Vietnamese - Miniguide

Join other median communities around the world!
User avatar
thanhluan115
Core Lord
364 | 4
Common Auction Badge
Won 50 auctions
HC - Road to 140
- Patch: 2.0

- Lưu ý:
+ Sẽ có rất nhiều lần thay đổi BUILD trong quá trình chơi ở HC
+ Có thể cách build chưa tối ưu, không phù hợp với đa số players, cân nhắc trước khi sử dụng


1-25[/list]
Stats:
 • Str:
 • Dex:
 • Vit: ALL
 • Ene: 50 points
Gear:
 • Weapon:
  Pax Mystica
  Pax Mystica
  Staves

  'Tir'
  Runeword Level: 10
  +1 to All Skills
  +7% to Spell Damage
  +(2 to 5) to Blink
  Elemental Resists +(11 to 15)%
  (11 to 13)% Magic Find
  lấy tele
 • Helmet:
  Honor
  Honor
  Helms

  'Tal'
  Runeword Level: 20
  7% Movement Speed
  +7% to Spell Damage
  Elemental Resists +7%
  Poison Length Reduced by (10 to 15)%
  -7% to All Vendor Prices
 • Body Armor: Quest
 • Gloves:
  Enlightenment
  Enlightenment
  Gloves

  'El'
  Runeword Level: 6
  10% Combat Speeds
  2% Life stolen per Hit
  2% Mana stolen per Hit
  +5 to all Attributes
  +(2 to 3) Life Regenerated per Second
  Lightning Resist +15%
  +(4 to 6) to Light Radius
 • Boots:
  Epicenter
  Epicenter
  Boots

  'Ith'
  Runeword Level: 18
  0.0625% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
  +(4 to 15)% Enhanced Defense
  +(40 to 60) to Life
  Elemental Resists +(3 to 5)%
 • Belt:
  Rainbow
  Rainbow
  Belts

  'Eth'
  Runeword Level: 15
  +5% to Spell Damage
  +(6 to 10)% to Summoned Minion Resistances
  Regenerate Mana +(5 to 10)%
  Elemental Resists +(10 to 15)%
  (6 to 8)% Magic Find
  +2 to Light Radius
 • Amulet /
 • Ring /
 • MO: Bất cứ thứ gì nhặt được
 • Socket: All res

  25 - 50


 • Giai đoạn này chuẩn bị vào A3, cần phải có poison res ổn
  Gear: Chia làm 2 hướng cho 1H và 2H
  • Weapon: Theo class đang chơi
  • Shield:
   Wheel of Fortune
   Wheel of Fortune
   Large Shield (4)

   Defense: 85 to 162
   Chance to Block: Class%
   Required Level: 4
   Required Strength: 27
   Required Dexterity: 45
   Item Level: 6
   +(21 to 30) to Vitality
   Maximum Elemental Resists +1%
   Elemental Resists +(6 to 10)%
   Fire Absorb 1%
   Lightning Absorb 1%
   Cold Absorb 1%
   (4 to 7)% Gold Find
   (5 to 10)% Magic Find
   Socketed (1)
   Defense: 240 to 405
   Chance to Block: Class%
   Required Level: 21
   Required Strength: 53
   Required Dexterity: 67
   Item Level: 25
   +(31 to 40) to Vitality
   Maximum Elemental Resists +1%
   Elemental Resists +(11 to 20)%
   Fire Absorb 2%
   Lightning Absorb 2%
   Cold Absorb 2%
   (9 to 12)% Gold Find
   (11 to 20)% Magic Find
   Socketed (3)
   Defense: 501 to 817
   Chance to Block: Class%
   Required Level: 39
   Required Strength: 184
   Required Dexterity: 139
   Item Level: 46
   +(41 to 50) to Vitality
   Maximum Elemental Resists +2%
   Elemental Resists +(21 to 30)%
   Fire Absorb 2%
   Lightning Absorb 2%
   Cold Absorb 2%
   (14 to 17)% Gold Find
   (21 to 30)% Magic Find
   Socketed (4)
   Defense: 684 to 1113
   Chance to Block: Class%
   Required Level: 48
   Required Strength: 368
   Required Dexterity: 288
   Item Level: 80
   +(51 to 60) to Vitality
   Maximum Elemental Resists +2%
   Elemental Resists +(31 to 40)%
   Fire Absorb 3%
   Lightning Absorb 3%
   Cold Absorb 3%
   (17 to 19)% Gold Find
   (31 to 40)% Magic Find
   Socketed (4)
  • Helmet:
   Lavadome
   Lavadome
   Helm (4)

   Defense: (78 - 89) to (115 - 131)
   Required Level: 4
   Required Strength: 29
   Item Level: 7
   +(0 to 1) to All Skills
   +(41 to 60)% Enhanced Defense
   +15 to Vitality
   (3 to 5)% to Vitality
   +(81 to 120) to Life
   Fire Resist +(11 to 30)%
   Socketed (1)
   Defense: (300 - 334) to (391 - 435)
   Required Level: 22
   Required Strength: 57
   Item Level: 25
   +1 to All Skills
   +(71 to 90)% Enhanced Defense
   +30 to Vitality
   (6 to 10)% to Vitality
   +(121 to 160) to Life
   Fire Resist +(31 to 50)%
   Socketed (3)
   Defense: (753 - 825) to (970 - 1062)
   Required Level: 39
   Required Strength: 201
   Item Level: 46
   +(1 to 2) to All Skills
   +(101 to 120)% Enhanced Defense
   +45 to Vitality
   (11 to 15)% to Vitality
   +(161 to 200) to Life
   Fire Resist +(51 to 70)%
   Socketed (4)
   Defense: (1191 - 1290) to (1519 - 1645)
   Required Level: 48
   Required Strength: 402
   Item Level: 81
   +2 to All Skills
   +(131 to 150)% Enhanced Defense
   +60 to Vitality
   (16 to 20)% to Vitality
   +(201 to 240) to Life
   Fire Resist +(71 to 90)%
   Socketed (4)
   gần như BIS đoạn early HC, phù hợp mọi build
  • Body Armor: Quest
  • Gloves: Giữ
   Enlightenment
   Enlightenment
   Gloves

   'El'
   Runeword Level: 6
   10% Combat Speeds
   2% Life stolen per Hit
   2% Mana stolen per Hit
   +5 to all Attributes
   +(2 to 3) Life Regenerated per Second
   Lightning Resist +15%
   +(4 to 6) to Light Radius
   OR >> TU phù hợp class
  • Boots: Giữ
   Epicenter
   Epicenter
   Boots

   'Ith'
   Runeword Level: 18
   0.0625% Chance of Crushing Blow (Based on Character Level)
   +(4 to 15)% Enhanced Defense
   +(40 to 60) to Life
   Elemental Resists +(3 to 5)%
   OR >> TU phù hợp với class
  • Belt:
   Rainbow
   Rainbow
   Belts

   'Eth'
   Runeword Level: 15
   +5% to Spell Damage
   +(6 to 10)% to Summoned Minion Resistances
   Regenerate Mana +(5 to 10)%
   Elemental Resists +(10 to 15)%
   (6 to 8)% Magic Find
   +2 to Light Radius

  • Socket: All res

   51 - 105  Stats:
  • Str:
  • Dex:
  • Vit: ALL IN
  • Ene:
  Gear: Nâng cấp TU 2 lên TU3 / Hono Gloves or Belt or Boots cho phù hợp


  115 - 130


  ► Show Spoiler
Gameplay:


Từ 130 - 140: Tự tìm lối chơi tùy theo cái giống gì bạn có
Edited by thanhluan115 1 year.
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
Elementalist Barb
Patch: 2.0
Đang thử nghiệm

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
tronggaga
Imp
4 | 0
ai có build mới của paladin ko ạ
User avatar
thanhluan115
Core Lord
364 | 4
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Road to 140 HC
Patch: 2.1

1-25


► Show Spoiler


26-50


► Show Spoiler


51-105


► Show Spoiler


105 - 125


► Show Spoiler


125-140


► Show Spoiler
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
Biccu Owl
Patch: 2.3

Early Game


► Show Spoiler


Mid Game


► Show SpoilerEnd Game


► Show Spoiler
vnshadow
Skeleton
2 | 1
Mới chơi lại từ khi Sigma ra mắt , anh em cho hỏi char nào solo được từ đầu cho đến mấy quest end game ạ ?
User avatar
leekocid
Thunder Beetle
58 | 0
Common Auction Badge
Won 50 auctions
vnshadow wrote:Mới chơi lại từ khi Sigma ra mắt , anh em cho hỏi char nào solo được từ đầu cho đến mấy quest end game ạ ?

bạn tham gia discord kênh vn : https://discord.com/channels/1608070937 ... 8072640532 để thảo luận nhé
User avatar
leekocid
Thunder Beetle
58 | 0
Common Auction Badge
Won 50 auctions
leekocid wrote:
vnshadow wrote:Mới chơi lại từ khi Sigma ra mắt , anh em cho hỏi char nào solo được từ đầu cho đến mấy quest end game ạ ?

bạn tham gia discord kênh vn : https://discord.com/channels/1608070937 ... 8072640532 để thảo luận nhé

mà cơ bản char nào cũng solo được, nhưng phải đổi build theo nhiều giai đoạn
Post Reply