 30) to Energy
Physical Resist 2%
3% Reanimate as: Dark Templar
-(11 to 30)% Magic Find
Requirements -(11 to 30)%
Socketed (4)
One-Hand Damage: 28 to 33
Required Strength: 140 to 181
Required Level: 45
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+2 to All Skills
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(31 to 40) to Energy
Physical Resist 3%
4% Reanimate as: Dark Templar
-(16 to 35)% Magic Find
Requirements -(16 to 35)%
Socketed (5)
One-Hand Damage: 33 to 39
Required Strength: 256 to 337
Required Level: 54
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+3 to All Skills
+(31 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
+(41 to 50) to Energy
Physical Resist 4%
5% Reanimate as: Dark Templar
-(21 to 40)% Magic Find
Requirements -(21 to 40)%
Socketed (6)
(Long Sword),
Voidstream
Voidstream
Grand Scepter (4)

One-Hand Damage: 6 to 9
Required Dexterity: 40
Required Level: 4
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+1 to Paladin Skill Levels
5% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(6 to 8)% to Lightning Spell Damage
+(6 to 8)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(21 to 25)%
Physical Damage Reduced by (3 to 5)
Slows Attacker by (3 to 5)%
Socketed (1)
One-Hand Damage: 12 to 16
Required Dexterity: 67
Required Level: 23
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+2 to Paladin Skill Levels
15% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(11 to 13)% to Lightning Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(31 to 35)%
Physical Damage Reduced by (9 to 11)
Slows Attacker by (9 to 11)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 19 to 25
Required Dexterity: 139
Required Level: 41
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+3 to Paladin Skill Levels
25% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(16 to 18)% to Lightning Spell Damage
+(16 to 18)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(41 to 45)%
Physical Damage Reduced by (15 to 17)
Slows Attacker by (15 to 17)%
Socketed (3)
One-Hand Damage: 22 to 29
Required Dexterity: 279
Required Level: 51
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+4 to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(18 to 20)% to Lightning Spell Damage
+(18 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Regenerate Mana +(46 to 50)%
Physical Damage Reduced by (18 to 20)
Slows Attacker by (18 to 20)%
Socketed (3)
(Grand Scepter),
Vindicatress
Vindicatress
Angel Star (4)

One-Hand Damage: 9 to 14
Required Strength: 55 to 58
Required Level: 8
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
1% Chance to cast level 2 Celerity when Struck
+1 to Paladin Skill Levels
10% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(6 to 8)% to Fire Spell Damage
+(6 to 8)% to Physical/Magic Spell Damage
+(21 to 30) to Energy
Fire Resist +(21 to 30)%
(2 to 4)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(6 to 10)%
Socketed (1)
One-Hand Damage: 17 to 25
Required Strength: 80 to 84
Required Level: 26
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 6 Celerity when Struck
+(1 to 2) to Paladin Skill Levels
30% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(11 to 13)% to Fire Spell Damage
+(11 to 13)% to Physical/Magic Spell Damage
+(41 to 50) to Energy
Fire Resist +(41 to 50)%
(5 to 7)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(16 to 20)%
Socketed (2)
One-Hand Damage: 29 to 39
Required Strength: 143 to 151
Required Level: 45
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 10 Celerity when Struck
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
50% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(16 to 18)% to Fire Spell Damage
+(16 to 18)% to Physical/Magic Spell Damage
+(61 to 70) to Energy
Fire Resist +(61 to 70)%
(8 to 9)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(26 to 30)%
Socketed (3)
One-Hand Damage: 33 to 46
Required Strength: 265 to 282
Required Level: 54
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
2% Chance to cast level 12 Celerity when Struck
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
60% Cast Speed
+50% Damage to Undead
+(18 to 20)% to Fire Spell Damage
+(18 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(71 to 80) to Energy
Fire Resist +(71 to 80)%
(10 to 12)% Reanimate as: Broken Soul
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (3)
(Angel Star),
⦁ Shield:
Thunderhead
Thunderhead
Heraldic Shield (4)

Defense: (172 - 199) to (385 - 438)
Chance to Block: 2%
Required Strength: 28
Required Level: 5
(Paladin Only)
+(21 to 30)% Damage to Vessel of Justice
+(21 to 30)% Damage to Vessel of Retribution
(11 to 20)% Block Speed
+(31 to 60)% Enhanced Defense
+(51 to 150) Defense
+(51 to 150) Defense vs. Melee
Lightning Resist +25%
Socketed (2)
Defense: (592 - 662) to (992 - 1117)
Chance to Block: 2%
Required Strength: 42
Required Level: 23
(Paladin Only)
+(31 to 40)% Damage to Vessel of Justice
+(31 to 40)% Damage to Vessel of Retribution
(21 to 30)% Block Speed
+(61 to 90)% Enhanced Defense
+(201 to 300) Defense
+(201 to 300) Defense vs. Melee
Lightning Resist +50%
Socketed (2)
Defense: (1309 - 1455) to (2096 - 2346)
Chance to Block: 2%
Required Strength: 88
Required Level: 40
(Paladin Only)
+(41 to 50)% Damage to Vessel of Justice
+(41 to 50)% Damage to Vessel of Retribution
(31 to 40)% Block Speed
+(91 to 120)% Enhanced Defense
+(351 to 450) Defense
+(351 to 450) Defense vs. Melee
Lightning Resist +75%
Socketed (3)
Defense: (2012 - 2211) to (3183 - 3522)
Chance to Block: 2%
Required Strength: 182
Required Level: 49
(Paladin Only)
+(51 to 60)% Damage to Vessel of Justice
+(51 to 60)% Damage to Vessel of Retribution
(41 to 50)% Block Speed
+(121 to 150)% Enhanced Defense
+(501 to 600) Defense
+(501 to 600) Defense vs. Melee
Lightning Resist +100%
Socketed (4)
(Heraldic Shield)
⦁ Body Armor:
Dragon's Blood
Dragon's Blood
Light Plate (4)

Defense: (241 - 284) to (487 - 573)
Required Strength: 79
Required Level: 8
4% Chance to cast level 8 Wrath on Melee Attack
15% Cast Speed
+(31 to 50)% Damage to Demons
+(11 to 15)% to Fire Spell Damage
+(11 to 15)% to Physical/Magic Spell Damage
+(24 to 46)% Enhanced Defense
+(31 to 35) to Vitality
+(16 to 25) Life after each Demon Kill
Socketed (2)
Defense: (806 - 915) to (1526 - 1733)
Required Strength: 116
Required Level: 25
6% Chance to cast level 18 Wrath on Melee Attack
25% Cast Speed
+(71 to 90)% Damage to Demons
+(16 to 20)% to Fire Spell Damage
+(16 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
+(69 to 92)% Enhanced Defense
+(41 to 45) to Vitality
+(36 to 45) Life after each Demon Kill
Socketed (4)
Defense: (2057 - 2268) to (3809 - 4199)
Required Strength: 244
Required Level: 43
8% Chance to cast level 32 Wrath on Melee Attack
35% Cast Speed
+(111 to 130)% Damage to Demons
+(21 to 25)% to Fire Spell Damage
+(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
+(115 to 137)% Enhanced Defense
+(51 to 55) to Vitality
+(56 to 65) Life after each Demon Kill
Socketed (5)
Defense: (3094 - 3380) to (5716 - 6245)
Required Strength: 506
Required Level: 51
10% Chance to cast level 45 Wrath on Melee Attack
40% Cast Speed
+(131 to 150)% Damage to Demons
+(26 to 30)% to Fire Spell Damage
+(26 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
+(138 to 160)% Enhanced Defense
+(56 to 60) to Vitality
+(66 to 75) Life after each Demon Kill
Socketed (6)
(Light Plate),
⦁ Gloves:
Kali
Kali
Gloves

'Pul'
Runeword Level: 45
15% Chance to cast level 13 Fire Splash on Kill
+2 to All Skills
-214 Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +21%
Level 2 Possess (124/124 Charges)

⦁ Helm: The Allseeing Eye (Coronet), Skull Lord (Blackguard Helm)
⦁ Boots: [item]Wake of Destruction
(Greaves)
⦁ Belt:
Moonwrap
Moonwrap
Sash (4)

Defense: (16 - 18) to (20 - 21)
Required Strength: 9
Required Level: 1
5% Cast Speed
+3% to Spell Damage
+(18 to 29)% Enhanced Defense
Cold Resist +(11 to 15)%
Lightning Resist +(11 to 15)%
Socketed (1)
Defense: (119 - 129) to (131 - 141)
Required Strength: 13
Required Level: 17
15% Cast Speed
+9% to Spell Damage
+(41 to 52)% Enhanced Defense
Cold Resist +(21 to 25)%
Lightning Resist +(21 to 25)%
Socketed (2)
Defense: (331 - 353) to (370 - 395)
Required Strength: 28
Required Level: 35
25% Cast Speed
+15% to Spell Damage
+(64 to 75)% Enhanced Defense
Cold Resist +(31 to 35)%
Lightning Resist +(31 to 35)%
Socketed (2)
Defense: (493 - 524) to (542 - 576)
Required Strength: 58
Required Level: 43
30% Cast Speed
+20% to Spell Damage
+(75 to 86)% Enhanced Defense
Cold Resist +(36 to 40)%
Lightning Resist +(36 to 40)%
Socketed (2)
(Sash)
⦁ Amulet: Rare Ring +4 All Skills + 10% Spell Damage
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills + 10% Spell Damage
⦁ Socket: 4 loại gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise), Perfect Ruby trên Weapon
⦁ MO: ED (đủ 200% ED), Physical/Magic Spell Damage, All resistance, FHR, TCD
Mid Game
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Vessel of Justice, Vessel of Retribution, Demiurge, Sacred Armor, Life and Death
1 point còn lại
Gear
⦁ Weapon: Enchanted Crafted Crystal Sword: +3 All Skills, 30% Spell Damage
⦁ Shield: Enchanted Crafted Bone Shield: +2 All Skills, 30% Spell Damage, ED hoặc Enchanted Crafted Crown Shield: +5 Paladin SKills, Bear Stance, ED
⦁ Body Armor: Enchanted Crafted Ancient Armor: +2 All Skills, ED, FHR, Flat life
⦁ Gloves: Enchanted Crafted Gauntlet: +2 Paladin Skills, 10% Spell Damage, ED
⦁ Helm: Enchanted Crafted Hundsgugel: +5 Paladin Skills, 10% Spell Damage, ED
⦁ Boots: Enchanted Crafted Greaves: Run Speed, FHR, ED
⦁ Belt: Enchanted Crafted Plated Belt: +2 Paladin SKills, 10% Spell Damage, ED, FHR
⦁ Amulet: Rare Amulet +4 All skills, 10% Spell
⦁ Ring: Rare Ring +1 All Skills, 10% Spell
⦁ Bless: Enchanted
⦁ MO: Poison Spell Damage, ED (cho đủ 200%), MF
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Jewel Tir 15FHR, 10MF
Late Game
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Vessel of Justice, Vessel of Retribution, Demiurge, Sacred Armor, Life and Death
1 point còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Bone Scalpel
Bone Scalpel
Dagger (Sacred)

One-Hand Damage: 37
Required Dexterity: 376
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
+(4 to 5) to Paladin Skill Levels
+(30 to 60)% Damage to Vessel of Justice
+(30 to 60)% Damage to Vessel of Retribution
+30% to Summoned Minion Life
+20% to Summoned Minion Resistances
+10 to Dexterity (Based on Blessed Life Skill Level)
+(25 to 50) Life after each Kill
Socketed (2)
,
Adjudicator
Adjudicator
Goedendag (Sacred)

One-Hand Damage: 53 to 54
Required Strength: 574
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Holy: Plague Deals 150% More Total Damage
Unholy: Blood Thorns Deal 40% More Total Damage
Neutrality: +50% Total Vessel Damage Bonus from Passives
+50% Damage to Undead
Adds 350-650 fire damage
Adds 1-1200 lightning damage
Adds 400-500 cold damage
+800 poison damage over 1 seconds
-(15 to 25)% to Enemy Elemental Resistances
Socketed (3)
,
The Angiris Star
The Angiris Star
Angel Star (Sacred)

One-Hand Damage: 55 to 58
Required Strength: 602
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
0.4% Vessel of Retribution Damage Leeched as Life
3% Chance to cast level 40 Boneyard on Death Blow
+(4 to 7) to Paladin Skill Levels
20% Movement Speed
+50% Damage to Undead
-50% to Fire Spell Damage
-50% to Lightning Spell Damage
-50% to Cold Spell Damage
-50% to Poison Spell Damage
+30% to Physical/Magic Spell Damage
(5 to 20)% to Energy
(5 to 20)% to Vitality
Maximum Elemental Resists +1%
Socketed (3)
,
⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Robe of Steel
Robe of Steel
Full Plate Mail (Sacred)

Defense: (6084 - 6876) to (7456 - 8427)
Required Strength: 428
Required Level: 100
+(11 to 20)% Bonus to Energy Factor
25% Cast Speed
+(21 to 30)% to Spell Damage
+(115 to 143)% Enhanced Defense
+100 to Strength
+100 to Energy
Elemental Resists +20%
Total Character Defense 50%
+250 Life after each Demon Kill
Requirements -33%
Socketed (6)

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Blessed Wrath
Blessed Wrath
Hundsgugel (Sacred)

Defense: (2883 - 3327) to (3192 - 3684)
Required Strength: 363
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(50 to 75) Energy Factor to Spell Damage
+3 to Paladin Skill Levels
(25 to 30)% Cast Speed
+(10 to 15)% to Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(160 to 200)% Enhanced Defense
(20 to 30)% to Energy
Maximum Mana (11 to 15)%
Total Character Defense (40 to 50)%
+(30 to 50) Life after each Kill
+(2 to 3) to Light Radius
Socketed (4)
,
Veil of the Tainted Sun
Veil of the Tainted Sun
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (3042 - 3434) to (3680 - 4093)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+150 Strength Factor to Spell Damage
+(3 to 4) to Paladin Skill Levels
+(25 to 30)% to Fire Spell Damage
-(20 to 25)% to Enemy Fire Resistance
+(35 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
+(160 to 200)% Enhanced Defense
+(500 to 1000) Defense
Regenerate Mana +(20 to 25)%
Physical Resist -6%
1% Reanimate as: Howling Spirit
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse
Light Belt (Sacred)

Defense: (2091 - 2422) to (2171 - 2514)
Required Strength: 490
Required Level: 100
+(51 to 60) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
25% Cast Speed
30% Hit Recovery
+(10 to 15)% to Spell Damage
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+(40 to 50) to Energy
+100 to Life
Elemental Resists +15%
+5 to Light Radius
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Vizjerei's Necklace
Vizjerei's Necklace
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 3) to All Skills
+(20 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
(10 to 20)% to Energy
Maximum Mana 10%
+(25 to 50) Life after each Kill

⦁ Ring: 2x
Black Hand Sigil
Black Hand Sigil
Ring (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 50 Doom on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Drakemaw on Death Blow
4% Chance to cast level 50 Shuriken Flurry on Death Blow
Elemental Resists -25%

⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm

LazydinSpell chính
Early Game
KHÔNG THỂ BUILD LAZYDIN TỪ ĐẦU GAME
Mid Game
KHÔNG THỂ BUILD LAZYDIN TỪ GIỮA GAME
Late Game
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Blessed Life, Vessel of Justice
1 point: còn lại (1 point vào Terror Strike)
Gear
⦁ Weapon:
Eternal Vigil
Eternal Vigil
War Sword (Sacred)

One-Hand Damage: 46 to 50
Required Strength: 1162
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
+200 Strength Factor to Spell Damage
3% Chance to cast level 53 Supernova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Glacial Nova on Death Blow
3% Chance to cast level 53 Cataclysm on Death Blow
+(3 to 5) to All Skills
+(31 to 40)% to Spell Damage
-(28 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(400 to 500) to Mana
Requirements +100%
Socketed (3)
(bắt buộc)
⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)
(bắt buộc)
⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
+2 to All Skills
25% Attack Speed
Adds 1-375 lightning damage
+650 poison damage over 2 seconds
Stun Attack
+(11 to 16) to Hive
Lightning Resist +(40 to 50)%
Poison Resist +(40 to 50)%
50% Enhanced Damage vs. Necrobots

⦁ Ring:
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
(bắt buộc)
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm

TANTRUMDINSpell chính: Tantrum. Build theo 2 hướng: Spell damage hoặc Weapon damage (dạng flat elemental)
Early Game
Stats: Max STR cho đến khi có Stormlord > chuyển sang VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Symphony of Destruction
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Amok
Amok
Bows

'Ort'
Runeword Level: 21
2% Chance to cast level 9 Gift of Inner Fire on Kill
10% Attack Speed
+(24 to 35)% Enhanced Damage
+(1 to 6) to Tantrum
+1 Life on Striking
RW (dùng Crossbow cho đỡ tốn point tăng DEX)
⦁ Quilver:
Hanabigami
Hanabigami
Arrow Quiver

Required Level: 60
1% Chance to cast level 36 Forked Lightning on Striking
1% Chance to cast level 36 Flamefront on Striking
1% Chance to cast level 36 Ice Lance on Striking
Adds 25-50 fire damage
Adds 25-50 lightning damage
Adds 25-50 cold damage
-(1 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
-15 to Vitality

⦁ Body Armor:
Jitan's Kamon
Jitan's Kamon
Splint Mail (4)

Defense: (184 - 208) to (370 - 418)
Required Strength: 61
Required Level: 6
2% Chance to cast level 4 Guard Tower on Kill
Adds (3 to 4)-(7 to 8) fire damage
Adds (3 to 4)-(7 to 8) lightning damage
Adds (3 to 4)-(7 to 8) cold damage
+(24 to 40)% Enhanced Defense
Physical Resist 2%
Socketed (2)
Defense: (592 - 656) to (1106 - 1225)
Required Strength: 90
Required Level: 23
4% Chance to cast level 10 Guard Tower on Kill
Adds (8 to 15)-(16 to 30) fire damage
Adds (8 to 15)-(16 to 30) lightning damage
Adds (8 to 15)-(16 to 30) cold damage
+(58 to 75)% Enhanced Defense
Physical Resist 3%
Socketed (4)
Defense: (1466 - 1596) to (2663 - 2898)
Required Strength: 189
Required Level: 41
6% Chance to cast level 16 Guard Tower on Kill
Adds (31 to 60)-(61 to 90) fire damage
Adds (31 to 60)-(61 to 90) lightning damage
Adds (31 to 60)-(61 to 90) cold damage
+(92 to 109)% Enhanced Defense
Physical Resist 4%
Socketed (5)
Defense: (2175 - 2352) to (3925 - 4244)
Required Strength: 391
Required Level: 49
8% Chance to cast level 19 Guard Tower on Kill
Adds (61 to 120)-(161 to 240) fire damage
Adds (61 to 120)-(161 to 240) lightning damage
Adds (61 to 120)-(161 to 240) cold damage
+(109 to 126)% Enhanced Defense
Physical Resist 5%
Socketed (6)
(Splint Mail)
⦁ Gloves:
Toorc's Gift
Toorc's Gift
Heavy Gloves (4)

Defense: (15 - 18) to (30 - 34)
Required Strength: 24
Required Level: 3
2% Chance to cast level 1 Glacial Nova on Melee Attack
5% Attack Speed
Stun Attack
+(12 to 29)% Enhanced Defense
Cold Resist +(11 to 15)%
Socketed (1)
Defense: (129 - 143) to (160 - 177)
Required Strength: 35
Required Level: 20
3% Chance to cast level 2 Glacial Nova on Melee Attack
15% Attack Speed
Adds (21 to 30)-(31 to 50) cold damage
Stun Attack
+(47 to 63)% Enhanced Defense
Cold Resist +(21 to 25)%
Socketed (2)
Defense: (376 - 409) to (448 - 488)
Required Strength: 74
Required Level: 38
4% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
25% Attack Speed
Adds (71 to 90)-(91 to 125) cold damage
Stun Attack
+(81 to 97)% Enhanced Defense
Cold Resist +(31 to 35)%
Socketed (3)
Defense: (568 - 614) to (685 - 740)
Required Strength: 154
Required Level: 46
5% Chance to cast level 3 Glacial Nova on Melee Attack
30% Attack Speed
Adds (161 to 200)-(201 to 250) cold damage
Stun Attack
+(98 to 114)% Enhanced Defense
Cold Resist +(36 to 40)%
Socketed (4)
(Heavy Gloves)
⦁ Helm: Auriel's Halo (Tiara)
⦁ Boots: Death Spur (Heavy Boots)
⦁ Belt: Dragon Tail (Plated Belt)
⦁ Amulet: Hangman,
The Dreamcatcher
The Dreamcatcher
Amulet

Required Level: 80
+(1 to 3) to All Skills
20% Cast Speed
-(4 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
Elemental Resists +(20 to 25)%
+(20 to 30) Mana after each Kill
, Rare Amulet +4 All Skills, 10% Fire pierce
⦁ Ring:
Xorine's Ring
Xorine's Ring
Ring

Required Level: 80
15% Chance to cast level 9 Punisher on Kill
(51 to 100)% Bonus to Attack Rating
Adds 25-75 poison damage over 1 seconds
Poison Resist +(31 to 40)%
(11 to 15)% Chance of Uninterruptable Attack
,
Ripstar
Ripstar
Ring

Required Level: 60
+0.625 to Maximum Damage (Based on Character Level)
+20 Life on Attack
, Rare Ring +1 All Skills, 10% Fire pierce
⦁ Socket: 4 loại gem nguyên tố (Bloodstone, Onyx, Amber, Turquoise), Perfect Ruby trên Weapon
Mid Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Symphony of Destruction, Blessed Life
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon: Any Shine Crafted Short War Bow +Tantrum, Adds 500+ Fire Damage, có pierce càng tốt, MO với AR, CB hoặc DS, Laek nếu cần
⦁ Quilver:
Hanabigami
Hanabigami
Arrow Quiver

Required Level: 60
1% Chance to cast level 36 Forked Lightning on Striking
1% Chance to cast level 36 Flamefront on Striking
1% Chance to cast level 36 Ice Lance on Striking
Adds 25-50 fire damage
Adds 25-50 lightning damage
Adds 25-50 cold damage
-(1 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
-15 to Vitality

⦁ Body Armor: Trinity Crafted Ancient Armor +2 All Skills, 5% all pierce, ED, FHR
⦁ Gloves: Trinity Crafted Gauntlet +2 Paladin Skills, ED
⦁ Helm: Trinity Crafted Hundsgugel +5 Paladin Skills, ED
⦁ Boots: Trinity Crafted Greaves 40 MS, ED
⦁ Belt: Trinity Crafted Plated Belt +2 Paladin Skills, ED, FHR
⦁ Amulet:
Teganze Pendant
Teganze Pendant
Amulet

Required Level: 60
+1 to All Skills
+10% to Fire Spell Damage
+10% to Lightning Spell Damage
+10% to Cold Spell Damage
Maximum Life (10 to 15)%
Maximum Mana (20 to 30)%
Elemental Resists +10%
+(25 to 75) Mana after each Kill

⦁ Ring: 2x
Empyrean Band
Empyrean Band
Ring

Required Level: 40
1% Chance to cast level 7 Singularity on Kill
(3 to 5)% to All Attributes
Increase Maximum Life and Mana 10%
(5 to 15)% Gold Find

⦁ Bless: Trinity
⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm
⦁ MO: ED đủ 200%, FHR, MF
Late Game
Stats: Max VIT
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Symphony of Destruction, Blessed Life
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon: Trinity Crafted Short War Bow - Procs: Throw Knife on Striking hoặc Flamefront on Striking, Flat Fire Damage cao. MO với AR, CB hoặc DS (P/s: Bạn cần rất rất nhiều Shrines để có được nó, nên cố gắng nhặt hết mọi loại shrine để trao đổi lấy Trinity)
⦁ Hoặc [Amok] XIS-RW
⦁ Quilver:
Hanabigami
Hanabigami
Arrow Quiver

Required Level: 60
1% Chance to cast level 36 Forked Lightning on Striking
1% Chance to cast level 36 Flamefront on Striking
1% Chance to cast level 36 Ice Lance on Striking
Adds 25-50 fire damage
Adds 25-50 lightning damage
Adds 25-50 cold damage
-(1 to 10)% to Enemy Elemental Resistances
-15 to Vitality

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy
,
The Petulant
The Petulant
Hard Leather Armor (Sacred)

Defense: 7053 to 7521
Required Strength: 486
Required Level: 100
While Tantrum is Active:
+0.5% Deadly Strike per Tantrum Skill Level
+0.5% Crushing Blow per Tantrum Skill Level
+3 to Maximum Damage per Tantrum Skill Level
25% Movement Speed
Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
+200% Enhanced Defense
(15 to 20)% to All Attributes
Physical Resist 10%
Socketed (6)

⦁ Gloves:
Rogue Foresight
Rogue Foresight
Heavy Gloves (Sacred)

Defense: 492 to 522
Required Strength: 484
Required Level: 100
+1 to All Skills
5% Deadly Strike
+(3 to 9) to War Spirit
-10% to Strength
20% to Dexterity
Physical Resist 5%
Socketed (4)
,
Demonic Touch
Demonic Touch
Leather Gloves (Sacred)

Defense: 1136 to 1143
Required Strength: 908
Required Level: 100
1% Chance to cast level 20 Cataclysm on Striking
Adds 7-13 damage
+666 Defense
Elemental Resists +10%
Physical Resist 5%
1% Reanimate as: Edyrem
Requirements +100%
Socketed (4)
,
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)
,
Retribution

Retribution
Gloves

'FiFiFiFi'
Runeword Level: 100
1% Chance to cast level 3 Pagan Rites on Death Blow
+(0 to 1) to All Skills
Adds 52-100 fire damage
+(20 to 25)% to Fire Spell Damage
+(171 to 200)% Enhanced Defense
Maximum Fire Resist +4%
Fire Resist +50%
Physical Resist 5%

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)
,
Trang-Oul's Breath
Trang-Oul's Breath
Mask (Sacred)

Defense: 940 to 1004
Required Strength: 540
Required Level: 100
+(0 to 2) to All Skills
Adds (150 to 250)-(300 to 400) magic damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) fire damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) lightning damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) cold damage
(5 to 10)% Mana stolen per Hit
Physical Resist (1 to 10)%
Socketed (4)
,
Lacuni Cowl
Lacuni Cowl
Skull Cap (Sacred)

Defense: (2865 - 3115) to (2964 - 3222)
Required Strength: 486
Required Level: 80
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Adds 300-400 fire damage
Adds 300-400 lightning damage
-(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
+(130 to 150)% Enhanced Defense
Maximum Elemental Resists +(0 to 1)%
(1 to 4)% Reanimate as: Lacuni Priestess
Socketed (4)
,
Rotundjere
Rotundjere
Paladin Helms

'Krys'
Runeword Level: 100
+3 to Paladin Skill Levels
Adds 63-375 fire damage
Adds 63-375 lightning damage
Adds 63-375 cold damage
Adds 12-73 poison damage over 1 seconds
Stun Attack
+(115 to 143)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to all Attributes
+250 Mana after each Kill
Target Takes Additional Damage of 25
Krys RW,
⦁ Boots:
Epicenter
Epicenter
Boots

'Ith'
Runeword Level: 15
0.0625% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
+(14 to 25)% Enhanced Defense
Maximum Life (11 to 15)%
RW,
Titan's Steps
Titan's Steps
Heavy Boots (Sacred)

Defense: (1322 - 1531) to (1400 - 1621)
Required Strength: 492
Required Level: 100
(0 to 40)% Movement Speed
Adds 40-50 magic damage
Adds 40-50 fire damage
Adds 40-50 lightning damage
Adds 40-50 cold damage
5% Chance of Crushing Blow
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+200 to Life
Elemental Resists +10%
+(40 to 50) Life after each Kill
10% Damage Taken Goes To Mana
Socketed (4)
,
Knight's Grace
Knight's Grace
Greaves (Sacred)

Defense: (2232 - 2481) to (2519 - 2799)
Required Strength: 714
Required Level: 100
2% Chance to cast level 35 Knife Throw on Striking
+1 to All Skills
25% Attack Speed
(0 to 40)% Movement Speed
Adds 10-20 damage
+(170 to 200)% Enhanced Defense
+(15 to 25) to all Attributes
Physical Resist 5%
10% Chance of Uninterruptable Attack
Requirements +20%
Socketed (4)

⦁ Belt:
Lilith's Temptation
Lilith's Temptation
Plated Belt (Sacred)

Defense: (3680 - 4089) to (4031 - 4479)
Required Strength: 0
Required Level: 100
3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
+(170 to 200)% Enhanced Defense
-25 to all Attributes
(60 to 100)% Magic Find
Requirements -100%
Socketed (2)
,
Nero
Nero
Belts

'Auhe'
Runeword Level: 100
10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
Adds 7-25 damage
+150% Damage to Demons
Adds 125-250 fire damage
+(16 to 20)% to Fire Spell Damage
2% Deadly Strike
+(7 to 12) to Path of Flames
+(115 to 143)% Enhanced Defense
RW,
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)
,
Ahriman
Ahriman
Belts

'Ghal'
Runeword Level: 100
+1 to All Skills
Adds 50-150 fire damage
Adds 50-150 lightning damage
Adds 50-150 cold damage
+(172 to 200)% Enhanced Defense
+(31 to 50) to all Attributes
Elemental Resists +(31 to 40)%
Requirements +10%
Ghal RW
⦁ Amulet:
In For The Kill
In For The Kill
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
20% Movement Speed
Elemental Resists -20%
(25 to 50)% Magic Find
,
Dyers Eve
Dyers Eve
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
5% Chance to cast level 5 Time Strike on Striking
+2 to All Skills
Adds 15-20 damage
5% Life stolen per Hit
Elemental Resists +10%
Physical Resist (1 to 10)%
,
Quov Tsin's Talisman
Quov Tsin's Talisman
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
-(20 to 30)% to Enemy Elemental Resistances
,
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
+2 to All Skills
25% Attack Speed
Adds 1-375 lightning damage
+650 poison damage over 2 seconds
Stun Attack
+(11 to 16) to Hive
Lightning Resist +(40 to 50)%
Poison Resist +(40 to 50)%
50% Enhanced Damage vs. Necrobots
,
The Tesseract
The Tesseract
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
25% Cast Speed
+(1 to 30)% to Fire Spell Damage
+(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
+(1 to 30)% to Cold Spell Damage
+(1 to 30)% to Poison Spell Damage
-(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance

⦁ Ring:
Bad Mood
Bad Mood
Ring (Sacred)

Required Level: 100
-20% Cast Speed
Adds 100-200 fire damage
Adds 100-200 lightning damage
Adds 100-200 cold damage
-(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Cold Resistance
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
,
Signet of the Gladiator
Signet of the Gladiator
Ring (Sacred)

Required Level: 100
1% Chance to cast level 50 Shadow Blade on Striking
+1 to All Skills
1% Base Block Chance
Elemental Resists -25%

⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm

ENDGAME CONTENTCarnage PallyCarnage build dựa theo shield
The Book of Kalen
The Book of Kalen
Targe (Sacred)

Defense: (3513 - 4471) to (3737 - 4757)
Chance to Block: 3%
Required Dexterity: 437
Required Level: 100
(Paladin Only)
Dragonform Attribute Bonus is Halved
30% Hit Recovery
1% Base Block Chance
+(20 to 40) to Carnage
+(120 to 180)% Enhanced Defense
+2000 Defense vs. Missile
Maximum Life 10%
Socketed (4)
, dựa vào lựa damage lớn, stack fire pierce sẽ rất mạnh khi săn boss
Stats: Max STR
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (cho đến 35% pierce), Blessed Life, Hymn
1 point: còn lại
Gear
⦁ Weapon:
Mad King's Spine
Mad King's Spine
Bonebreaker (Sacred)

One-Hand Damage: (163 - 223) to (245 - 306)
Required Strength: 544
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Superbeast adds Deadly Strike Instead of Spell Damage
25% Chance to cast level 1 Thorn Strike on Melee Attack
+(1 to 3) to All Skills
+(140 to 200)% Enhanced Damage
Adds (41 to 70)-(121 to 150) damage
+50% Damage to Undead
10% Life stolen per Hit
Stun Attack
Physical Resist -(5 to 10)%
Socketed (3)

⦁ Shield:
The Book of Kalen
The Book of Kalen
Targe (Sacred)

Defense: (3513 - 4471) to (3737 - 4757)
Chance to Block: 3%
Required Dexterity: 437
Required Level: 100
(Paladin Only)
Dragonform Attribute Bonus is Halved
30% Hit Recovery
1% Base Block Chance
+(20 to 40) to Carnage
+(120 to 180)% Enhanced Defense
+2000 Defense vs. Missile
Maximum Life 10%
Socketed (4)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy
,
Paaliaq
Paaliaq
Body Armor

'Thul'
Runeword Level: 23
10% Attack Speed
Adds 2-3 damage
3% Chance of Crushing Blow
+(1 to 3) to Gorefest
+(30 to 46)% Enhanced Defense
,
Candlewake
Candlewake
Splint Mail (Sacred)

Defense: (8032 - 9339) to (11077 - 12593)
Required Strength: 563
Required Level: 100
-2% Base Block Chance
Additional Strength Damage Bonus: 0.0390625%
(5 to 10)% Chance of Crushing Blow
+(150 to 200)% Enhanced Defense
(10 to 25)% to Strength
+(1500 to 3500) Defense
Cannot Be Frozen
Total Character Defense (50 to 100)%
Socketed (6)

⦁ Gloves:
Brawl
Brawl
Gloves

'Io'
Runeword Level: 35
10% Attack Speed
Adds 2-4 damage
+(2 to 5) to Clobber
+(58 to 69)% Enhanced Defense
5% to Dexterity
+(21 to 25) to Strength
,
Hammerfist
Hammerfist
Heavy Gloves (Sacred)

Defense: (1082 - 1279) to (1148 - 1357)
Required Strength: 484
Required Level: 100
Adds (1 to 20)-(21 to 40) damage
5% Life stolen per Hit
5% Chance of Crushing Blow
+(15 to 25) to Spiral Dance
Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
+(120 to 160)% Enhanced Defense
Elemental Resists +15%
Socketed (4)
, Crafted Gauntlet 23 fire pierce +2 Paladin ED,
⦁ Helm:
Battle Rage

Battle Rage
Paladin Helms

'EaEaEaEa'
Runeword Level: 100
+(0 to 1) to Paladin Skill Levels
25% Attack Speed
Adds 50-83 damage
(10 to 20)% Life stolen per Hit
+(171 to 200)% Enhanced Defense
Elemental Resists +(20 to 25)%
Physical Resist 10%

⦁ Boots:
Wind Runner

Wind Runner
Boots

'EaEaEaEa'
Runeword Level: 100
+(0 to 1) to All Skills
35% Attack Speed
10% Movement Speed
Adds 37-70 damage
250% Bonus to Attack Rating
(10 to 15)% Life stolen per Hit
+(171 to 200)% Enhanced Defense

⦁ Belt:
Lysra
Lysra
Belts

'FiFi'
Runeword Level: 100
+(0 to 1) to All Skills
Adds 110-217 fire damage
-15% to Enemy Fire Resistance
+(171 to 200)% Enhanced Defense
Maximum Fire Resist +2%
+5 Fire Absorb

⦁ Amulet:
Beads of the Snake Queen
Beads of the Snake Queen
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
Adds 5-10 damage
Stun Attack
(20 to 25)% to Strength
(20 to 25)% to Dexterity
+(200 to 500) Defense
+100 Life after each Kill
,
Dyers Eve
Dyers Eve
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
5% Chance to cast level 5 Time Strike on Striking
+2 to All Skills
Adds 15-20 damage
5% Life stolen per Hit
Elemental Resists +10%
Physical Resist (1 to 10)%

⦁ Ring: 2x
Giant's Knuckle
Giant's Knuckle
Ring (Sacred)

Required Level: 100
20% Attack Speed
Adds 10-15 damage
(5 to 10)% Life stolen per Hit
5% Deadly Strike
+25 Life Regenerated per Second
Physical Resist 5%

⦁ Socket:
Inarius' Rock
Inarius' Rock
Jewel (Sacred)

Can be Inserted into Socketed Items
Required Level: 100
1% Chance to cast level 13 Time Strike on Striking
10% Attack Speed
Adds 2-3 damage
1% Life stolen per Hit
hoặc
Xepera Xeper Xeperu
Xepera Xeper Xeperu
Jewel (Sacred)

Can be Inserted into Socketed Items
Required Level: 110
Slow Target 2%
+10 to Strength
+10 to Energy
1% Reanimate as: Cultist

⦁ MO: Cần gì ép đó, chú ý Attack Speed và FHR

Whirlwind PallyWhirldwind dựa theo vũ khí
Hammer of Jholm
Hammer of Jholm
Maul (Sacred)

Two-Hand Damage: 74 to 82
Required Strength: 1260
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
While Using Whirlwind:
Adds 3 - 5 Fire Damage per 10 Attributes
Adds 3 - 5 Lightning Damage per 10 Attributes
+200% to Fire and Lightning Spell Damage
-1% to Enemy Fire and Lightning Resists per 60 Attributes
15% Chance to cast level 60 Cataclysm on Melee Attack
15% Chance to cast level 60 Nova on Melee Attack
200% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+20 to Whirlwind
Requirements +100%
Socketed (6)
, sử dụng lợi thế về spell và pierce để mạnh, build nên dựa theo procs và buff auto cast spell như PoF, Hive, ...
Gear
⦁ Weapon:
Hammer of Jholm
Hammer of Jholm
Maul (Sacred)

Two-Hand Damage: 74 to 82
Required Strength: 1260
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
While Using Whirlwind:
Adds 3 - 5 Fire Damage per 10 Attributes
Adds 3 - 5 Lightning Damage per 10 Attributes
+200% to Fire and Lightning Spell Damage
-1% to Enemy Fire and Lightning Resists per 60 Attributes
15% Chance to cast level 60 Cataclysm on Melee Attack
15% Chance to cast level 60 Nova on Melee Attack
200% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+20 to Whirlwind
Requirements +100%
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
10% Chance to cast level 40 Nova Bomb on Melee Attack
+2 to All Skills
25% Attack Speed
Adds 1-375 lightning damage
+650 poison damage over 2 seconds
Stun Attack
+(11 to 16) to Hive
Lightning Resist +(40 to 50)%
Poison Resist +(40 to 50)%
50% Enhanced Damage vs. Necrobots

⦁ Ring:
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
,
Ras Algethi
Ras Algethi
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(40 to 50) Energy Factor to Spell Damage
2% Chance to cast level 44 Magic Missiles on Melee Attack
+(15 to 20)% to Fire Spell Damage
-10% to Enemy Fire Resistance
+(15 to 20)% to Physical/Magic Spell Damage
Physical Resist -2%

⦁ Socket: thiếu gì socket đó
⦁ MO: thiếu gì MO đó

Spiral Dance Pally(thử nghiệm)
Spiral Dance build dựa theo combo Kraken Stance từ
Chober Chaber
Chober Chaber
Hand of God (Sacred)

Two-Hand Damage: 104 to 105
Required Strength: 832
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
Amazing Grace
+3% Kraken Stance Damage per Base Level in the Honor Tree
(100 to 150)% Attack Speed
Ignore Target's Defense
+50% Damage to Undead
Adds 300-600 fire damage
Adds 300-600 lightning damage
Adds 300-600 cold damage
-(25 to 35)% to Enemy Elemental Resistances
+(25 to 35) to Kraken Stance
Socketed (6)
Hammerfist
Hammerfist
Heavy Gloves (Sacred)

Defense: (1082 - 1279) to (1148 - 1357)
Required Strength: 484
Required Level: 100
Adds (1 to 20)-(21 to 40) damage
5% Life stolen per Hit
5% Chance of Crushing Blow
+(15 to 25) to Spiral Dance
Enhanced Weapon Damage +(50 to 100)%
+(120 to 160)% Enhanced Defense
Elemental Resists +15%
Socketed (4)
, Kraken Stance nếu max Honor Tree Skill sẽ được 1k -3k flat elemental mỗi loại, rất mạnh khi kết hợp với spiral dance. SoonTM

Disco Inferno PallyGear
⦁ Weapon: mọi item có procs on striking như:
Nimmenjuushin
Nimmenjuushin
War Axe (Sacred)

One-Hand Damage: (98 - 110) to (221 - 284)
Required Strength: 464
Required Level: 100
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
8% Chance to cast level 10 Claw Tornado on Striking
+(4 to 5) to Druid Skill Levels
+20% Bonus Damage to Mark of the Wild
50% Hit Recovery
+(115 to 140)% Enhanced Damage
+(101 to 150) to Maximum Damage
(151 to 175)% Duration Bonus to Mark of the Wild
(8 to 15)% Life stolen per Hit
(21 to 30)% to Strength
Requirements -20%
Socketed (6)
,
Buzzbomb
Buzzbomb
Balanced Knife (Sacred)

Throw Damage: (156 - 175) to (163 - 183)
One-Hand Damage: (98 - 110) to (103 - 116)
Required Dexterity: 612
Required Level: 100
Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
3% Chance to cast level 50 Flamestrike on Striking
+4 to Assassin Skill Levels
25% Attack Speed
+(140 to 170)% Enhanced Damage
+(21 to 25)% to Fire Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Fire Resistance
Hit Causes Monster to Flee +5%
+50 to Dexterity
+50 to Energy
Socketed (2)
,
Venom Sting
Venom Sting
Holy Lance (Sacred)

Two-Hand Damage: (132 - 147) to (480 - 505)
Required Strength: 514
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
Amazing Grace
10% Chance to cast level 50 Punisher on Striking
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
60% Attack Speed
+(171 to 200)% Enhanced Damage
+250 to Maximum Damage
150% Bonus to Attack Rating
(30 to 35)% Life stolen per Hit
-35% to Enemy Poison Resistance
+(50 to 100) to all Attributes
Socketed (6)
, ...
⦁ Shield: mọi item có procs on striking
⦁ Body Armor:
Eternal


Eternal
Body Armor

'TahaGhalQorKrysAuheShaad'
Runeword Level: 100
+5 Energy Factor to Spell Damage
+4 to All Skills
+10 to Maximum Damage
2% Deadly Strike
+1 to Disco Inferno
+(192 to 220)% Enhanced Defense
+2 Life on Striking
25% Chance of Uninterruptable Attack
Target Takes Additional Damage of 25
+7% to Experience Gained
Requirements -12%

⦁ Gloves:
Demonic Touch
Demonic Touch
Leather Gloves (Sacred)

Defense: 1136 to 1143
Required Strength: 908
Required Level: 100
1% Chance to cast level 20 Cataclysm on Striking
Adds 7-13 damage
+666 Defense
Elemental Resists +10%
Physical Resist 5%
1% Reanimate as: Edyrem
Requirements +100%
Socketed (4)
,
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
The Tesseract
The Tesseract
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+2 to All Skills
25% Cast Speed
+(1 to 30)% to Fire Spell Damage
+(1 to 30)% to Lightning Spell Damage
+(1 to 30)% to Cold Spell Damage
+(1 to 30)% to Poison Spell Damage
-(1 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Cold Resistance
-(1 to 20)% to Enemy Poison Resistance
,
Vizjerei's Necklace
Vizjerei's Necklace
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 3) to All Skills
+(20 to 30)% to Physical/Magic Spell Damage
(10 to 20)% to Energy
Maximum Mana 10%
+(25 to 50) Life after each Kill
,
Black Dwarf
Black Dwarf
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
+2 to All Skills
20% Cast Speed
20% Hit Recovery
+(15 to 25)% to Lightning Spell Damage
+(15 to 25)% to Cold Spell Damage
-(15 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
+(21 to 29) to Supernova
Total Character Defense (30 to 40)%
-5 to Light Radius

⦁ Ring:
Bad Mood
Bad Mood
Ring (Sacred)

Required Level: 100
-20% Cast Speed
Adds 100-200 fire damage
Adds 100-200 lightning damage
Adds 100-200 cold damage
-(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Cold Resistance
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
,
Empyrean Glory
Empyrean Glory
Ring (Sacred)

Required Level: 50
1% Chance to cast level 26 Singularity on Kill
(6 to 10)% to All Attributes
Increase Maximum Life and Mana 15%
15% Gold Find
,
⦁ Socket: cần gì socket đó
⦁ MO: cần gì MO đó

GRAVEYARDINĐây là build lai giữa Poison Unholy Caster và Lazydin, chỉ cần buff và chạy lòng vòng nhìn quái chết dần.
Stats: Max ENE
Skills:
Smax: Tainted Blood, Stormlord, Euphoria (đủ 35% pierce), Blessed Life, Symphony of Destruction
1 point: còn lại (1 point vào Terror Strike)
Gear
⦁ Weapon:
Herald of Pestilence
Herald of Pestilence
Angel Star (Sacred)

One-Hand Damage: 55 to 58
Required Strength: 602
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
Deal No Fire, Lightning or Cold Damage
+2 Projectiles to Graveyard
+50% Total Damage to Graveyard
3% Chance to cast level 40 Rotting Flesh on Kill
+(1 to 2) to All Skills
+(50 to 100)% Bonus to Poison Skill Duration
+50% Damage to Undead
-(15 to 30)% to Enemy Poison Resistance
+(20 to 30) to Graveyard
+(10 to 15) to Devouring Cloud
Socketed (3)

⦁ Shield:
The Collector
The Collector
Bone Shield (Sacred)

Defense: 965 to 1119
Chance to Block: Class%
Required Dexterity: 527
Required Level: 110
Gematri
(Bonus per Socketed Great/Elemental Runes)
+1 to All Skills
+10 Life after each Kill
+25% Total Character Defense
+15 Energy Factor to Spell Damage
+15 Strength Factor to Spell Damage
+10% to Physical/Magic Spell Damage
Orb Effects Applied to this Item are Doubled
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy

⦁ Gloves:
Lamha Na Draoithe
Lamha Na Draoithe
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1339 - 1506) to (1567 - 1763)
Required Strength: 574
Required Level: 100
+150 Strength Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
30% Cast Speed
+(16 to 20)% to Spell Damage
+(140 to 170)% Enhanced Defense
+75 to Strength
-100 to Life
Elemental Resists +15%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Hivemind
Hivemind
Blackguard Helm (Sacred)

Defense: (1828 - 2092) to (1927 - 2206)
Required Dexterity: 387
Required Level: 100
(Paladin Only)
+(2 to 3) to Paladin Skill Levels
-(22 to 28)% to Enemy Fire Resistance
-(22 to 28)% to Enemy Cold Resistance
-(29 to 35)% to Enemy Poison Resistance
+(23 to 29) to Summon Darklings
+(16 to 19) to Hive
+(31 to 40)% to Summoned Minion Life
+(41 to 50)% to Summoned Minion Damage
+(87 to 114)% Enhanced Defense
Maximum Mana 25%
Poison Resist +30%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Spirit Walker
Spirit Walker
Heavy Boots (Sacred)

Defense: 696 to 737
Required Strength: 492
Required Level: 100
+1% Physical Resist per 18% Mana Regeneration
+(50 to 100) Energy Factor to Spell Damage
+2 to All Skills
(0 to 40)% Movement Speed
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 1 seconds
-15% to Enemy Elemental Resistances
+35% to Physical/Magic Spell Damage
Socketed (4)

⦁ Belt:
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
Gallowlaugh
Gallowlaugh
Amulet (Sacred)

Required Level: 110
+1 to All Skills
+100% Bonus to Poison Skill Duration
-(20 to 30)% to Enemy Poison Resistance
+1 to Sacrifices
Poison Length Reduced by 50%

⦁ Ring: 2x
Sigil of Tur Dulra
Sigil of Tur Dulra
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 2) to Druid Skill Levels
+(30 to 40)% Bonus to Poison Skill Duration
20% Cast Speed
-(1 to 10)% to Enemy Poison Resistance
Elemental Resists +(20 to 25)%

⦁ Socket: Jewel Zod Crafted 15EF, 15FHR hoặc Tir 15 FHR, 10MF khi farm
Shunpodin
Stats: SoonTM
Skills: SoonTM
Gear
⦁ Weapon:
Jaguar's Grasp
Jaguar's Grasp
Tepoztopilli (Sacred)

Two-Hand Damage: (308 - 329) to (402 - 425)
Required Strength: 733
Required Level: 100
(Paladin Only)
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
Amazing Grace
+(170 to 200)% Enhanced Damage
Adds 125-200 damage
250% Bonus to Attack Rating
Adds 200-300 fire damage
Adds 200-300 lightning damage
Adds 200-300 cold damage
-35% to Enemy Elemental Resistances
+(25 to 30) to Shunpo
+500 to Life
+100 Life after each Kill
Socketed (6)

⦁ Body Armor:
Natasha's Legacy
,
Rebel
Rebel
Body Armor

'El'
Runeword Level: 11
Enhanced Weapon Damage +(6 to 10)%
+(12 to 23)% Enhanced Defense
+20 to Strength
+20 to Dexterity
-10 to Vitality
-10 to Energy
Elemental Resists +(16 to 20)%
+1 to Light Radius
XIS RW
⦁ Gloves:
Rogue Foresight
Rogue Foresight
Heavy Gloves (Sacred)

Defense: 492 to 522
Required Strength: 484
Required Level: 100
+1 to All Skills
5% Deadly Strike
+(3 to 9) to War Spirit
-10% to Strength
20% to Dexterity
Physical Resist 5%
Socketed (4)
,
Hellmouth
Hellmouth
Gauntlets (Sacred)

Defense: (1439 - 1774) to (3567 - 3959)
Required Strength: 574
Required Level: 100
Adds 100-200 magic damage
+12 to Parasite
+(140 to 200)% Enhanced Defense
5% to Strength
5% to Dexterity
+(100 to 2000) Defense
Regenerate Mana -50%
Maximum Fire Resist +(1 to 2)%
Total Character Defense (25 to 50)%
Socketed (4)

⦁ Helm:
Rotundjere
Rotundjere
Paladin Helms

'Krys'
Runeword Level: 100
+3 to Paladin Skill Levels
Adds 63-375 fire damage
Adds 63-375 lightning damage
Adds 63-375 cold damage
Adds 12-73 poison damage over 1 seconds
Stun Attack
+(115 to 143)% Enhanced Defense
+(21 to 25) to all Attributes
+250 Mana after each Kill
Target Takes Additional Damage of 25
,
Trang-Oul's Breath
Trang-Oul's Breath
Mask (Sacred)

Defense: 940 to 1004
Required Strength: 540
Required Level: 100
+(0 to 2) to All Skills
Adds (150 to 250)-(300 to 400) magic damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) fire damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) lightning damage
Adds (150 to 250)-(300 to 400) cold damage
(5 to 10)% Mana stolen per Hit
Physical Resist (1 to 10)%
Socketed (4)

⦁ Boots:
Titan's Steps
Titan's Steps
Heavy Boots (Sacred)

Defense: (1322 - 1531) to (1400 - 1621)
Required Strength: 492
Required Level: 100
(0 to 40)% Movement Speed
Adds 40-50 magic damage
Adds 40-50 fire damage
Adds 40-50 lightning damage
Adds 40-50 cold damage
5% Chance of Crushing Blow
+(90 to 120)% Enhanced Defense
+200 to Life
Elemental Resists +10%
+(40 to 50) Life after each Kill
10% Damage Taken Goes To Mana
Socketed (4)
,
Knight's Grace
Knight's Grace
Greaves (Sacred)

Defense: (2232 - 2481) to (2519 - 2799)
Required Strength: 714
Required Level: 100
2% Chance to cast level 35 Knife Throw on Striking
+1 to All Skills
25% Attack Speed
(0 to 40)% Movement Speed
Adds 10-20 damage
+(170 to 200)% Enhanced Defense
+(15 to 25) to all Attributes
Physical Resist 5%
10% Chance of Uninterruptable Attack
Requirements +20%
Socketed (4)
,
Epicenter
Epicenter
Boots

'Ith'
Runeword Level: 15
0.0625% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
+(14 to 25)% Enhanced Defense
Maximum Life (11 to 15)%

⦁ Belt:
Black Void
Black Void
Heavy Belt (Sacred)

Defense: (3060 - 3442) to (3304 - 3717)
Required Strength: 568
Required Level: 100
20% Attack Speed
Adds 10-15 damage
(10 to 15)% Life stolen per Hit
Slow Target 10%
+(140 to 170)% Enhanced Defense
10% to Strength
10% to Dexterity
Target Takes Additional Damage of (25 to 50)
30% Magic Find
Socketed (2)
,
Dementia
Dementia
Belt (Sacred)

Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
Required Strength: 634
Required Level: 100
-(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
+(15 to 25) to Fowl Fight
Slow Target 5%
+(120 to 140)% Enhanced Defense
+500 Defense
Maximum Life 5%
Maximum Elemental Resists +1%
Physical Resist 5%
Requirements +20%
Socketed (2)
,
Lilith's Temptation
Lilith's Temptation
Plated Belt (Sacred)

Defense: (3680 - 4089) to (4031 - 4479)
Required Strength: 0
Required Level: 100
3% Chance to cast level 2 Time Strike on Striking
+(170 to 200)% Enhanced Defense
-25 to all Attributes
(60 to 100)% Magic Find
Requirements -100%
Socketed (2)

⦁ Amulet:
The Burried Hawk
,
In For The Kill
In For The Kill
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
2% Chance to cast level 20 Thunder Hammer Nova on Kill
2% Chance to cast level 20 APF-20 'Maelstrom' MkI on Kill
2% Chance to cast level 20 Widowmaker on Kill
20% Movement Speed
Elemental Resists -20%
(25 to 50)% Magic Find
,
Beads of the Snake Queen
Beads of the Snake Queen
Amulet (Sacred)

Required Level: 100
4% Chance to cast level 33 Scorpion Blade on Kill
Adds 5-10 damage
Stun Attack
(20 to 25)% to Strength
(20 to 25)% to Dexterity
+(200 to 500) Defense
+100 Life after each Kill

⦁ Ring: 2x
Bad Mood
Bad Mood
Ring (Sacred)

Required Level: 100
-20% Cast Speed
Adds 100-200 fire damage
Adds 100-200 lightning damage
Adds 100-200 cold damage
-(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
-(5 to 20)% to Enemy Cold Resistance
,
Elemental Band
Elemental Band
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+10% to Spell Damage
+1 to Hive
+1 to Lightning Arena
+1 to Nova Charge
+1 to Path of Flames
,
Giant's Knuckle
Giant's Knuckle
Ring (Sacred)

Required Level: 100
20% Attack Speed
Adds 10-15 damage
(5 to 10)% Life stolen per Hit
5% Deadly Strike
+25 Life Regenerated per Second
Physical Resist 5%
,
Seal of the Nephalem Kings
Seal of the Nephalem Kings
Ring (Sacred)

Required Level: 100
+(1 to 2) to All Skills
(10 to 15)% to Strength
(10 to 15)% to Vitality
Total Character Defense (10 to 15)%
(10 to 20)% Gold Find

⦁ Socket: thiếu gì socket đó
⦁ MO: thiếu gì MO đó
Edited by BoneSpirit 6 months.
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
169 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions

END GAME QUESTSLevel <59Level Challenge

(làm trước level 59, nếu hơn sẽ phải trả nhiều AC mới ép được)
Throne of Destruction Act 5 -> giết cái trụ wave cuối cùng Infernal Contraption sẽ mở port -> Tran Athulua
► Show Spoiler


Monster Tokens
► Show Spoiler


Level 80Ennead Challenge
Cấp độ Nightmare > giết Mephisto > Mở K3BA portal (đi đến cuối Map sẽ gặp boss)

Level 105The Butcher

A1 Stony Field -> Tristram -> inside house [LOCK:20s]
► Show Spoiler


Island of the Sunless Sea

A2 Stony Tomb 1 -> Treasure Volt -> Kill Gheed's Mentor
Nơi này để farm gold

► Show Spoiler


Infernal Machine

A1 Tamoe Highland -> The Pit

► Show Spoiler


Death Projector

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds [LOCK:30s]

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 105 > level 110: Island of the Sunless Sea, A5 quest mở cổng vào Baal, A5 Icy Cellar

Level 110Tal Rasha

A2 Canyon of the Magi -> Tal Rasha Tomb -> Kill guardians of duriel chamber entrance

► Show Spoiler


Creature of Flame

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Dimensional Sanctum [LOCK:20s]

► Show Spoiler


Lord Aldric Jitan

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-west

► Show Spoiler


Akarat

A3 Town -> Torajan Jungles -> north

► Show Spoiler


King Koth

A5 Ancient's Way -> Mount arrest -> Kill Ancients [LOCK:120s]

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 110 > level 115: Torajan Jungles, Cow Level


Level 115Black Road Challenge

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Church of Dien-Ap-Sten

► Show Spoiler


Bull Prince Rodeo

A1 Catacombs 4 (Wirt's Leg in Andariels room) -> Cow level (kill mini king) -> Another leg -> rodeo portal

► Show Spoiler


Tran Athulua

A2 Halls of the Dead level 3 -> kill Kethryes at golden chest

► Show Spoiler


Kurast 3000 BA

A3 Town -> Torajan Jungles -> north

► Show Spoiler


Legacy Of Blood

A3 Town -> Torajan Jungles -> south-east [LOCK:30s]

► Show Spoiler


Rathma Square

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Rathma Square

► Show Spoiler


Khalimgrad

A4 Plains of Despair -> lzual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate (Khalimgrad)

► Show Spoiler


Cathedral of Vanity

A4 Plains of Despair -> lzual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate

► Show Spoiler

Azmodan

A4 Chaos Sanctuary -> kill Ghom nhặt Key of Sin > Right Click mở cổng

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 115 > level 120: K3K, Tran Athulua (TA), Khalimgrad, Amodan Level

Level 120Duncraig

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Subterranean Corridor
(Nơi drop đồ sacred nhiều hơn)

► Show Spoiler


Kabraxis

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Church of Dien-Ap-Sten (giết boss mở cổng)

► Show Spoiler


Teganze

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery

► Show Spoiler


Triune

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Rathma Square (kill boss mở cổng)
Nơi này farm Cycles, cube với charm sẽ thêm stats

► Show Spoiler


Athulua

A2 Flouts of the Dead level 3 -> Tran Athulua -> Island of Skartara (summon at the center, scroll can drop in TA)

► Show Spoiler


Quov Tsin

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple

► Show Spoiler


Kingdom of Shadow - Ureh

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple -> Ruins of Ureh (path from cabin to banner) (nhà - cờ và hang thẳng hàng)

► Show Spoiler


Judgment Day

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Silver Spire 1-'2 -> Crystal Arch

► Show Spoiler


Belial

A4 Chaos Sanctuary -> kill Maghda to obtain Key of Lies

► Show Spoiler


Level 125Xazax

A2 Halls of the Dead level 3 -> Tran Athulua Island of Skartara -> Wretched Sands (hug left side)

► Show Spoiler


Toraja

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery

► Show Spoiler


Vizjun

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds

► Show Spoiler

Yshari Sanctum

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum

► Show Spoiler


Astrogha

A3 Town Torajan Jungles -> north-west [LOCK:300s]

► Show Spoiler


Zorun Tzin

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery -> Teganze -> Mbwiru Eikura

► Show Spoiler


Startled Witch

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple -> Ruins of Ureh (north)

► Show Spoiler


Fauztinville

A5 Open portal using Black Road charm upgraded with Any Rune
► Show Spoiler


Bremmtown

A5 Fauztiville north-east

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 125 > level 130: Fauztineville, Bremmtown, Vizjun, Torajam Duncraig

Level 130Brother Laz

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds -> Vizjun (north-east) -> Genesis [LOCK:15s]

Quest này rất hên xui nên cảnh báo trước
► Show Spoiler


Uldyssian

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Silver Spire 1->2 -> Crystal Arch

► Show Spoiler


The Void

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate -> CoV -> Black Abyss [LOCK:1500s]

► Show Spoiler


Samael

► Show Spoiler
Edited by BoneSpirit 6 months.
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
169 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Cách hoạt động của weapon và spell damage

Weapon damageWDM là damage dựa theo damage chính từ vũ khí để gây damage. Những kỹ năng attack có dòng xx% weapon damage là WDM.
WDM được tính thêm nhờ:
1. Ethereal Bonus (tăng thêm 50% base damage của weapon)
2. %Enhanced Damage (%ED)
3. +Flat Damage (dạng adds x-y, dạng + xx maximum damage, +xx minimum damage)
4. %Physical Damage (%EWD từ item, %damage từ skills / passives and buffs and str/dex factor. %dmg = %EWD + %physdmg + %dex/str bonus)
5. Deadly Strike (x2 tất cả damage physical tính từ bước 1 tới 4)
6: %Conversion (sẽ bắt đầu tính từ bước này)
7: +Flat elemental damage từ weapon/gear/skills (dạng adds x-y fire/light/cold/magic/poison damage)
8: %WDM của attack đã sử dụng.

Next delay

ND áp dụng đối với non melee attack (không phải đòn cận chiến), hay còn gọi mà dạng missiles, như arrow, knife, spell, ... ND là số frame từ lúc missiles xuất phát đến chi chạm quái. Nếu missile có 0 ND, nó có thể gây dmg mỗi frame (1 giây có 25 frame, nếu skill attack có 0 ND thì hit 25 lần/s, điểm hình của o ND là Tantrum ), nếu missile có 1 ND, nó hit sau mỗi 1 frame (15 lần/s), nếu có 2 ND, hit sau mỗi 2 frame nghĩ (gây dmg frame thứ 3).

Leech

Life và mana leech (hút máu và mana) bị giảm khi lên độ khó càng cao, và đối với boss cũng bị giảm. Leech chỉ tính dựa vào physical dmg. Cụ thể như sau:
Normal: 1/4
Nightmare: 1/7
Hell: 1/15
All boss: giảm thêm 40% hút máu mọi độ khó
Ví dụ đơn giản, bạn có 1000 dmg vật lí, có 50% hút máu, thì ở normal 1 attack bạn sẽ hút (1/4)*(50%)*1000= 125hp, ở nightmare 1 attack bạn sẽ hút, (1/7)*(50%)*1000= 71,4hp và lên Hell sẽ hút (1/15)*(50%)*1000 = 33,3hp

Crushing Blow

CB trừ thẳng vào máu hiện có của quái, deal 1/4 đối với attack cận chiến và 1/8 đối với đánh xa
CB không có tác dụng với boss

Deadly Strike

DS cho xác suất x2 physical damage (chỉ dmg vật lí ), được tính trước khi tính conversion dmg thành dạng khác

Conversion

Conversion là dạng %WDM sẽ chuyển thành dạng dmg element khác. %spell damage không có tác dụng với dmg dạng này, nhưng pierce sẽ có tác dụng

Defense

Nhiều dạng WDM attack trước khi trúng hit box của nhân vật sẽ qua tính defense trước, và defense có tác dụng cho đòn đánh đó trúng người hay không. Một số attack dạng pierce (xuyên qua) khi trúng người thì không tính defense.
Chance to be hit = 100*AR/(AR+Defense)*2*attacker lvl/(attack lvl + defender lvl)
Người tấn công và phòng thủ (attacker - defender) có thể là người chơi hoặc quái, không có sự khác biệt.
Sau khi tính xong defense, kế tiếp sẽ tính Block
Nếu defense đã loại bỏ đòn đánh, sẽ không có động tác hit recovery

Block

Tất cả WDM attack sẽ phải trải qua block check, khi block sẽ có động tác block recovery
Note: quái cũng có block, và boss cũng có block, nhưng nó chỉ cần 0 frame block, tức là không có động tác block gì hết

Avoid

Tất cả attack (cả WDM hay Spell) đều qua Avoid check, cách hoạt động giống như Block, nhưng cũng không cần động tác avoid.

Procs

Procs là xác suất cast 1 skill gì đó, có thể là WDM hay Spell.
Trường hợp stack % chance: nếu khác level > không cộng dồn, nếu cùng level cộng dồn % chance
⦁ On attack: chỉ đòn melee attack
⦁ On striking: cả đòn melee attack lẫn range attack
⦁ On kills: chỉ WDM hoặc poison dmg
⦁ On Deathblow (tên cũ là on slain): tất cả nguồn dmg, hoạt động trên merc

Spell damagePierce

Mọi mob và boss có giới hạn ở -100% resistances
Lượng kháng của quái và boss ở mỗi độ khó:
⦁ Normal: 0 và 0
⦁ Nightmare: 0 cho physical/magic và 15 cho elemental
⦁ Hell: 0 cho physical/magic và 35% cho elemental, kèm theo 10% xác suất cho 15% physical resist
Bosses ở Hell có 35% physical/magic res, 70% elemental res
Vậy để đạt giới hạn -100% res bạn cần 170 pierce
Trường hợp đặt biệt hơn là Samael, boss của Herald of the end, có 199% elemental res, 50% physical/magic res, immu với poison.
Pierce effect:
⦁ Vs mobs (35% res):
⦁ No pierce = 65% dmg dealt,
⦁ 65 pierce = 130% dmg dealt (x2 base dmg)
⦁ 135 pierce = 200% dmg dealt. (x3 base dmg, x1,5 dmg gain)

Vs bosses (70% res):
⦁ No pierce = 30% dmg dealt.
⦁ 30 pierce = 60% dmg dealt (x2 total dmg)
⦁ 90 pierce = 120% dmg dealt (x4 total dmg, 2x total dmg gain)
⦁ 170 pierce = 200% dmg dealt (x6,67 base dmg, x1,67 total dmg gain)
Spell damage effect
⦁ 100% spell dmg = x2 base dmg.
⦁ 200% spell dmg = x3 base dmg (x1,5 total dmg gain)
⦁ 300% spell dmg = 4x base dmg (x1,33 total dmg gain)
⦁ 400% spell dmg = 5x base dmg (x1,25 total dmg gain)

Immunities

Immunity đã thay đổi bằng absorb, quái có absorb luôn có 30/50/75% resistant không thể loại bỏ. Vẫn còn immu trong một vài boss uber khác.

Energy Factor

Spell dmg được boost từ energy dựa theo energy factor. Công thức tính:
(260∗(energy+10)/250+energy) + min((energy∗energyfactor)/15000,200) = % increased spell damage
Note: STR factor tương tự Energy factor, nó tính chung với energy factor

Poison Mechanics

Poison dmg có thể kích hoạt proc on kill, poison damage có dạng total damage over x seconds (dmg gây ra sau mỗi x giây). Để tính dmg, phải tính cả thời gian trúng độc. Ví dụ Lorenado deal 1000 dmg trong 10 giây, trong char sheet sẽ hiển thị 1000 dmg, thực tế dmg là 100dps (dps = damage mỗi giây), deal hết 1000 dmg trong 10s
%poison skill duration (chỉ tính cho spell) sẽ thêm thời gian trúng độc, không thêm dps, tức là nếu có 100% poison duration, dmg sẽ cộng là 2000dmg trong 20s (dps vẫn là 100dps)
% poison spell damage sẽ cho thêm dps, ví dụ có 100% spell dmg, 1000dmg trong 10s sẽ thành 2000dmg trong 10s, lúc này sát thương sẽ là 200dps
-% enemy poison resistance sẽ tác động vào cả dps lẫn thời gian trúng độc, chỉ tác dụng đối với quái. Ví dụ nếu Lorenado trúng quái có 75% poison res, dmg tính KHÔNG PHẢI là 250dmg trong 10s, mà tính là deal 63 dmg trong 2,5s > Chỗ này sẽ là tính theo 75% DPS, không phải tổng > tức là 75% res sẽ trừ vào DPS, từ 100dps > còn 25dps. Thời gian cũng trừ đi, 10s > còn 2,5s. Vậy dmg gây ra sẽ là 25*2,5= 63 dmg
Mọi chỉ số cộng thêm stack với nhau. Ví dụ: 1000dmg trong 10s với 100% spell dmg và 100% duration kèm theo -100 enemy resist sẽ deal tổng cộng:
DPS = (1000/10)*2*2= 400dps
Duration = 10*2*2=40s
Total dmg = 400*40= 16000 trong 40s
Vài quái và bosses có thêm dòng *poison length reduction sẽ làm giảm thời gian trúng độc > giảm total dmg, chứ không giảm dps
Nhiều nguồn dmg poison sẽ không stack với nhau, lượng DPS cao hơn sẽ đè lượng DPS thấp còn lại. Nghĩa là 1s poison sẽ đè 40s poison nếu DPS của 1s đó cao hơn. Vì lượng poison tính theo từng frame, DPS nào trong frame đó cao hơn sẽ lấy lượng DPS đó.

Slow Mechanics

Các dạng của slow:
1. Slows Target
Slow kẻ thù khi bạn gây HIT bằng WDM Skills
2. Slow Melee Target
Slow kẻ thù khi bạn gây hit bằng đòn cận chiến (Melee)
3. Slow Attacker
Slow kẻ thủ đang cận chiến bạn, đánh trúng bạn (vô dụng với ranged)
4. Slow Ranged Attacker
Slow kẻ thù đánh trúng bạn bằng dạng Ranged (Missile Attacks)
5. Cold Slow
Gây 20% slow
6. Skill based slow
Những skills có hiệu ứng làm chậm như: Chronofield, Miasma, Shower of Rocks, Snake Stance, Spellblind, Talon's Hold...
7. Summoned Minion Slow
Lamia's 'Slow Targe': slow kẻ thù khi striking
Void Archon's Warp Field aura: slow attack speed
Giới hạn của Slow
1. Giới hạn cho non-boss monster là 90% từ 1 nguồn (ví dụ 90% từ item) và 95% từ nhiều nguồn (Ví dụ 60% từ chronofield và 35% từ item).
2. Giới hạn cho bosses và player là 25%

Các loại mechanics khác

Magic Find

MF tác động đến độ hiếm của item, nó tăng tỉ lệ drop của magical/rare/set/uniques, không tác động đến tier của item. MF không ảnh hưởng đến Shrine, Rune và vài item khác như Runestone, Essense, ...

XP gain

Cơ bản thì exp gain theo %, 100% tương đương nhân 2 exp gain. Nó được nhân theo số player trong game luôn. Nghĩa là p2 với 100% exp sẽ là x3 exp, không phải chỉ x2.5. (tính là total = exp*(bonus từ số player)*(%exp))

No Drop

No drop là tỉ lệ game sẽ "nuốt" tỉ lệ drop đồ của bạn. Hay nói là "tao éo thích cho đồ mày đấy rồi sao? =))". Cái này xuất hiện khi party của bạn đứng xa nhau quá 2 màn hình, khi farm thì tỉ lệ drop sẽ giảm như bạn đi 1 mình, nhưng exp và stats quái vẫn giữ nguyên.

Small recap

3/5/7 players trong game nhưng không hiển thị trên màn hình sẽ tương đương với 2/3/4 player không drop đồ, nhưng stats của quái thì tương đương p3/p5/p7 (tức là nhiều người mà tỉ lệ drop vẫn vậy nếu không thấy họ trên màn hình)

Orange text procs

⦁ Amazing Grace: 5% on attack proc, làm bạn trở nên bất tử (100% avoid) trong 1,6s.
⦁ Thunderfury: 50% on attack proc, phóng set có lượng dmg = 75% WDM damage với 100% lightning conversion (physical dmg chuyển đổi thành lightning dmg)
⦁ Area of Effect Attack: 100% on attack proc, tạo WDM nova (100% wdm) gây dmg lên tất cả kẻ thù xung quanh 5 yards. Mỗi nova chỉ hit 1 lần và có thể kích hoạt proc on striking, hút máu, ... như một attack bình thường.
Edited by BoneSpirit 6 months.
User avatar
flamingfury69
Prowler
18 | -2
Guide rất hay mặc dù mình không đọc.
HohoHaha
Pit Knight
102 | 9
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Great Patron Badge
Patreon Contributor
Nên thêm chút hình hoặc format lại cho dễ nhìn 1 chút, để hơi rối :mrgreen: hoặc là có vid thì hay hơn ông ơi
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
169 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
HohoHaha wrote:Nên thêm chút hình hoặc format lại cho dễ nhìn 1 chút, để hơi rối :mrgreen: hoặc là có vid thì hay hơn ông ơi

Có thời gian mình sửa lại cho dễ nhìn, mới paste từ word ra à :D
thanhtb1
Skeleton
2 | 0
Bài viết rất hay, cảm ơn ông đã dành thời gian cho newbie :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
zdoiolongz
Fallen
1 | 0
Bài viết rất hay cảm ơn bác nhiều. Bác viết thêm ưu và nhược điểm của mỗi class nữa cho đầy đủ.
phamnamha93
Stygian Watcher
41 | 0
Bác cho hỏi cách đánh mấy con boss ở the void với, sao đánh mãi chả thấy mất máu j.
User avatar
BoneSpirit
Azure Drake
169 | 11
Common Auction Badge
Won 50 auctions
phamnamha93 wrote:Bác cho hỏi cách đánh mấy con boss ở the void với, sao đánh mãi chả thấy mất máu j.

con nào? wrath thì tự nó mất máu bạn chỉ cần sống sót thôi :\