Vietnamese - Hướng dẫn bắt đầu với Median XL

Join other median communities around the world!
JinBB
Skeleton
3 | 0
level vượt cấp làm nv uber thì chỉnh được bằng offline tool khi chơi muti được không anh? Nếu chỉnh được thì cái folder save của nhân vật muti nó ở đâu ạ?