Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương

Join other median communities around the world!
namanh1102
Invader
9 | 4
Fire caster Sorc
Patch: 1.6

Showcase


https://www.twitch.tv/videos/550368760

Early-Mid Game

(Do ở đầu game fire caster sorc là build mạnh nhất nên với người chơi có kinh nghiệm chỉ cần làm cây Staff of Roses[item] và áo quest 3 act 1 ở độ khó nightmare là có thể đi đến lvl 126 (easy farm, ez boss 105, 110, 115, ez 1 vài boss 120) mà k cần phải nâng đồ. Với người chơi mới thì nên build như sau: )
► Show Spoiler


End Game (Radiance Build)


► Show Spoiler


End Game (Nếu không chơi radiance)


► Show Spoiler
Edited by namanh1102 4 months.
User avatar
Sonicbdwa
Sasquatch
63 | 6
Common Supporter Badge
Donated 1 time
Lightning Sorceress

Cần Ghostmoon từ level 120 trở lên để thực sự toả sáng.
Startled Witch với the void (boss battle) cần respec.

Con sorc mình chơi SS (season) 23: https://tsw.vn.cz/acc/char.php?name=Karla.
Mình hầu như không dùng merc early game.


Patch: 1.4.
Sẽ update sau khi có patch mới.


FAQ


► Show Spoiler


Crafting


► Show Spoiler


Hotkeys


► Show Spoiler


Mercenary


Guide của bonespirit: Vietnamese - Ultimate Merc Guide.
Mình dùng con merc A1 Ranger (weapon:
Webspinner
Webspinner
Short War Bow (4)

Two-Hand Damage: (8 - 9) to (23 - 29)
Required Level: 8
Required Dexterity:
73 to 77
Item Level: 12
Dexterity Damage Bonus: (0.11 per Dexterity)%
5% Chance to cast level 5 Arachnomancy on Kill
3% Chance to cast level 4 Miasma on Striking
+(18 to 35)% Enhanced Damage
+(11 to 15) to Maximum Damage
+(2 to 3)% to Poison Spell Damage
Maximum Life (3 to 5)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Slows Attacker by (6 to 10)%
Requirements -(11 to 15)%
Socketed (2)
Two-Hand Damage: (28 - 32) to (57 - 70)
Required Level: 28
Required Dexterity:
95 to 100
Item Level: 31
Dexterity Damage Bonus: (0.11 per Dexterity)%
6% Chance to cast level 10 Arachnomancy on Kill
4% Chance to cast level 10 Miasma on Striking
+(52 to 69)% Enhanced Damage
+(16 to 25) to Maximum Damage
+(5 to 6)% to Poison Spell Damage
Maximum Life (9 to 11)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Slows Attacker by (11 to 15)%
Requirements -(21 to 25)%
Socketed (4)
Two-Hand Damage: (76 - 83) to (135 - 153)
Required Level: 47
Required Dexterity:
161 to 171
Item Level: 52
Dexterity Damage Bonus: (0.11 per Dexterity)%
7% Chance to cast level 14 Arachnomancy on Kill
5% Chance to cast level 16 Miasma on Striking
+(87 to 103)% Enhanced Damage
+(31 to 40) to Maximum Damage
+(8 to 9)% to Poison Spell Damage
Maximum Life (15 to 17)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Slows Attacker by (21 to 25)%
Requirements -(31 to 35)%
Socketed (5)
Two-Hand Damage: (102 - 110) to (179 - 199)
Required Level: 54
Required Dexterity:
294 to 313
Item Level: 85
Dexterity Damage Bonus: (0.11 per Dexterity)%
8% Chance to cast level 18 Arachnomancy on Kill
6% Chance to cast level 19 Miasma on Striking
+(104 to 120)% Enhanced Damage
+(41 to 50) to Maximum Damage
+(9 to 10)% to Poison Spell Damage
Maximum Life (18 to 20)%
Miasma Effect Duration: +2 seconds
Slows Attacker by (31 to 35)%
Requirements -(36 to 40)%
Socketed (6)
(đi farm fauzt với nó khoẻ hơn mấy con kia =)) ).

Early Game (1 to 105)


► Show Spoiler

► Show Spoiler


Mid Game


Bắt đầu nhặt jewel ilvl 99, kiểm ornate shrine và base item để craft.
Nên làm runeword
Kabbalah
Kabbalah
Sorceress Orbs

'Kur'
Runeword Level: 78
+3 to Sorceress Skill Levels
1% Base Block Chance
+(16 to 20)% to Fire Spell Damage
+(6 to 16) to Divine Apparition
20% to Energy
Maximum Mana 3%
+(2 to 4)% to Experience Gained
thay cho
Pax Mystica
Pax Mystica
Staves

'Nef'
Runeword Level: 13
+1 to All Skills
+15% Bonus to Poison Skill Duration
+(2 to 5) to Blink
Elemental Resists +(11 to 15)%
(11 to 13)% Magic Find
. Cái này dùng dài dài, cho tới khi có charm the void.
► Show Spoiler

► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
Edited by Sonicbdwa 4 months.
chuhebolo12
Destroyer
7 | 1
Common Supporter Badge
Donated 1 time
Mana Sorceress
Patch: 1.4

Early Game (lvl 1 => 100)


► Show Spoiler


Mid Game (100 -120)


► Show Spoiler

End Game (120 -)


Tới đây thì có 2 hướng để bạn chọn hoặc cũng có thể theo cả 2:

Dùng Orb Main skill là Arcane Torrent + Immersion (Đánh boss ngon + trâu hơn tí)
► Show Spoiler

Dùng
Valthek's Command
Valthek's Command
War Staff (Sacred)

Two-Hand Damage: 63 to 69
(Sorceress Only)
Required Level: 100
Required Dexterity: 250
Item Level: 120
Dexterity Damage Bonus: (0.06 per Dexterity)%
Mana Sweep: +15% Total Damage, Leeches no Mana
4% Chance to cast level 50 Vizjerei Rage on Death Blow
+(9 to 11) to Sorceress Skill Levels
Jitan's Gate Cooldown Reduced by 4 seconds
+50% Damage to Undead
+(1 to 500) to Life
+(1 to 250) to Mana
Socketed (6)
Main skill là Mana Sweep + Immersion (Max Farm)

► Show Spoiler
User avatar
Shinx
Imp
5 | 2
Giữ chỗ
User avatar
BoneSpirit
Cog
209 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
END GAME - ANCIENT'S HAND
 • Weapon:
  The Grandfather
  The Grandfather
  Great Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (219 - 254) to (336 - 396)
  Two-Hand Damage: (312 - 347) to (423 - 483)
  Required Level: 120
  Required Strength:
  1340
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.16 per Strength)%
  +400% Deadly Strike
  -5% Deadly Strike per 1% Attack Speed
  Indestructible
  +200% Enhanced Damage
  Adds (75 to 110)-(180 to 240) damage
  (150 to 300)% Bonus to Attack Rating
  +(30 to 40) to Ancients' Hand
  +50 to all Attributes
  Maximum Life (15 to 20)%
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  socket 6x shaad
 • Body Armor:
  Candlewake
  Candlewake
  Splint Mail (Sacred)

  Defense: (8032 - 9339) to (11077 - 12593)
  Required Level: 100
  Required Strength: 563
  Item Level: 105
  -2% Base Block Chance
  Additional Strength Damage Bonus: 0.03125%
  -(11 to 15)% to Enemy Cold Resistance
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  (10 to 25)% to Strength
  +(1500 to 3500) Defense
  Cannot Be Frozen
  (1/2 chance to appear)
  Total Character Defense (50 to 100)%
  Socketed (6)
  |
  Khazra Plate
  Khazra Plate
  Ancient Armor (Sacred)

  Defense: (8603 - 9489) to (10651 - 11748)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  2160
  Item Level: 120
  Level 1 Demon Blood Aura
  +60% Damage to Demons
  5% Chance of Crushing Blow
  10% Deadly Strike
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Vitality
  Physical Resist 10%
  Requirements +200%
  Socketed (6)
  |
 • Helm:
  Lacuni Cowl
  Lacuni Cowl
  Skull Cap (Sacred)

  Defense: (2865 - 3115) to (2964 - 3222)
  Required Level: 90
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  Adds 150-200 fire damage
  Adds 150-200 lightning damage
  -(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  +(130 to 150)% Enhanced Defense
  Maximum Elemental Resists +(0 to 1)%
  (1 to 4)% Reanimate as: Lacuni Fighter
  Socketed (4)
  (18-20% fire pierce, MO với Crystal of Tear)
 • Gloves: Fascinating Craft (stormblast proc, flat dmg, >20% fire pierce)
 • Boots: Fascinating Craft (35-40ms) (>12% fire pierce)
 • Belt: Fascinating Craft (>20% fire pierce) |
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  634
  Item Level: 120
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)
 • Amulet: chọn amulet có fire pierce cao |
  Quov Tsin's Talisman
  Quov Tsin's Talisman
  Amulet

  Required Level: 110
  Item Level: 110
  15% Innate Elemental Damage
  -(20 to 30)% to Enemy Elemental Resistances
 • Sockets/Jewels: Ko rune hoặc P.Diamond (5% str)
 • MO: flat dmg, flat str
maulanh2200
Rust Claw
82 | 1
BoneSpirit wrote:END GAME - ANCIENT'S HAND
 • Weapon:
  The Grandfather
  The Grandfather
  Great Sword (Sacred)

  One-Hand Damage: (219 - 254) to (336 - 396)
  Two-Hand Damage: (312 - 347) to (423 - 483)
  Required Level: 120
  Required Strength:
  1340
  Item Level: 120
  Strength Damage Bonus: (0.16 per Strength)%
  +400% Deadly Strike
  -5% Deadly Strike per 1% Attack Speed
  Indestructible
  +200% Enhanced Damage
  Adds (75 to 110)-(180 to 240) damage
  (150 to 300)% Bonus to Attack Rating
  +(30 to 40) to Ancients' Hand
  +50 to all Attributes
  Maximum Life (15 to 20)%
  Requirements +100%
  Socketed (6)
  socket 6x shaad
 • Body Armor:
  Candlewake
  Candlewake
  Splint Mail (Sacred)

  Defense: (8032 - 9339) to (11077 - 12593)
  Required Level: 100
  Required Strength: 563
  Item Level: 105
  -2% Base Block Chance
  Additional Strength Damage Bonus: 0.03125%
  -(11 to 15)% to Enemy Cold Resistance
  +(150 to 200)% Enhanced Defense
  (10 to 25)% to Strength
  +(1500 to 3500) Defense
  Cannot Be Frozen
  (1/2 chance to appear)
  Total Character Defense (50 to 100)%
  Socketed (6)
  |
  Khazra Plate
  Khazra Plate
  Ancient Armor (Sacred)

  Defense: (8603 - 9489) to (10651 - 11748)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  2160
  Item Level: 120
  Level 1 Demon Blood Aura
  +60% Damage to Demons
  5% Chance of Crushing Blow
  10% Deadly Strike
  +(172 to 200)% Enhanced Defense
  (20 to 25)% to Strength
  (20 to 25)% to Vitality
  Physical Resist 10%
  Requirements +200%
  Socketed (6)
  |
 • Helm:
  Lacuni Cowl
  Lacuni Cowl
  Skull Cap (Sacred)

  Defense: (2865 - 3115) to (2964 - 3222)
  Required Level: 90
  Required Strength: 486
  Item Level: 105
  Orb Effects Applied to this Item are Doubled
  Adds 150-200 fire damage
  Adds 150-200 lightning damage
  -(5 to 20)% to Enemy Fire Resistance
  -(5 to 20)% to Enemy Lightning Resistance
  +(130 to 150)% Enhanced Defense
  Maximum Elemental Resists +(0 to 1)%
  (1 to 4)% Reanimate as: Lacuni Fighter
  Socketed (4)
  (18-20% fire pierce, MO với Crystal of Tear)
 • Gloves: Fascinating Craft (stormblast proc, flat dmg, >20% fire pierce)
 • Boots: Fascinating Craft (35-40ms) (>12% fire pierce)
 • Belt: Fascinating Craft (>20% fire pierce) |
  Dementia
  Dementia
  Belt (Sacred)

  Defense: (3111 - 3348) to (3272 - 3524)
  Required Level: 100
  Required Strength:
  634
  Item Level: 120
  -(15 to 20)% to Enemy Elemental Resistances
  +(15 to 25) to Fowl Fight
  Slow Target 5%
  +(120 to 140)% Enhanced Defense
  +500 Defense
  Maximum Life 5%
  Maximum Elemental Resists +1%
  Physical Resist 5%
  Requirements +20%
  Socketed (2)
 • Amulet: chọn amulet có fire pierce cao |
  Quov Tsin's Talisman
  Quov Tsin's Talisman
  Amulet

  Required Level: 110
  Item Level: 110
  15% Innate Elemental Damage
  -(20 to 30)% to Enemy Elemental Resistances
 • Sockets/Jewels: Ko rune hoặc P.Diamond (5% str)
 • MO: flat dmg, flat str

buil gi day bac
boytjeuquy
Skeleton
2 | 0
anh em có group nào trên fb không nhỉ? cho em xin cái link với ạ
User avatar
BoneSpirit
Cog
209 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
boytjeuquy wrote:anh em có group nào trên fb không nhỉ? cho em xin cái link với ạ


hiện tại dùng discord nhiều: https://discord.gg/4C9cRR8
fb thì https://www.facebook.com/groups/d2vn.medianxl/
nazh202
Rust Claw
80 | 0
namanh1102 wrote:Magic missiles zon
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler


Con Bloodzon về late game thì kill boss/farm rift ổn không bạn ơi ? :D
namanh1102
Invader
9 | 4
nazh202 wrote:
namanh1102 wrote:Magic missiles zon
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler


Con Bloodzon về late game thì kill boss/farm rift ổn không bạn ơi ? :D

Đi được hết boss 130, rift 11-12. Rift cao hơn phải build UMO