Vietnamese - Tất cả nhiêm vụ cơ bản (Chi tiết) + Yshari Sanctum Map

Join other median communities around the world!
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Nhiệm vụ cơ bản


► Show Spoiler

Image
Den of Evil
Cách làm : Giết tất cả quái trong hang Den of Evil
Địa Điểm : Rogue Encampment > Blood Moor > Den of Evil
Phần thưởng : Một điểm kỹ năng (Skill)

Burial Grounds
Cách làm : Giết Blood Raven
Địa Điểm : Cold Plains > Burial Grounds
Phần thưởng : Được phép mua đệ Act 1

The Search for Cain
Cách làm : Tìm Scroll từ cái cây ở Dark Wood > về làng gặp Akara > tìm 6 cột đá ở Stony Field > cứu ông già Cain
Địa Điểm : Cold Plains > Stony Field > Underground Passage > Dark Wood
Phần thưởng : Áo Akara's Robe

The Forgotten Tower
Cách làm : Giết the Countess
Địa Điểm : Dark Wood > Black Marsh
Phần thưởng : Đươc 1 vài Rune cấp cao và có cơ hội rớt Xis Rune (Rune 120)

Tools of the Trade
Cách làm : Giết The Smith
Địa Điểm : Black Marsh > Tamoe Highland > Monastery Gate > Outer Cloister > Barracks
Phần thưởng : Được nâng cấp 1 món đồ Trắng thành Vàng (cấp 100+ rồi làm)

Sisters to the Slaughter
Cách làm : Giết Andariel
Địa Điểm : Barracks > Jail (3 levels) > Inner Cloister > Cathedral Catacombs (4 levels)
Phần thưởng : Được lên Act 2


Image
Radament's Lair
Cách làm : Chui vào hầm Act 2 . giết con boss ở tầng 3 là xong
Địa Điểm : Lut Gholein > Sewers
Phần thưởng : Một điểm kỹ năng

The Horadric Staff
Cách làm : Thu thập 2 món dưới đây rồi Cube sau đó chèn vào the Orifice ở Tal Rasha's Tomb
Địa Điểm : Halls of the Dead, Maggot Lair, Claw Viper Altar
Phần thưởng : Được lên Act 3
   The Horadric Shaft tìm ở the Maggot Lair
   The Horadric Amulet tìm ở level 2 of the Claw Viper Temple
The Tainted Sun
Cách làm : Cube Horadric Shaft + Horadric AmuletThe = Horadric Staff
Địa Điểm : Far Oasis > Lost City > Valley of the Snakes > Claw Viper Temple
Phần thưởng : Được lên Act 3

The Arcane Sanctuary
Cách làm : Hạ gục The Summoner
Địa Điểm : Lut Gholein > Palace > Harem > Palace Cellar > Arcane Sanctuary
Phần thưởng : Được lên Act 3

The Summoner
Cách làm : Hạ gục The Summoner
Địa Điểm : Lut Gholein > Palace > Harem > Palace Cellar > Arcane Sanctuary
Phần thưởng : Được lên Act 3

The Seven Tombs
Cách làm : Tìm ngôi mộ thật trong 7 ngôi mộ > Hạ gục Duriel > Nói chuyện với Jerhyn > Nói chuyện với Jerhyn
Địa Điểm : Arcane Sanctuary > Canyon of the Magi > Tal Rasha's Tomb
Phần thưởng : Được lên Act 3


Image
The Golden Bird
Cách làm : Giết 1 boss bất kì ở Act 3 sẽ rớt Jade Figurine -> gặp mấy ông trong làng là xong
Địa Điểm : Ở mọi nơi
Phần thưởng : 50 Life (rất ít đúng không -> 3 độ khó là 150 life . đối với necromancer có skill tăng %life thì là 500-600 Life đó :v)

Blade of the Old Religion
Cách làm : Tìm ở bản đồ Flayer Jungle sẽ có biểu tượng ngọn giáo . mang về cho Ormus
Địa Điểm : Kurast Docks > Spider Forest > Great Marsh > Flayer Jungle
Phần thưởng : 1/3/5 Shrine bất kì

Khalim's Will
Địa Điểm : Spider Cavern, Flayer Dungeon, Kurast Sewers, Travincal
Phần thưởng : Để làm quest 5
Cách làm : Thu thập đủ 4 món dưới đây rồi Cube sau đó phá hủy Compelling Orb ở Travincal
  Khalim's Eye tìm ở Spider Cavern
  Khalim's Brain tìm ở level 3 of the Flayer Dungeon
  Khalim's Heart tìm ở the sewers of the Kurast bazaar.
  Khalim's Flail tìm ở Travincal
Lam Esen's Tome
Cách làm : Tìm Lam Esen's Tome ở trong Ruined Temple (Kurast Bazaar)
Địa Điểm : Flayer Jungle > Lower Kurast > Kurast Bazaar > Upper Kurast > Kurast Causeway
Phần thưởng : 10 điểm tiềm năng

The Blackened Temple
Cách làm : Giết the High Council
Địa Điểm : Kurast Causeway > Travincal
Phần thưởng : Làm xong mới được làm Quest 6

The Guardian
Cách làm : Giết Mephisto
Địa Điểm : Travincal > Durance of Hate
Phần thưởng : Được lên Act 4


Image
The Fallen Angel
Cách làm : Giết Izual
Địa Điểm : Pandemonium Fortress > Outer Steppes > Plains of Despair
Phần thưởng : 2 điểm kỹ năng

The Hellforge
làm : Giết Hephasto, dùng Hellforge Hammer để đập Mephisto's Soulstone (nếu không có thì gặp Cain)
Địa Điểm : Plains of Despair > City of the Damned > River of Flames
Phần thưởng : Một vài Rune và Gem nhưng có tỉ lệ rớt Great Rune (125) và Xis Rune (120)

Terror's End
Cách làm : Giết Diablo
Địa Điểm : River of Flames > Chaos Sanctuary
Phần thưởng : Được lên Act 5


Image
Siege on Harrogath
Cách làm : Giết Shenk the Overseer ở Bloody Foothills
Địa Điểm : Harrogath > Bloody Foothills
Phần thưởng : bạn sẽ được đục lỗ 1 vật phẩm bất kì (để dành đập đồ ETH)

Rescue on Mount Arreat
Cách làm : Giải cứu 15 thằng đệ bi xích ở Frigid Highlands
Địa Điểm : Bloody Foothills > Frigid Highlands
Phần thưởng : Một vài Rune cao cấp và được mua đệ Act 5

Prison of Ice
Cách làm : Giải cứu Anya ở Frozen River (Crystalline Passage)
Địa Điểm : Frigid Highlands > Arreat Plateau > Crystalline Passage > Frozen River
Phần thưởng : 10% All Resist (Kháng tất cả)

Betrayal of Harrogath
Cách làm : Sau khi làm xong Quest 3 , tìm Anya rồi đến Nihlathak's Temple
Địa Điểm : Harrogath > Portal to Nihlathak's Temple > Halls of Anguish > Halls of Pain > Halls of Vaught
Phần thưởng : Farm con này ở normal được 3 TU2 -> Farm AC / Farm ở Hell được 2 Signets of Learning -> Farm Sigs

Rite of Passage
Cách làm :
Địa Điểm : Crystalline Passage > Glacial Trail > Frozen Tundra > Ancient's Way > Arreat Summit
Phần thưởng : Được 50.000 kinh nghiệm (EXP)

Eve of Destruction
Cách làm :
Địa Điểm : Arreat Summit > Worldstone Keep (W - level 2) > Throne of Destruction > Worldstone Chamber
Phần thưởng : Được lên Nightmare / Hell /
Spirit of Creation
Spirit of Creation
Required Level: 120
Keep in Inventory to Gain Bonus
Maximum Skill Level Increased by 1
+25 to Strength
Maximum Mana (1 to 5)%
Regenerate Mana +10%
Elemental Resists +(1 to 10)%
(Hell)

Chi tiết cách làm : http://www.d2tomb.com/quests.shtml
Edited by Minh 7 months.
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Level Challenge


Image
Cấp độ TỐI THIỂU : 45

Cách đánh: Sau khi tiêu diệt the Infernal Contraption ở độ khó Normal (baal Quest) , hãy vào cổng để tới Tran Athulua, ở đây bắt đầu Level Challenge 1.

Tìm và đánh bại ba nữ tu. Mỗi người sẽ rớt một mảnh vỡ của yếu tố tương ứng của mình.

Phần thưởng: Cube cả ba mảnh
dưới cấp 60 để tạo Sunstone

Sunstone of the Twin Seas
Keep in Inventory to Gain Bonus
Required Level: 50

+2 to All Skills
+10% Combat Speeds
-5% to Enemy Cold Resistance
-5% to Enemy Fire Resistance
-5% to Enemy Lightning Resistance
+10% Bonus to All Attributes
Elemental Resists +10%
+5% to Experience Gained


Lưu ý : Mặc dù cấp độ có thể được truy cập ở cấp 45 nhưng cấp 50 mới cube được . Nếu bạn đã qua cấp 59, bạn vẫn có thể thực hiện thử thách, nhưng bạn phải thêm 2 Arcane Crystals mỗi 10 cấp độ của bản thân

Bản đồ
Image
Edited by Minh 7 months.
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Ennead Challenge


Image
► Show Spoiler

Cấp độ TỐI THIỂU : 80

Cách đánh: Tiếp cận thử thách này thông qua việc tiêu diệt Mephisto ở độ khó Nightmare , và giết một trùm Necromancer Ennead để có được Heroic Torch

Phần thưởng: Đặt ngọn đuốc này trong Horadric Cube và biến đổi để nhận được Class Charm của lớp bạn.

Xem TRANG NÀY để biết thêm thông tin về Kurast 3000 BA


Class Charm của bạn sẽ có các phần thưởng dưới đây và bạn sẽ mở khóa kỹ năng cấp độ 90

Kỹ năng này có thể được tìm thấy ở phía trên bên trái của tab kỹ năng đầu tiên của bạn. Khi bạn hoàn thành Thử thách Ennead và nhận được Class Charm và giữ nó trong kho của bạn. Điều này cho phép bạn đặt điểm kỹ năng vào kỹ năng.

Amazon: dùng
Sacred Sunstone
Sacred Sunstone
(Amazon Challenge Item)

(Amazon Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Amazon Skill Levels
Maximum Life 20%
+3 Life Regenerated per Second
Poison Length Reduced by 33%

Spellbind
Debuff - Hỗ trợ nhưng vào kẻ địch
Tạo ra 1 lời nguyền về phía trước và Giảm Sát thương / Kháng vật lý / Tốc độ di chuyển / Phòng thủ của kẻ địch

Assassin: dùng
Shadow Vortex
Shadow Vortex
(Assassin Challenge Item)

(Assassin Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Assassin Skill Levels
5% Chance to Avoid Damage
Poison Length Reduced by 33%
75% Curse Length Reduction

Prismatic Cloak
Passive - Hỗ trợ bị động
Tăng khả năng giảm sát thương Magical và Physical

Barbarian: dùng
Worldstone Orb
Worldstone Orb
(Barbarian Challenge Item)

(Barbarian Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Barbarian Skill Levels
+25% to Summoned Minion Life
+1% to Runemaster Defense Bonus
Poison Length Reduced by 33%

Immortal
Passive - Hỗ trợ bị động
Tăng Fast HitNé tránh (Avoid) khi đứng yên

Druid: dùng
Caoi Dulra Fruit
Caoi Dulra Fruit
(Druid Challenge Item)

(Druid Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Druid Skill Levels
Elemental Resists +30%
Total Character Defense 25%
Poison Length Reduced by 33%

Immortal
Passive - Hỗ trợ bị động
Tăng máuphòng thủ tối đa

Necromancer: dùng
Soulstone Shard
Soulstone Shard
(Necromancer Challenge Item)

(Necromancer Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Necromancer Skill Levels
+25% to Summoned Minion Damage
+1000 Defense
Poison Length Reduced by 33%

Immortal
Passive - Hỗ trợ bị động
Tăng khả năng làm chậm mục tiêu, khi giết đối thủ sẽ triệu hồi Rathma Priest

Paladin: dùng
Eye of Divinity
Eye of Divinity
(Paladin Challenge Item)

(Paladin Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+2 to Paladin Skill Levels
Physical Resist 5%
Total Character Defense 30%
Poison Length Reduced by 33%

Immortal
Warp - Hỗ trợ bị động
Dịch chuyển đến vị trí lựa chọn và đóng băng kẻ thù

Sorceress: dùng
Nexus Crystal
Nexus Crystal
(Sorceress Challenge Item)

(Sorceress Only)
Required Level: 90
Keep in Inventory to Gain Bonus
Unlocks your Ennead Skill
+15% Bonus to Spell Focus
+2 to Sorceress Skill Levels
+15% to Spell Damage
Poison Length Reduced by 33%

Immortal
Passive - Hỗ trợ bị động
Tạo một Symbol có khả năng lập tức hồi máu tối đa

Bản đồ
Image
Edited by Minh 7 months.
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Bản đồ Yshari Sanctum - Uber 125


Map 1
Image
Map 2
Image
Map 3
Image
Map 4
Image
Map 5
Image
Final Stage
Image
Edited by Minh 3 months.
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1
Edited by Minh 3 months.
User avatar
Minh
Pit Knight
104 | 91
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
a
TTrung
Invader
9 | 0
thank y