Vietnamese - Miniguide - Hướng dẫn build đại cương

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Cog
210 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
CÓ THỂ THÔNG TIN SẼ SAI VÌ CHƯA KỊP UPDATE, VUI LÒNG COMMENT CHO BIẾT NẾU BẠN PHÁT HIỆN

GUIDE LÀ ĐỂ THAM KHẢO, NGƯỜI VIẾT GUIDE KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO CHO HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN

Mục đích topic:
- Cùng chia sẻ build
- Gom guide (tiếng đông lào) đã có về một chỗ cho dễ theo dỗi.
- Dễ xem thông tin item

Mẫu:

Code: Select all

[align=center][font=Exocet][size=30]BUILD NAME[/size][/font][/align]
Patch:
[h2][b][size=18][font=Exocet]Early-Mid Game[/font][/size][/b][/h2]
[spoil]Skills:
[list]
[*]Smax:
[*]1 point:
[*]Còn lại:
 [/list]
Stats:
[list]
[*]Str:
[*]Dex:
[*]Vit:
[*]Ene:
 [/list]
Gear:
[list]
[*]Weapon:
[*]Shield:
[*]Helmet:
[*]Body Armor:
[*]Gloves:
[*]Boots:
[*]Belt:
[*]Amulet:
[*]Ring:
[*]MO:
[*]Socket:
 [/list]
Gameplay:
 [/spoil]

[h2][b][size=18][font=Exocet]Late Game[/font][/size][/b][/h2]
[spoil]Skills:
[list]
[*]Smax:
[*]1 point:
[*]Còn lại:
 [/list]
Stats:
[list]
[*]Str:
[*]Dex:
[*]Vit:
[*]Ene:
 [/list]
Gear:
[list]
[*]Weapon:
[*]Shield:
[*]Helmet:
[*]Body Armor:
[*]Gloves:
[*]Boots:
[*]Belt:
[*]Amulet:
[*]Ring:
[*]MO:
[*]Socket:
 [/list]
Gameplay:
 [/spoil]


Amazon


- Magic Missiles Zon - namanh1102
- Bow Amazon - Minh
- UNSUMMMON ZON - Pinball

Assassin


- MK1 Sin - hochaubaolong
- Naginsin- Minh
- Trap Sin - Pinball
- Rising Dawn - dellxaru
- SHURIKEN FLURRY SIN - dellxaru

Barbarian


- Summon barb - BoneSpirit
- Throw Barb - thienan1807
- Throw Barb Rebound - thanhluan115

Druid


- Caster druid - phamkhiem98
- Bear SummonerBear Summoner - Minh
- Wolf - Minh
- Druid Bow - Minh

Necromancer


- Summon Necro (abyss knight) - BoneSpirit
- 1-hand Melee Necro - dellxaru

Paladin


- Vessel UHM - BoneSpirit
- Neutraldin - Shinx
- Lemures UHM - BoneSpirit
- Bloodthorn UHM - BoneSpirit
- Slayer UHC - BoneSpirit
- Rising Dawn Oskill - hoaitan4444
- HOLY CASTER PALADIN ( RADIANCE ) - hoaitan4444

Sorceress


- Fire Caster Sorc - namanh1102
- Lightning Caster Sorc - Sonicbdwa
- Mana Sorceress - chuhebolo12
- Melee Sorc - namanh1102

Oskills


- Whirlwind Druid - Minh
Edited by BoneSpirit 1 month.
User avatar
BoneSpirit
Cog
210 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
giữ chỗ
Edited by BoneSpirit 9 months.
User avatar
BoneSpirit
Cog
210 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Vessel UHM

Giới thiệu chung: Farm nhanh mọi level (như neutraldin), dễ chơi, dễ build, boss chậm (có thể sử dụng merc Necrolyte khắc phục)
Patch: 1.7.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
Edited by BoneSpirit 3 weeks.
machao
Dark Huntress
10 | 0
Common Supporter Badge
Donated 1 time
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Tuyệt vời legendary
User avatar
BoneSpirit
Cog
210 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Summon Barb
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
maulanh2200
Rust Claw
82 | 1
có tóp pích hay quá mà bị khóa mất bao nhiêu công sợ lại nhu topick cũ
User avatar
BoneSpirit
Cog
210 | 53
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Summon Necro (abyss knight)
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
MK1 SIN
Giới thiệu chung: dễ chơi, dễ build, boss nhanh, farm ổn
(nguồn tham khảo, bác Hưng Khánh Hoàng, Hiếu Minh)
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
loc1511
Imp
5 | 0
Sao mình build theo Vessel UHM theo hướng dẫn của bạn mà ko buff đc skill symphony nhỉ
namanh1102
Invader
9 | 4
Magic missiles zon
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
Edited by namanh1102 9 months.