Vietnamese - Hướng dẫn chơi Unholy Caster Paladin

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
288 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Unholy Caster Paladin Guide

Giới thiệu
Guide hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao của class unholy paladin. Guide tập trung vào khai thác lợi thế từ defense cao, khả năng boost Spell Damage và pierce của unholy pally. Guide bao gồm nhiều lối build khác nhau với đủ các loại elemental, cả magic và physic.
Thông tin liên quan

Các kỹ năng của UHC

► Show Spoiler


BREAKPOINTS
► Show Spoiler


SLAYER UNHOLY CASTERSpell gây dmg chính: Slayer, Vessel of Justice, Symphony of Destruction

Slayer caster rất mạnh ở patch 1.3. Mình khuyến khích các ban mới chơi và làm quen với game bằng build này. Gameplay không phức tạp, chỉ cần buff tất cả buff, vừa cast skill vừa chạy thôi.

Early Game

► Show Spoiler


Mid Game
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler


Mở rộng của build này: Exorcism & Magic Missile

Exorcism là Melee Spell (thay vì cast spell, thì đánh melee sẽ thay cho cast spell) tương tự Bloodthorn hay Lemures. Exorcism deal magic damage theo thời gian, dạng multi-hitting, range rộng, damage cao nên đáng để thử.

Magic Missile là magic spell có dmg target cao do khả năng phóng nhiều tia gây dmg dạng magic, key build là item
Oris' Herald


Oris' Herald
Scepters

'MaMaMaMaMaMa'
Runeword Level: 100
+(0 to 4) to All Skills
50% Cast Speed
Adds 300-600 magic damage
+(25 to 35)% to Physical/Magic Spell Damage
+(23 to 37) to Magic Missiles
30% to Energy
+1000 Defense
Physical Resist 15%
có oskills magic missile. Thường thì slayer caster sử dụng MM để săn boss.

LIGHTNING UNHOLY CASTERSpell chính: Mind Flay, Stormcall, Stormfront

Early Game
► Show Spoiler

MID Game
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler


FIRE UNHOLY CASTER


(MID-LATE game build)

MID GAME

Chọn spell chính, nên dùng RoL hoặc Pentagram
 • Ring of Light: Trên Shield Paladin
 • Pentagram: Trên
  Aurumvorax
  Aurumvorax
  War Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: 46 to 50
  Required Level: 100
  Required Strength: 581
  Item Level: 105
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  30% Cast Speed
  +(15 to 25)% to Fire Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Fire Resistance
  +(10 to 19) to Pentagram
  +20% to Summoned Minion Resistances
  +(50 to 100) Life Regenerated per Second
  Maximum Fire Resist +(1 to 2)%
  Elemental Resists +20%
  -10% Gold Find
  +(5 to 10) to Light Radius
  Socketed (3)
  ,
  Hepsheeba's Mantle
  Hepsheeba's Mantle
  Chain Mail (Sacred)

  Defense: (6060 - 7575) to (6854 - 8568)
  Required Level: 100
  Required Strength: 538
  Item Level: 105
  +(2 to 4) to Necromancer Skill Levels
  +(2 to 4) to Paladin Skill Levels
  30% Cast Speed
  -(20 to 30)% to Enemy Fire Resistance
  +(15 to 25) to Pentagram
  +(140 to 200)% Enhanced Defense
  +50 Life Regenerated per Second
  Maximum Fire Resist +3%
  Socketed (6)
  , Crafted Sceptres
 • Apocalypse: Crafted Boots
 • Funeral Pyre: Crafted Daggers
 • Path of Flames:
  Nero
  Nero
  Belts

  'Auhe'
  Runeword Level: 100
  10% Chance to cast level 14 Fortress on Melee Attack
  Adds 7-25 damage
  +150% Damage to Demons
  Adds 125-250 fire damage
  +(16 to 20)% to Fire Spell Damage
  2% Deadly Strike
  +(7 to 12) to Path of Flames
  +(115 to 143)% Enhanced Defense
  Auhe RW,
  Elemental Band
  Elemental Band
  Ring (Sacred)

  Elemental Band
  Required Level: 100
  Item Level: 120
  +10% to Spell Damage
  +1 to Hive
  +1 to Lightning Arena
  +1 to Nova Charge
  +1 to Path of Flames
 • (PoF có thể build dạng lazy, PoF rất mạnh nếu build theo max fire gear, bản sigma bị neft nặng nhưng vẫn mạnh, nên đi chung PoF với các spell chính còn lại như Ring of Light hay Pentagram).
 • Flamestrike:
  The Pyre
  The Pyre
  Bonebreaker (Sacred)

  One-Hand Damage: 51 to 52
  (Paladin Only)
  Required Level: 100
  Required Strength: 544
  Item Level: 105
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(2 to 3) to Paladin Skill Levels
  50% Cast Speed
  +50% Damage to Undead
  +(15 to 25)% to Fire Spell Damage
  -15% to Enemy Fire Resistance
  +(30 to 40)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(17 to 28) to Flamestrike
  Elemental Resists +15%
  +(75 to 100) Life after each Kill
  30% Gold Find
  Socketed (3)
 • Meteor Shower: Any Crafted Helms
 • Brimstone: Trên Crafted Sceptres, Paladin Helms, Circlets
 • Cataclysm: từ
  Apostasy
  Apostasy
  Scepters

  'Shaad'
  Runeword Level: 100
  +3 to Paladin Skill Levels
  50% Cast Speed
  +20% Enhanced Damage
  +(21 to 25)% to Lightning Spell Damage
  +(21 to 25)% to Physical/Magic Spell Damage
  +(24 to 29) to Cataclysm
  +(24 to 29) to Frozen Crown
  Total Character Defense (21 to 30)%
  Shaad RW
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler

Setup này tương tự với build holy caster, có thể dễ dàng chuyển sang wyrmdin nếu muốn đánh uber quest dễ dàng hơn.

COLD UNHOLY CASTER


(MID-LATE game build)
Spell chính bao gồm:
 • Avalanche:
  Eyes of Septumos
  Eyes of Septumos
  Circlet (Sacred)

  Defense: 505 to 571
  Required Level: 80
  Required Dexterity: 262
  Item Level: 105
  +(80 to 150) Energy Factor to Spell Damage
  1% Chance to cast level 10 Cold Fear on Death Blow
  -(15 to 20)% to Enemy Cold Resistance
  +(14 to 22) to Avalanche
  (10 to 20)% to Energy
  Elemental Resists +(15 to 25)%
  Socketed (4)
  ,
  Spire of Sarnakyle
  Spire of Sarnakyle
  Gnarled Staff (Sacred)

  Two-Hand Damage: 59 to 62
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 218
  Item Level: 120
  Dexterity Damage Bonus: (0.1 per Dexterity)%
  +(9 to 10) to All Skills
  +50% Damage to Undead
  +(26 to 50)% to Cold Spell Damage
  -(29 to 35)% to Enemy Cold Resistance
  +(10 to 20) to Avalanche
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 50%
  +(201 to 250) Life after each Demon Kill
  Poison Length Reduced by 50%
  25% Gold Find
  Socketed (4)
  , Crafted Staves
 • Hailstorm: Rare Amulet
 • Churel: Boots (Spell này yếu, không khuyến khích sử dụng)
 • Winter Avatar:
  Galdr
  Galdr
  Scepters

  'Taha'
  Runeword Level: 100
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +15 Energy Factor to Spell Damage
  +(3 to 5) to Paladin Skill Levels
  1% Base Block Chance
  +20 to Maximum Damage
  +(18 to 28)% to Fire Spell Damage
  +(18 to 28)% to Cold Spell Damage
  -15% to Enemy Fire Resistance
  -15% to Enemy Cold Resistance
  +(11 to 19) to Winter Avatar
  ,
  Frostneedle
  Frostneedle
  Kriss (Sacred)

  One-Hand Damage: 39 to 40
  Required Level: 100
  Required Dexterity: 454
  Item Level: 105
  Dexterity Damage Bonus: (0.17 per Dexterity)%
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  2% Chance to cast level 19 Glacial Nova on Death Blow
  +(1 to 2) to All Skills
  +(25 to 40)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(20 to 25) to Winter Avatar
  Maximum Cold Resist +(1 to 2)%
  Cannot Be Frozen
  Total Character Defense 50%
  Socketed (3)
  ,
  Shiverhood
  Shiverhood
  Full Helm (Sacred)

  Defense: (3596 - 4141) to (4218 - 4803)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  273
  Item Level: 105
  You may Only use Melee, Summon and Support Skills
  +(1 to 2) to All Skills
  +(20 to 30)% to Cold Spell Damage
  -(15 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(15 to 20) to Winter Avatar
  +(25 to 50)% to Summoned Minion Life
  +(120 to 160)% Enhanced Defense
  +(600 to 1000) Defense
  Maximum Mana (10 to 20)%
  +100 Life on Attack
  Requirements -50%
  Socketed (4)
 • Hunting Banshee:
  Darkfeast
  Darkfeast
  Goedendag (Sacred)

  One-Hand Damage: 53 to 54
  Required Strength: 574
  Required Level: 100
  (Paladin Only)
  Strength Damage Bonus: (0.18 per Strength)%
  +(0 to 2) Projectile to Hunting Banshee
  +(50 to 200) Energy Factor to Spell Damage
  +50% Damage to Undead
  +(30 to 50)% to Cold Spell Damage
  -(10 to 25)% to Enemy Cold Resistance
  +(18 to 30) to Hunting Banshee
  +50 Life Regenerated per Second
  Total Character Defense (30 to 60)%
  +50 Life after each Kill
  Socketed (3)

Mid Game
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler


POISON UNHOLY CASTER


(Mid-Late game build)
Spell chính: Lorenado hoặc Pestilence

Mid Game
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler


LazydinSpell dmg chính: Vessel of Justice, Path of Flame, Symphony of Destruction, Proc

Late Game
► Show Spoiler


TANTRUMDINSkill chính: Tantrum. Build theo 2 hướng: Spell damage hoặc Weapon damage (dạng flat elemental)
Early Game
► Show Spoiler


Late Game
► Show Spoiler


ENDGAME CONTENTCarnageCarnage build dựa theo shield
The Book of Kalen
The Book of Kalen
Targe (Sacred)

Defense: (3513 - 4471) to (3737 - 4757)
Chance to Block: 3%
(Paladin Only)
Required Level: 100
Required Dexterity: 437
Item Level: 105
Dragonform Attribute Bonus is Halved
30% Hit Recovery
1% Base Block Chance
+(20 to 40) to Carnage
+(120 to 180)% Enhanced Defense
+2000 Defense vs. Missile
Maximum Life 10%
Socketed (4)
, dựa vào lựa damage lớn, stack fire pierce sẽ rất mạnh khi săn boss
► Show Spoiler


WhirlwindWhirldwind dựa theo vũ khí
Hammer of Jholm
Hammer of Jholm
Maul (Sacred)

Two-Hand Damage: 74 to 82
Required Level: 100
Required Strength:
1260
Item Level: 120
Strength Damage Bonus: (0.26 per Strength)%
While Using Whirlwind:
Adds 3 - 5 Fire Damage per 10 Attributes
Adds 3 - 5 Lightning Damage per 10 Attributes
+200% to Fire and Lightning Spell Damage
-1% to Enemy Fire and Lightning Resists per 60 Attributes
15% Chance to cast level 60 Cataclysm on Melee Attack
15% Chance to cast level 60 Nova on Melee Attack
120% Attack Speed
+50% Damage to Undead
+20 to Whirlwind
Requirements +100%
Socketed (6)
, sử dụng lợi thế về spell và pierce để mạnh, build nên dựa theo procs và buff auto cast spell như PoF, Hive, ...
Gear
► Show Spoiler


Disco InfernoGear
► Show Spoiler


GRAVEYARDINĐây là build lai giữa Poison Unholy Caster và Lazydin, chỉ cần buff và chạy lòng vòng nhìn quái chết dần.
► Show SpoilerShunpo► Show Spoiler
Edited by BoneSpirit 1 month.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
288 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

END GAME QUESTSLevel <59Level Challenge

(làm trước level 59, nếu hơn sẽ phải trả nhiều AC mới ép được)
Throne of Destruction Act 5 -> giết cái trụ wave cuối cùng Infernal Contraption sẽ mở port -> Tran Athulua
► Show Spoiler


Monster Tokens
► Show Spoiler


Level 80Ennead Challenge
Cấp độ Nightmare > giết Mephisto > Mở K3BA portal (đi đến cuối Map sẽ gặp boss)

Level 105The Butcher

A1 Stony Field -> Tristram -> inside house [LOCK:20s]
► Show Spoiler


Island of the Sunless Sea

A2 Stony Tomb 1 -> Treasure Volt -> Kill Gheed's Mentor
Nơi này để farm gold

► Show Spoiler


Infernal Machine

A1 Tamoe Highland -> The Pit

► Show Spoiler


Death Projector

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds [LOCK:30s]

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 105 > level 110: Island of the Sunless Sea, A5 quest mở cổng vào Baal, A5 Icy Cellar

Level 110Tal Rasha

A2 Canyon of the Magi -> Tal Rasha Tomb -> Kill guardians of duriel chamber entrance

► Show Spoiler


Creature of Flame

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Dimensional Sanctum [LOCK:20s]

► Show Spoiler


Lord Aldric Jitan

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-west

► Show Spoiler


Akarat

A3 Town -> Torajan Jungles -> north

► Show Spoiler


King Koth

A5 Ancient's Way -> Mount arrest -> Kill Ancients [LOCK:120s]

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 110 > level 115: Torajan Jungles, Cow Level


Level 115Black Road Challenge

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Church of Dien-Ap-Sten

► Show Spoiler


Bull Prince Rodeo

A1 Catacombs 4 (Wirt's Leg in Andariels room) -> Cow level (kill mini king) -> Another leg -> rodeo portal

► Show Spoiler


Tran Athulua

A2 Halls of the Dead level 3 -> kill Kethryes at golden chest

► Show Spoiler


Kurast 3000 BA

A3 Town -> Torajan Jungles -> north

► Show Spoiler


Legacy Of Blood

A3 Town -> Torajan Jungles -> south-east [LOCK:30s]

► Show Spoiler


Rathma Square

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Rathma Square

► Show Spoiler


Khalimgrad

A4 Plains of Despair -> lzual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate (Khalimgrad)

► Show Spoiler


Cathedral of Vanity

A4 Plains of Despair -> lzual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate

► Show Spoiler

Azmodan

A4 Chaos Sanctuary -> kill Ghom nhặt Key of Sin > Right Click mở cổng

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 115 > level 120: K3K, Tran Athulua (TA), Khalimgrad, Amodan Level

Level 120Duncraig

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Subterranean Corridor
(Nơi drop đồ sacred nhiều hơn)

► Show Spoiler


Kabraxis

A1 Town (Warriv) -> Bramwell -> Church of Dien-Ap-Sten (giết boss mở cổng)

► Show Spoiler


Teganze

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery

► Show Spoiler


Triune

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Rathma Square (kill boss mở cổng)
Nơi này farm Cycles, cube với charm sẽ thêm stats

► Show Spoiler


Athulua

A2 Flouts of the Dead level 3 -> Tran Athulua -> Island of Skartara (summon at the center, scroll can drop in TA)

► Show Spoiler


Quov Tsin

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple

► Show Spoiler


Kingdom of Shadow - Ureh

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple -> Ruins of Ureh (path from cabin to banner) (nhà - cờ và hang thẳng hàng)

► Show Spoiler


Judgment Day

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Silver Spire 1-'2 -> Crystal Arch

► Show Spoiler


Belial

A4 Chaos Sanctuary -> kill Maghda to obtain Key of Lies

► Show Spoiler


Level 125Xazax

A2 Halls of the Dead level 3 -> Tran Athulua Island of Skartara -> Wretched Sands (hug left side)

► Show Spoiler


Toraja

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery

► Show Spoiler


Vizjun

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds

► Show Spoiler

Yshari Sanctum

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum

► Show Spoiler


Astrogha

A3 Town Torajan Jungles -> north-west [LOCK:300s]

► Show Spoiler


Zorun Tzin

A3 Town -> Torajan Jungles -> north-east -> Torajan Cemetery -> Teganze -> Mbwiru Eikura

► Show Spoiler


Startled Witch

A3 Lower Kurast -> kill The Vizier at the entrance -> Caldeum -> Vizjerei Temple -> Ruins of Ureh (north)

► Show Spoiler


Fauztinville

A5 Open portal using Black Road charm upgraded with Any Rune
► Show Spoiler


Bremmtown

A5 Fauztiville north-east

► Show Spoiler


Nơi farm EXP từ level 125 > level 130: Fauztineville, Bremmtown, Vizjun, Torajam Duncraig

Level 130Brother Laz

A3 Flayer Jungle -> Swampy Pit -> Proving Grounds -> Vizjun (north-east) -> Genesis [LOCK:15s]

Quest này rất hên xui nên cảnh báo trước
► Show Spoiler


Uldyssian

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Silver Spire 1->2 -> Crystal Arch

► Show Spoiler


The Void

A4 Plains of Despair -> Izual -> Diamond Gates -> Silver City -> Library Of Fate -> CoV -> Black Abyss [LOCK:1500s]

► Show Spoiler


Samael

► Show Spoiler
Edited by BoneSpirit 9 months.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
288 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Cách hoạt động của weapon và spell damage

Weapon damageWDM là damage dựa theo damage chính từ vũ khí để gây damage. Những kỹ năng attack có dòng xx% weapon damage là WDM.
WDM được tính thêm nhờ:
1. Ethereal Bonus (tăng thêm 50% base damage của weapon)
2. %Enhanced Damage (%ED)
3. +Flat Damage (dạng adds x-y, dạng + xx maximum damage, +xx minimum damage)
4. %Physical Damage (%EWD từ item, %damage từ skills / passives and buffs and str/dex factor. %dmg = %EWD + %physdmg + %dex/str bonus)
5. Deadly Strike (x2 tất cả damage physical tính từ bước 1 tới 4)
6: %Conversion (sẽ bắt đầu tính từ bước này)
7: +Flat elemental damage từ weapon/gear/skills (dạng adds x-y fire/light/cold/magic/poison damage)
8: %WDM của attack đã sử dụng.

Next delay

ND áp dụng đối với non melee attack (không phải đòn cận chiến), hay còn gọi mà dạng missiles, như arrow, knife, spell, ... ND là số frame từ lúc missiles xuất phát đến chi chạm quái. Nếu missile có 0 ND, nó có thể gây dmg mỗi frame (1 giây có 25 frame, nếu skill attack có 0 ND thì hit 25 lần/s, điểm hình của o ND là Tantrum ), nếu missile có 1 ND, nó hit sau mỗi 1 frame (15 lần/s), nếu có 2 ND, hit sau mỗi 2 frame nghĩ (gây dmg frame thứ 3).

Leech

Life và mana leech (hút máu và mana) bị giảm khi lên độ khó càng cao, và đối với boss cũng bị giảm. Leech chỉ tính dựa vào physical dmg. Cụ thể như sau:
Normal: 1/4
Nightmare: 1/7
Hell: 1/15
All boss: giảm thêm 40% hút máu mọi độ khó
Ví dụ đơn giản, bạn có 1000 dmg vật lí, có 50% hút máu, thì ở normal 1 attack bạn sẽ hút (1/4)*(50%)*1000= 125hp, ở nightmare 1 attack bạn sẽ hút, (1/7)*(50%)*1000= 71,4hp và lên Hell sẽ hút (1/15)*(50%)*1000 = 33,3hp

Crushing Blow

CB trừ thẳng vào máu hiện có của quái, deal 1/4 đối với attack cận chiến và 1/8 đối với đánh xa
CB không có tác dụng với boss

Deadly Strike

DS cho xác suất x2 physical damage (chỉ dmg vật lí ), được tính trước khi tính conversion dmg thành dạng khác

Conversion

Conversion là dạng %WDM sẽ chuyển thành dạng dmg element khác. %spell damage không có tác dụng với dmg dạng này, nhưng pierce sẽ có tác dụng

Defense

Nhiều dạng WDM attack trước khi trúng hit box của nhân vật sẽ qua tính defense trước, và defense có tác dụng cho đòn đánh đó trúng người hay không. Một số attack dạng pierce (xuyên qua) khi trúng người thì không tính defense.
Chance to be hit = 100*AR/(AR+Defense)*2*attacker lvl/(attack lvl + defender lvl)
Người tấn công và phòng thủ (attacker - defender) có thể là người chơi hoặc quái, không có sự khác biệt.
Sau khi tính xong defense, kế tiếp sẽ tính Block
Nếu defense đã loại bỏ đòn đánh, sẽ không có động tác hit recovery

Block

Tất cả WDM attack sẽ phải trải qua block check, khi block sẽ có động tác block recovery
Note: quái cũng có block, và boss cũng có block, nhưng nó chỉ cần 0 frame block, tức là không có động tác block gì hết

Avoid

Tất cả attack (cả WDM hay Spell) đều qua Avoid check, cách hoạt động giống như Block, nhưng cũng không cần động tác avoid.

Procs

Procs là xác suất cast 1 skill gì đó, có thể là WDM hay Spell.
Trường hợp stack % chance: nếu khác level > không cộng dồn, nếu cùng level cộng dồn % chance
⦁ On attack: chỉ đòn melee attack
⦁ On striking: cả đòn melee attack lẫn range attack
⦁ On kills: chỉ WDM hoặc poison dmg
⦁ On Deathblow (tên cũ là on slain): tất cả nguồn dmg, hoạt động trên merc

Spell damagePierce

Mọi mob và boss có giới hạn ở -100% resistances
Lượng kháng của quái và boss ở mỗi độ khó:
⦁ Normal: 0 và 0
⦁ Nightmare: 0 cho physical/magic và 15 cho elemental
⦁ Hell: 0 cho physical/magic và 35% cho elemental, kèm theo 10% xác suất cho 15% physical resist
Bosses ở Hell có 35% physical/magic res, 70% elemental res
Vậy để đạt giới hạn -100% res bạn cần 170 pierce
Trường hợp đặt biệt hơn là Samael, boss của Herald of the end, có 199% elemental res, 50% physical/magic res, immu với poison.
Pierce effect:
⦁ Vs mobs (35% res):
⦁ No pierce = 65% dmg dealt,
⦁ 65 pierce = 130% dmg dealt (x2 base dmg)
⦁ 135 pierce = 200% dmg dealt. (x3 base dmg, x1,5 dmg gain)

Vs bosses (70% res):
⦁ No pierce = 30% dmg dealt.
⦁ 30 pierce = 60% dmg dealt (x2 total dmg)
⦁ 90 pierce = 120% dmg dealt (x4 total dmg, 2x total dmg gain)
⦁ 170 pierce = 200% dmg dealt (x6,67 base dmg, x1,67 total dmg gain)
Spell damage effect
⦁ 100% spell dmg = x2 base dmg.
⦁ 200% spell dmg = x3 base dmg (x1,5 total dmg gain)
⦁ 300% spell dmg = 4x base dmg (x1,33 total dmg gain)
⦁ 400% spell dmg = 5x base dmg (x1,25 total dmg gain)

Immunities

Immunity đã thay đổi bằng absorb, quái có absorb luôn có 30/50/75% resistant không thể loại bỏ. Vẫn còn immu trong một vài boss uber khác.

Energy Factor

Spell dmg được boost từ energy dựa theo energy factor. Công thức tính:
(260∗(energy+10)/250+energy) + min((energy∗energyfactor)/15000,200) = % increased spell damage
Note: STR factor tương tự Energy factor, nó tính chung với energy factor

Poison Mechanics

Poison dmg có thể kích hoạt proc on kill, poison damage có dạng total damage over x seconds (dmg gây ra sau mỗi x giây). Để tính dmg, phải tính cả thời gian trúng độc. Ví dụ Lorenado deal 1000 dmg trong 10 giây, trong char sheet sẽ hiển thị 1000 dmg, thực tế dmg là 100dps (dps = damage mỗi giây), deal hết 1000 dmg trong 10s
%poison skill duration (chỉ tính cho spell) sẽ thêm thời gian trúng độc, không thêm dps, tức là nếu có 100% poison duration, dmg sẽ cộng là 2000dmg trong 20s (dps vẫn là 100dps)
% poison spell damage sẽ cho thêm dps, ví dụ có 100% spell dmg, 1000dmg trong 10s sẽ thành 2000dmg trong 10s, lúc này sát thương sẽ là 200dps
-% enemy poison resistance sẽ tác động vào cả dps lẫn thời gian trúng độc, chỉ tác dụng đối với quái. Ví dụ nếu Lorenado trúng quái có 75% poison res, dmg tính KHÔNG PHẢI là 250dmg trong 10s, mà tính là deal 63 dmg trong 2,5s > Chỗ này sẽ là tính theo 75% DPS, không phải tổng > tức là 75% res sẽ trừ vào DPS, từ 100dps > còn 25dps. Thời gian cũng trừ đi, 10s > còn 2,5s. Vậy dmg gây ra sẽ là 25*2,5= 63 dmg
Mọi chỉ số cộng thêm stack với nhau. Ví dụ: 1000dmg trong 10s với 100% spell dmg và 100% duration kèm theo -100 enemy resist sẽ deal tổng cộng:
DPS = (1000/10)*2*2= 400dps
Duration = 10*2*2=40s
Total dmg = 400*40= 16000 trong 40s
Vài quái và bosses có thêm dòng *poison length reduction sẽ làm giảm thời gian trúng độc > giảm total dmg, chứ không giảm dps
Nhiều nguồn dmg poison sẽ không stack với nhau, lượng DPS cao hơn sẽ đè lượng DPS thấp còn lại. Nghĩa là 1s poison sẽ đè 40s poison nếu DPS của 1s đó cao hơn. Vì lượng poison tính theo từng frame, DPS nào trong frame đó cao hơn sẽ lấy lượng DPS đó.

Slow Mechanics

Các dạng của slow:
1. Slows Target
Slow kẻ thù khi bạn gây HIT bằng WDM Skills
2. Slow Melee Target
Slow kẻ thù khi bạn gây hit bằng đòn cận chiến (Melee)
3. Slow Attacker
Slow kẻ thủ đang cận chiến bạn, đánh trúng bạn (vô dụng với ranged)
4. Slow Ranged Attacker
Slow kẻ thù đánh trúng bạn bằng dạng Ranged (Missile Attacks)
5. Cold Slow
Gây 20% slow
6. Skill based slow
Những skills có hiệu ứng làm chậm như: Chronofield, Miasma, Shower of Rocks, Snake Stance, Spellblind, Talon's Hold...
7. Summoned Minion Slow
Lamia's 'Slow Targe': slow kẻ thù khi striking
Void Archon's Warp Field aura: slow attack speed
Giới hạn của Slow
1. Giới hạn cho non-boss monster là 90% từ 1 nguồn (ví dụ 90% từ item) và 95% từ nhiều nguồn (Ví dụ 60% từ chronofield và 35% từ item).
2. Giới hạn cho bosses và player là 25%

Các loại mechanics khác

Magic Find

MF tác động đến độ hiếm của item, nó tăng tỉ lệ drop của magical/rare/set/uniques, không tác động đến tier của item. MF không ảnh hưởng đến Shrine, Rune và vài item khác như Runestone, Essense, ...

XP gain

Cơ bản thì exp gain theo %, 100% tương đương nhân 2 exp gain. Nó được nhân theo số player trong game luôn. Nghĩa là p2 với 100% exp sẽ là x3 exp, không phải chỉ x2.5. (tính là total = exp*(bonus từ số player)*(%exp))

No Drop

No drop là tỉ lệ game sẽ "nuốt" tỉ lệ drop đồ của bạn. Hay nói là "tao éo thích cho đồ mày đấy rồi sao? =))". Cái này xuất hiện khi party của bạn đứng xa nhau quá 2 màn hình, khi farm thì tỉ lệ drop sẽ giảm như bạn đi 1 mình, nhưng exp và stats quái vẫn giữ nguyên.

Small recap

3/5/7 players trong game nhưng không hiển thị trên màn hình sẽ tương đương với 2/3/4 player không drop đồ, nhưng stats của quái thì tương đương p3/p5/p7 (tức là nhiều người mà tỉ lệ drop vẫn vậy nếu không thấy họ trên màn hình)

Orange text procs

⦁ Amazing Grace: 5% on attack proc, làm bạn trở nên bất tử (100% avoid) trong 1,6s.
⦁ Thunderfury: 50% on attack proc, phóng set có lượng dmg = 75% WDM damage với 100% lightning conversion (physical dmg chuyển đổi thành lightning dmg)
⦁ Area of Effect Attack: 100% on attack proc, tạo WDM nova (100% wdm) gây dmg lên tất cả kẻ thù xung quanh 5 yards. Mỗi nova chỉ hit 1 lần và có thể kích hoạt proc on striking, hút máu, ... như một attack bình thường.
Edited by BoneSpirit 9 months.
User avatar
flamingfury69
Prowler
18 | -2
Guide rất hay mặc dù mình không đọc.
HohoHaha
Pit Knight
104 | 9
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Great Patron Badge
Patreon Contributor
Nên thêm chút hình hoặc format lại cho dễ nhìn 1 chút, để hơi rối :mrgreen: hoặc là có vid thì hay hơn ông ơi
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
288 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
HohoHaha wrote:Nên thêm chút hình hoặc format lại cho dễ nhìn 1 chút, để hơi rối :mrgreen: hoặc là có vid thì hay hơn ông ơi

Có thời gian mình sửa lại cho dễ nhìn, mới paste từ word ra à :D
thanhtb1
Skeleton
2 | 0
Bài viết rất hay, cảm ơn ông đã dành thời gian cho newbie :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
zdoiolongz
Fallen
1 | 0
Bài viết rất hay cảm ơn bác nhiều. Bác viết thêm ưu và nhược điểm của mỗi class nữa cho đầy đủ.
phamnamha93
Stygian Watcher
41 | 0
Bác cho hỏi cách đánh mấy con boss ở the void với, sao đánh mãi chả thấy mất máu j.
User avatar
BoneSpirit
Monkey King
288 | 32
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
phamnamha93 wrote:Bác cho hỏi cách đánh mấy con boss ở the void với, sao đánh mãi chả thấy mất máu j.

con nào? wrath thì tự nó mất máu bạn chỉ cần sống sót thôi :\