Vietnamese - All Guides to Median XL (8/10) - 7 pages

Join other median communities around the world!
User avatar
thanhluan115
Core Lord
386 | 4
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Image
Edited by thanhluan115 2 years.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Necromancer - SummonNewbie Friendly
Patch 2.3.3 - 30/08/2022
Tiến độ: Hoàn thành

Image

Giới thiệu


Necro Summon là Build mạnh nhất và dễ nhất đoạn Early

  • Ưu điểm : Damage ổn, nhiều đệ, Boss hay Farm đều ổn, lối chơi kiểu "Việc nhẹ lương cao"
  • Nhược điểm : Defense thấp, Cần nuôi Merc


EARLY - (1-125) - Farm Kurast (K3k)
► Show SpoilerMID - (130-140) - Farm Duncriag/Fauztinville
► Show SpoilerLATE/END - (140+) - Farm Scosglen
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Necromancer - XbowLate/End Build
Patch 2.3.3 - 30/08/2022
Tiến độ: 60%

Image

Giới thiệu


Necromancer Xbow tuy rất mạnh nhưng khó chơi

  • Ưu điểm : Damage cực to, boss ngon, farm được Scosglen/Lab và Samael
  • Nhược điểm : Build khó cân bằng, Defene yếu, Life thấp, Early/Mid yếu vl

Early - (1-125) - Yếu
► Show SpoilerMID - (125-130) - 80% (thiếu Skill/Stats)
► Show SpoilerLATE - (130-140) - Farm Fauztinville/Scosglen
► Show SpoilerEND - (140-150) - Farm Scosglen/Lab
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Necromancer - TotemLate/End Build
Patch 2.3.2 - 17/07/2022
Tiến độ: 0%

Giới thiệu


Necromancer Totem rất mạnh nhưng đồ đắt

  • Ưu điểm : Damage cực to, boss ngon, farm được Scosglen/Lab
  • Nhược điểm : Build khó cân bằng, Defene yếu

Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Samael Build - Page 7

Space for new project
Edited by Minh 2 years.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions

Barbarian - SummonNewbie Friendly
Patch 2.3.3 - 07/09/2022
Tiến độ: 90%

Image

Giới thiệu  • Ưu điểm : Farm K3k/Dunc/Fauz/Scosglen ngon-nhàn-đồ rẻ
  • Nhược điểm : Phải nuôi thêm Merc A1, farm Lab hơi đuối


EARLY - (1-125) - Farm Tran Athulua (TA) / Kurast (K3k) - 90%
► Show SpoilerMID - (120-140) - Farm Duncriag/Fauztinville - 100%
► Show SpoilerLATE/END - (140-150) - Farm Scoglen/Lab - 90%
► Show Spoiler
Edited by Minh 1 year.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1
Edited by Minh 2 years.
User avatar
Minh
Monkey King
257 | 108
Great Popularity Badge
Has a thread with over 50.000 views
Great Love Badge
Earned over 100 cookies
Great Supporter Badge
Donated 5 times
Common Auction Badge
Won 50 auctions
1
Edited by Minh 1 year.