Vietnamese - Hướng dẫn làm quen với Median XL

Join other median communities around the world!
vlocyaiba
Fallen
1 | 0
Bác làm một hướng dẫn build về Nagisin đi bác...
Nyx906
Imp
5 | 0
Hnay mới thấy có guide chi tiết bằng tv như này. Cảm ơn bác nhiều, tâm huyết quá! :clap: