Vietnamese - Miniguide

Join other median communities around the world!
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions

GUIDE LÀ ĐỂ THAM KHẢO

Mục đích topic:
- Cùng chia sẻ build
- Gom guide (tiếng đông lào) đã có về một chỗ cho dễ theo dỗi.
- Dễ xem thông tin item

Mẫu:

Code: Select all

[align=center][font=Exocet][size=30]BUILD NAME[/size][/font][/align]
Patch:
[h2][b][size=18][font=Exocet]Early-Mid Game[/font][/size][/b][/h2]
[spoil]Skills:
[list]
[*]Smax:
[*]1 point:
[*]Còn lại:
 [/list]
Stats:
[list]
[*]Str:
[*]Dex:
[*]Vit:
[*]Ene:
 [/list]
Gear:
[list]
[*]Weapon:
[*]Shield:
[*]Helmet:
[*]Body Armor:
[*]Gloves:
[*]Boots:
[*]Belt:
[*]Amulet:
[*]Ring:
[*]MO:
[*]Socket:
 [/list]
Gameplay:
 [/spoil]

[h2][b][size=18][font=Exocet]Late Game[/font][/size][/b][/h2]
[spoil]Skills:
[list]
[*]Smax:
[*]1 point:
[*]Còn lại:
 [/list]
Stats:
[list]
[*]Str:
[*]Dex:
[*]Vit:
[*]Ene:
 [/list]
Gear:
[list]
[*]Weapon:
[*]Shield:
[*]Helmet:
[*]Body Armor:
[*]Gloves:
[*]Boots:
[*]Belt:
[*]Amulet:
[*]Ring:
[*]MO:
[*]Socket:
 [/list]
Gameplay:
 [/spoil]


2.0


Amazon


- Bow zon - Minh

Assassin


- SHURIKEN FLURRY SIN - dellxaru

BarbarianDruidNecromancer


- Melee Necro - BoneSpirit
- Summon Necro (abyss knight) - BoneSpirit

PaladinSorceress
Other


- Hướng dẫn mua bán trên forum - Minh
- Hướng dẫn làm quest- BoneSpirit
- Hướng dẫn làm quen với mod- BoneSpirit
- Road to 140 HC - thanhluan115

1.8


Amazon


- Magic Missiles Zon - namanh1102 old patch
- Bow Amazon - Minh
- UNSUMMMON ZON - Pinball old patch
- Hammer - Minh

Assassin


- MK1 Sin - hochaubaolong Newbie friendly old patch
- Naginsin- Minh old patch
- Trap Sin - Pinball old patch
- Rising Dawn - dellxaru old patch

Barbarian


- Summon barb - BoneSpirit Newbie friendly old patch
- Throw Barb - thienan1807 old patch
- Throw Barb Rebound - thanhluan115 old patch
- Iron spiral - Bone Spirit Newbie friendly

Druid


- Caster druid - phamkhiem98
- Druid caster fire/cold - Minh Newbie friendly
- Wolf - Minh
- Druid Bow - Minh
- Druid Bear (build cho boss witch và laz) - Minh
- Traprat - Minh

Necromancer- 1-hand Melee Necro - dellxaru old patch
- 2-hand melee necro - maulanh2200

Paladin


- Vessel UHM - BoneSpirit Newbie friendly
- Neutraldin - Shinx old patch
- Lemures UHM - BoneSpirit Newbie friendly
- Bloodthorn UHM - BoneSpirit Newbie friendly HC friendly
- Slayer UHC - BoneSpirit (early & mid game) old patch
- Rising Dawn Oskill - hoaitan4444 old patch
- HOLY CASTER PALADIN ( RADIANCE ) - hoaitan4444 old patch

Sorceress


- Fire Caster Sorc - namanh1102 Newbie friendly old patch
- Lightning Caster Sorc - Sonicbdwa Newbie friendly old patch
- Mana Sorceress - chuhebolo12 old patch
- Melee Sorc - namanh1102 old patch

Oskills


- Whirlwind Druid - Minh old patch
Edited by BoneSpirit 2 years.
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
giữ chỗ
Edited by BoneSpirit 4 years.
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
Vessel UHM

Giới thiệu chung: Vessel UHM với dmg chính là vessel (physical dmg) và buff grim add thêm dmg fire vào vessel, farm nhanh mọi level (như neutraldin), dễ chơi, dễ build, farm boss không nhanh (có thể khắc phục)
Patch: 1.7.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
Edited by BoneSpirit 3 years.
machao
Jungle Hunter
25 | 0
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Tuyệt vời legendary
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
Summon Barb
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
User avatar
maulanh2200
Prowler
18 | 2
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
có tóp pích hay quá mà bị khóa mất bao nhiêu công sợ lại nhu topick cũ
User avatar
BoneSpirit
Cog
204 | 64
Legendary Popularity Badge
Has a thread with over 250.000 views
Common Love Badge
Earned over 20 cookies
Great Auction Badge
Won 200 auctions
Summon Necro (abyss knight)

Patch: 2.0
Lưu ý: Necro có điểm yếu là không có leech nên rất khó đi Scos (cần gear và relic mạnh để đi), bạn nên cân nhắc vấn đề này.

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler


Chọn base cho Iron golem:
1. Có thể ép MO vào base, ưu tiên max attack speed, DS và attack rating
2. Các base ngon như:
Sangreal
Sangreal
Paladin Shields

'OhmSol'
Runeword Level: 70
Demon Blood Aura
You and Undead Minions: Maximum Life +6%
26.6 Yard Radius
-10% Base Block Chance
25% Attack Speed
40% Hit Recovery
+(10 to 15)% to Summoned Minion Life
+33 Defense
(aura tăng 8% max life),
Na-Krul's Spine
Na-Krul's Spine
Naginata (4)

Two-Hand Damage: (25 - 28) to (31 - 39)
(Assassin Only)
Required Level: 6
Required Dexterity: 58
Item Level: 10
Dexterity Damage Bonus: (0.15 per Dexterity)%
Area Effect Attack
20% Chance to cast level 4 Flamefront on Melee Attack
5% Chance to cast level 2 Bloodlust on Melee Attack
+6% Bonus Damage to Bloodlust
15% Attack Speed
Adds (8 to 10)-(13 to 20) Damage
+(35 to 40)% Enhanced Damage
Elemental Resists +(21 to 25)%
Physical Resist (3 to 5)%
Socketed (2)
Two-Hand Damage: (79 - 90) to (96 - 112)
(Assassin Only)
Required Level: 26
Required Dexterity: 95
Item Level: 36
Dexterity Damage Bonus: (0.15 per Dexterity)%
Area Effect Attack
30% Chance to cast level 12 Flamefront on Melee Attack
7% Chance to cast level 8 Bloodlust on Melee Attack
+12% Bonus Damage to Bloodlust
25% Attack Speed
Adds (13 to 15)-(28 to 35) Damage
+(81 to 103)% Enhanced Damage
Elemental Resists +(31 to 35)%
Physical Resist (9 to 11)%
Socketed (4)
Two-Hand Damage: (194 - 214) to (221 - 246)
(Assassin Only)
Required Level: 47
Required Dexterity: 192
Item Level: 51
Dexterity Damage Bonus: (0.15 per Dexterity)%
Area Effect Attack
40% Chance to cast level 20 Flamefront on Melee Attack
9% Chance to cast level 14 Bloodlust on Melee Attack
+18% Bonus Damage to Bloodlust
35% Attack Speed
Adds (18 to 20)-(43 to 50) Damage
+(126 to 149)% Enhanced Damage
Elemental Resists +(41 to 45)%
Physical Resist (15 to 17)%
Socketed (5)
Two-Hand Damage: (255 - 277) to (290 - 320)
(Assassin Only)
Required Level: 57
Required Dexterity: 382
Item Level: 85
Dexterity Damage Bonus: (0.15 per Dexterity)%
Area Effect Attack
45% Chance to cast level 24 Flamefront on Melee Attack
10% Chance to cast level 17 Bloodlust on Melee Attack
+24% Bonus Damage to Bloodlust
40% Attack Speed
Adds (21 to 23)-(51 to 60) Damage
+(149 to 171)% Enhanced Damage
Elemental Resists +(46 to 50)%
Physical Resist (18 to 20)%
Socketed (6)
(tăng toàn diện các chỉ số, kèm proc bloodlust),
Golden Chariot
Golden Chariot
Setzschild (Sacred)

Defense: (11002 - 13867) to (14557 - 17982)
Chance to Block: 4%
(Amazon Only)
Required Level: 100
Required Strength: 770
Item Level: 105
Gematria
(Bonus for each Socketed Great/Elemental Rune)
+250 to Life
+0.5% to Maximum Elemental Resistances
15% Chance to cast level 1 Mythal on Melee Attack
+(2 to 3) to Amazon Skill Levels
+(120 to 180)% Enhanced Defense
+(500 to 2000) Defense
Physical Resist 10%
+(25 to 100) Life after each Kill
Socketed (6)
(proc mythal hỗ trợ dmg cho abyss knight),... nhiều loại proc melee khác.
Edited by BoneSpirit 2 years.
hochaubaolong
Jungle Hunter
26 | 0
Common Popularity Badge
Has a thread with over 10.000 views
MK1 SIN
Giới thiệu chung: dễ chơi, dễ build, boss nhanh, farm ổn
(nguồn tham khảo, bác Hưng Khánh Hoàng, Hiếu Minh)
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
loc1511
Imp
5 | 0
Sao mình build theo Vessel UHM theo hướng dẫn của bạn mà ko buff đc skill symphony nhỉ
namanh1102
Dark Huntress
11 | 5
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Magic missiles zon
Patch: 1.4

Early-Mid Game


► Show Spoiler


Late Game


► Show Spoiler
Edited by namanh1102 4 years.