Vietnamese - All Guides to Median XL (8/10) - 7 pages

Join other median communities around the world!
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Image

[Mini Guide]


Phiên bản hiện tại : 2.3.2


Mọi thắc mắc / hỏi đáp liên hệ trực tiếp cho Minh #6480 trên nhóm Discord VN:
https://discord.gg/4X3hFFzRJZ

► Show Spoiler

Image
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Amazon - BowBuild Farm - Late/End
Patch 2.3.2 - 08/09/2022
Tiến độ: 50%

Image

Giới thiệu


Amazon Bow là build chuyên Farm nên Boss khá đuối

 • Ưu điểm : Farm gần như nhanh nhất trong các nhân vật
 • Nhược điểm : Build khó cân bằng, Defene yếu, Early/Mid yếu

LATE - (130-140) - Farm Duncriag / Fauztinville
► Show SpoilerEND - (140-145) - Farm Scosglen - 0%
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Amazon - StormBuild Boss - Mid/Late/End
Patch 2.3.3 - 07/09/2022
Tiến độ: 80%

Image

Giới thiệu


Amazon Storm đánh boss 1-130 rất ngon nhưng farm chỉ ở mức khá

 • Ưu điểm : Damage to, trâu chó
 • Nhược điểm : Khó cân bằng giữa Str/Dex/Ene và Breakpoint


EARLY - (1-120) - Farm Tran Athulua (TA) / Kurast (K3k) - 0% (chưa test thực tế mới có lí thuyết)
► Show SpoilerMID - (120-140) - Farm Duncriag + Boss 1-130 / Fauztinville - 100%
► Show SpoilerLATE - (140-150) - Farm All Trophy - Build của MetalMusicMan
► Show SpoilerEND - (140-150) - Boss Samael - Build của Xion
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Amazon - SpearMid/Late Build
Patch 2.3.2 - 17/07/2022
Tiến độ: 100%

   Image


Giới thiệu


Amazon Spear farm Dunc cực ngon, boss ổn

 • Ưu điểm : Defense cao , bay lượn như chim
 • Nhược điểm : Cần có Merc A1-Ranger, đoạn End hơi đuối


EARLY - (1-125) - Farm Tran Athulua ngon
► Show SpoilerMID - (120-130) - Farm Duncriag / Triune cực ngon
► Show SpoilerLATE - (130-140) - Farm Fauztinville ngon
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Amazon - BloodLate/End Build
Patch 2.4.3 - 15/12/2022
Tiến độ: 0%

Image

Giới thiệu


Amazon Blood Farm ngon đoạn Late/End

 • Ưu điểm : .
 • Nhược điểm : .

END - (140+) - Farm Scosglen/Lab - Build của Tuan NG (VN)
► Show SpoilerEdited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Druid - Seer - ColdEarly/Late/End Build
Patch 2.2.8 - 16/04/2022
Tiến độ: 20%

Giới thiệu


Druid Seer cực mạnh đoạn 1-105 và 125+ nhưng 105+ khá đuối

 • Ưu điểm : Damage cực to, Skill vừa AOE vừa Multi-hit vừa Autotarget, Boss ngon
 • Nhược điểm : Defense thấp, farm khá tù (phải dùng Oskill)


Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Druid - WolfEarly/Late/End Build
Patch 2.2.8 - 16/04/2022
Tiến độ: 0%

Image

Giới thiệu


Druid Wolf Farm và Boss đều ngon nhưng khó chơi

 • Ưu điểm : Farm gần như nhanh nhất trong các nhân vật, bay nhảy cực phê
 • Nhược điểm : Build khó cân bằng, Mid yếu, Giảm mana theo thời gian


Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Druid - OwlMid/Late Build
Patch 2.3.2 - 17/07/2022
Tiến độ: 0%

Giới thiệu


Druid Owl Farm ổn, Boss ổn

 • Ưu điểm : Defense cao , Skill Auto Target
 • Nhược điểm : Đoạn Early yếu, Di chuyển khá tùEarly/Mid/Late - Build theo guide của BoneSpirit
Edited by Minh 2 years.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1
Edited by Minh 1 year.