Search found 9 matches

Go to advanced search

by namanh1102
3 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương

Fire caster Sorc Patch: 1.6 Showcase https://www.twitch.tv/videos/550368760 Early-Mid Game (Do ở đầu game fire caster sorc là build mạnh nhất nên với người chơi có kinh nghiệm chỉ cần làm cây Staff of Roses[item] và áo quest 3 act 1 ở độ khó nightmare là có thể đi đến lvl 126 (easy farm, ez bos...
by namanh1102
3 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Vietnamese - Miniguide

[2.0] Meme Sorc (HC Physical Build) Showcase https://median-xl.com/char/VN_CuSorc https://www.youtube.com/watch?v=uwEypV84K5k Early Game - Không khuyến khích chơi từ early game. Mid - Late Game Breakpoints ⋅ 129iAS - 5 frame ⋅ 109fhr - 4 frame ⋅ 280fhr - 3 fram...
by namanh1102
4 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Re: Vietnamese - Miniguide

Magic missiles zon Patch: 1.4 Early-Mid Game Breakpoints ⋅ 163fcr ⋅ 174fhr Skills: ⋅ Smax: magic missiles, bacchanalia, fire elementals, spirit of vengeance, spellbind ⋅ 1 point: defensive harmony, wild and free ⋅ Còn lại: balance Stats: ⋅ ...
by namanh1102
4 years
Forum: Showcase
Topic: [1.4] Lazy-zon : Move Only
Replies: 3
Views: 4673

[1.4] Lazy-zon : Move Only

What happened to Elsa Queen ? Long time no see her :(
by namanh1102
4 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Re: Vietnamese - Miniguide

Fire caster Sorc 2.0 Patch: 2.0: Quái đã khỏe lên nhưng ko có gì thay đổi, fire caster sorc đầu game vẫn là mạnh nhất. Giới thiệu nhanh - giai đoạn 1-115: ép max res, ưu tiên rune res => Tir rune lấy file dmg, MO ép tất cả fire dmg và spell focus - giai đoạn 120-130: + cắn 150-250 signet. + giết ba...
by namanh1102
4 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Re: Vietnamese - Miniguide

Magic missiles zon Patch: 1.4 Early-Mid Game Breakpoints ⋅ 163fcr ⋅ 174fhr Skills: ⋅ Smax: magic missiles, bacchanalia, fire elementals, spirit of vengeance, spellbind ⋅ 1 point: defensive harmony, wild and free ⋅ Còn lại: balance Stats: ⋅ ...
by namanh1102
4 years
Forum: Median XL International
Topic: Vietnamese - Miniguide
Replies: 65
Views: 288921

Re: Vietnamese - Miniguide

Magic missiles zon Patch: 1.4 Early-Mid Game Breakpoints ⋅ 163fcr ⋅ 174fhr Skills: ⋅ Smax: magic missiles, bacchanalia, fire elementals, spirit of vengeance, spellbind ⋅ 1 point: defensive harmony, wild and free ⋅ Còn lại: balance Stats: ⋅ ...

Go to advanced search